Información

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie jest niepubliczną szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Utworzona została 8 maja 2001 r. i wpisana jest pod numerem 143 do właściwego rejestru szkół wyższych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie kształci w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i prawnych. Odpowiednio posiada uprawnienia do nadawania absolwentom Uczelni tytułów zawodowych:

    - magister - na kierunku studiów "psychologia",
    - magister - na kierunku studiów "prawo",
    - magister - na kierunku studiów "finanse i rachunkowość",
    - magister - na kierunku studiów "zarządzanie".
    - licencjat - na kierunku studiów "administracja",
    - licencjat - na kierunku studiów "finanse i rachunkowość",
    - licencjat - na kierunku studiów "zarządzanie".
    - licencjat - na kierunku studiów "politologia".


W ramach kierunków studiów Uczelnia oferuje atrakcyjne kierunki kształcenia (specjalności).

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie zapewnia wysoki poziom nauczania oparty o nowoczesne i sprawdzone metody kształcenia, z wykorzystaniem najlepszych międzynarodowych wzorców edukacyjnych, zmierzających do ukształtowania wykwalifikowanych specjalistów, aktywnych i przedsiębiorczych ludzi, potrafiących świadomie kreować swoją ścieżkę zawodową.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 4

Strona 1 z 4

Zobacz historia kursy
Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |