Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna > Warszawa > Studia I Stopnia- Administracja publiczna - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia- Administracja publiczna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Administracja publiczna - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Charakterystyka

  Organy administracji publicznej,
  wraz z obsługującymi je urzędami, obejmują niemal wszystkie dziedziny życia gospodarczego, między innymi: handel, rzemiosło, usługi finansowe, budownictwo, transport, funkcjonowanie poczty, ochronę środowiska. Każdego roku administracja umożliwia zatrudnienie wielu tysiącom nowych pracowników.

  Program nauczania realizowany na specjalności "administracja publiczna" ma na celu wykształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów zdolnych do profesjonalnego działania w zakresie określonych zadań administracyjnych, zarządzania jednostkami administracji publicznej, wyposażonych w najnowszą wiedzę i jak najwyższe kompetencje niezbędne do piastowania funkcji administracyjnych.
  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci będą przygotowani do zajmowania stanowisk w jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz jednostkach budżetowych. Otwierają się przed nimi perspektywy pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych współpracujących z administracją publiczną, firmach doradczych i konsultingowych świadczących usługi na rzecz administracji oraz różnych organizacjach międzynarodowych.
  Program nauczania

  Przedmioty specjalnościowe

      - prawo administracyjne
      - postępowanie administracyjne
      - organizacja i metody pracy administracji
      - gospodarka komunalna
      - polityka budżetowa
      - samorząd terytorialny
      - negocjacje i mediacje
      - psychologia społeczna
      - rachunkowość budżetowa

  Informacje dodatkowe

  Studia z zakresu Administracji publicznej prowadzone są w ramach kierunku studiów "zarządzanie". Studia prowadzone są w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

  Wybór kierunku kształcenia dokonuje się po zaliczeniu 3-ego semestru poprzez złożenie w wyznaczonym czasie właściwej deklaracji. Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na wybranej specjalności jest zgłoszenie się na nią co najmniej 50 studentów.

  Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na 2-letnich studiach magisterskich uzupełniających, na kierunku "zarządzanie" lub "finanse i rachunkowość" w dowolnej specjalności, wybranej według obowiązujących zasad.

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |