Home > Studia I Stopnia > Administracja Publiczna > Dzienne > Warszawa > Studia I Stopnia - Samorząd Terytorialny - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Samorząd Terytorialny - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa TWP

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Samorząd Terytorialny - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Tutuł uzyskany
  Licencat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I stopnia /licencjackie/

  stacjonarne (3 lata; 6 semestrów) i niestacjonarne (3 lata; 6 semestrów)

  Oferta programowa specjalności jest skierowana do osób, które pragną w pełni profesjonalnie poznać strukturę organizacyjną administracji publicznej i zadania jednostek samorządowych. Obejmuje ona szczegółową analizę ich kompetencji, prawne formy organizacyjne, a także zasady wyborcze i formy współdziałania władz lokalnych.

  Studia pozwalają na doskonałą orientację w zagadnieniach gospodarki komunalnej i przestrzennej oraz sprawnego zarządzania instytucjami samorządu.

  Odpowiednia organizacja nauczania umożliwia zarówno doskonalenie zawodowe osób już zatrudnionych w administracji, jak i zdobywanie wiedzy tegorocznym maturzystom na studiach stacjonarnych.

  wybrane przedmioty:

      - prawo samorządu terytorialnego
      - finanse publiczne i prawo finansowe
      - fundusze europejskie, rachunkowość
      - polityka społeczna, strategia rozwoju lokalnego
      - gospodarka komunalna
      - ochrona środowiska naturalnego
      - edukacja dla rynku pracy
      - biurowość i korespondencja

  Absolwenci specjalności Samorząd terytorialny uzyskują kwalifikacje do podjęcia pracy w jednostkach samorządu terytorialnego różnych szczebli, m.in.:

      -w organach i jednostkach organizacyjnych gminy, powiatu i województwa
      -zakładach, instytucjach i jednostkach organizacyjnych, które zajmują się zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty (m.in.: w zakresie ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomości, ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz gospodarki wodnej; gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego; wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; zbiorowego transportu drogowego i dróg publicznych; ochrony zdrowia; pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych; budownictwa mieszkaniowego; edukacji publicznej, kulturalnej, fizycznej i turystyki itp.),
      -urzędach i izbach skarbowych
      -sądach (rejonowych, grodzkich) - pracownicy administracyjni
      
        

Inne informacje związane z Administracja Publiczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |