Polityka ochrony danych osobowych | Educaedu

Wypełniając formularz i klikając w celu przesłania danych, Użytkownik oświadcza, że przeczytał i wyraźnie uznał warunki naszej Polityki Ochrony Danych, oraz udziela swojej jednoznacznej i wyraźnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z określonymi celami oraz usługi świadczone przez Podmiot Odpowiedzialny.

Podmiot odpowiedzialny

Portal www.educaedu.pl należy do Educaedu Business S.L., z numerem C.I.F. B95610580 i siedzibą przy ulicy Gran Vía 81, 5 ª Planta Dpto. 1, 48011 Bilbao (Vizcaya), firmy będącej właścicielem i zarazem Podmiotem odpowiedzialnym za generowaną bazę danych zawierającą dane osobowe dostarczane przez użytkowników.

Telefon: 900535019

E-mail: contacto@educaedu.com

Pełnomocnik Ochrony Danych: delegadoprotecciondatos@educaedu.com

Cel

Filozofią Educaedu Business jako firmy jest naprowadzanie swoich użytkowników i doradzanie im w rozwijaniu ich życia akademickiego. To właśnie funkcja ukierunkowywania stała się podwaliną, na której opiera się misja firmy, a co za tym idzie, na podstawie której zaprojektowano większość jej produktów i usług. Im więcej informacji posiada Użytkownik na temat różnych ośrodków szkoleniowych, które proponują interesujący go program szkolenia, tym bardziej świadome decyzje może on podjąć, dzięki czemu Educaedu Business lepiej spełnia swoją misję ukierunkowywania.

Zadaniem tego portalu jest dostarczenie Użytkownikowi jak najpełniejszych informacji odnośnie kształcenia akademickiego i edukacyjnego (regulowanego i nieuregulowanego) oferowanego przez wszystkie rodzaje ośrodków szkoleniowych oraz umożliwienie komunikacji między wspomnianymi ośrodkami a Użytkownikami, a także zapewnienie usługi doradztwa akademickiego poprzez informowanie Użytkowników o ofertach szkoleniowych zgodnych z ich zainteresowaniami. W tym celu Użytkownik jest proszony za pośrednictwem formularzy kontaktowych o podanie niezbędnych i wystarczająco dokładnych danych, co pozwoli przesłać mu informacje o różnych ofertach szkoleniowych.

Przetwarzanie udostępnionych danych będzie się koncentrować wyłącznie na osiągnięciu tego celu, zgodnie z ustalonymi normami prawnymi.
Priorytetem przetwarzania uzyskanych danych osobowych jest zaoferowanie usług świadczonych za pośrednictwem portalu:

 • Zarządzanie i uzyskanie niezbędnych informacji, nawiązanie kontaktu z firmą lub ośrodkiem szkoleniowym, który został wybrany przez Użytkownika.
 • Przeslanie informacji handlowych lub reklamowych zwiazanych z naszymi uslugami oraz stron trzecic, które dotycza szkolen akademickich i edukacyjnych spelniajacych zainteresowania Uzytkownika.
 • Informowanie o kwestiach związanych ze szkoleniami odpowiadającymi zainteresowaniom Użytkownika oraz zapewnienie mu usług doradztwa akademickiego.

W celu przesłania informacji odnośnie wskazanych usług, zostaną użyte różne środki komunikacji (e-mail, SMS, telefon etc.).

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane do chwili złożenia przez stronę zainteresowaną wniosku o ich usunięcie. Do tego czasu portal nadal będzie jej przesyłał informacje handlowe i informacyjne na temat szkoleń akademickich i edukacyjnych.

Legitymizacja

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przesyłanie informacji odnośnie szkoleń z ośrodków edukacyjnych udzielona przez Użytkownika oraz zgoda na otrzymywanie informacji od Podmiotu odpowiedzialnego w kwestiach związanych z kształceniem akademickim i edukacyjnym.

Dane wymagane w formularzach rejestracyjnych składanych przez Użytkownika są absolutnie niezbędne. Jeśli wspomniane dane nie zostaną przekazane, spełnienie Celu, czyli dostarczenie informacji na temat oferty szkoleniowej firm, którą zainteresowany jest Użytkownik, a także przesłanie informacji na temat usług świadczonych przez Podmiot Odpowiedzialny nie będzie możliwe. Niepełne dane uniemożliwią tym samym świadczenie oferowanych usług.

Aby móc skorzystać ze świadczonych usług Użytkownik zapewnia, że wszystkie podane dane osobowe są dokładne, aktualne i zgodne z bieżącą sytuacją. Obowiązkiem Użytkownika jest stałe aktualizowanie swoich danych, przy czym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niedokładność lub nieprawdziwość przekazanych danych oraz za szkody, które mogą z tego tytułu wyniknąć dla Podmiotu Odpowiedzialnego lub stron trzecich w związku z korzystaniem z oferowanych przez nich usług.

Usługobiorcy/Cesje

Zgromadzone dane zostaną przekazane firmie lub firmom szkoleniowym, które Użytkownik poprosił o informacje na temat ich oferty szkoleniowej. W związku z tym, akceptując naszą politykę ochrony danych, Użytkownik wyraźnie zezwala na to, by jego dane zostały przekazane wspomnianym firmom w celu nawiązania z nim kontaktu (e-mail, telefon, SMS etc.) i przesłania żądanych informacji dotyczącą świadczonych usług.

Tym samy w celu zwiększenia możliwości uzyskania informacji handlowych i reklamowych dotyczących szkoleń akademickich i usług edukacyjnych Użytkownik upoważnia do przekazania swoich danych innym firmom należącym do grupy, takich jak Educaonline, S.L. z siedzibą pod adresem Calle Aragó 631-633, 08026 Barcelona.

W związku z przekazaniem Twoich danych ośrodkowi szkoleniowemu, który poprosiłeś o informację zwrotną, powiadamiamy, że pewne ośrodki położone w krajach, które w świetle Prawa hiszpańskiego i europejskiego nie posiadają oświadczenia o odpowiedniej ochronie przetwarzanych danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w pozostałych krajach zapewniających odpowiedni poziom ich ochrony (Szwajcaria, Kanada, Argentyna, Guernsey, Wyspa Man, Jersey, Wyspy Owcze, Andora, Izrael, Urugwaj, Nowa Zelandia oraz Stany Zjednoczone - Ma zastosowanie w przypadku podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności UE-Stany Zjednoczone).

Prawa

Informujemy, że każda osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez Educaedu Business, S.L..

Zainteresowana strona ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, złożenia wniosku o ich usunięcie, kiedy to zebrane dane nie są już potrzebne do celów, do jakich zostały zgromadzone.

W określonych okolicznościach strona zainteresowana może wystąpić o ograniczenie przetwarzania swoich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu składania lub obrony roszczeń.

W określonych okolicznościach i z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją strona zainteresowana może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. Podmiot odpowiedzialny zaprzestanie przetwarzania danych z wyjątkiem uzasadnionych przesłanek prawnych lub w przypadku składania, czy też obrony roszczeń.

Zapewnienie prawa do informacji, wglądu, sprostowań, anulowania, usuwania, składania roszczeń, przekazywania i ograniczenia przetwarzania danych zainteresowanej strony może nastąpić poprzez wysłanie zawiadomienie do Podmiotu Odpowiedzialnego za pośrednictwem poczty elektronicznej contacto@educaedu.com lub pocztą zwyczajną do siedziby Podmiotu odpowiedzialnego po wprowadzeniu następujących danych:

 • Imię i nazwisko
 • E-mail podany w formularzu
 • Kserokopia dowodu tożsamości lub paszportu
 • Adres pocztowy
 • Prawo, na które Użytkownik zamierza się powołać

Polityka Cookies

Poprzez niniejsze zawiadomienie, Educaedu Business S.L. informuje użytkowników, że w ramach serwisu wykorzystuje pliki cookies podczas przeglądania stron serwisu. Ciasteczka to pliki instalowane na komputerze podczas przeglądania stron internetowych. Ciasteczka umożliwiają przeglądarkom, między innymi, przechowywanie i odzyskiwanie informacji o preferencjach użytkownika lub jego komputera i, w zależności od informacji jaką zawierają oraz sposobu korzystania z komputera, umożliwiają rozpoznanie użytkownika. Przeglądarka zapamiętuje ciasteczka na dysku twardym tylko podczas trwania aktywnej sesji, zajmując minimalne miejsce w pamięci i działając bez szkody dla komputera. Ciasteczka nie zapisują informacji osobowych i większość z nich wykasowuje się samoistnie z dysku twardego po zakończeniu korzystania z przeglądarki (są to tak zwane ciasteczka sesyjne).

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje ciasteczka i, niezależnie od ich rodzaju, zezwala na ciasteczka stałe lub tymczasowe, bądź je blokuje.

Bez wyraźnej zgody użytkownika – poprzez aktywację ciasteczek w swojej przeglądarce – www.educaedu.pl nie powiązuje danych z plików cookies z danymi osobowymi udostępnionymi podczas rejestracji czy wysyłania formularza.

Jakie ciasteczka używane są na tej witrynie?

 • Ciasteczka techniczne: to pliki, które pozwalają użytkownikowi na poruszanie się po danej stronie internetowej, platformie lub aplikacji, oraz na korzystanie z opcji lub usług, które są na nich dostępne, jak na przykład kontrola ruchu i transmisja danych, identyfikacja sesji, logowanie do kont o ograniczonym dostępie, zapamiętywanie poszczególnych elementów podczas składania zamówienia, realizacja procesu zakupu, realizacja wniosku o rejestrację lub udziału w wydarzeniu, korzystanie z funkcji bezpieczeństwa podczas przeglądania, przechowywanie zawartości do transmisji audio lub wideo, bądź udostępnianie treści w mediach społecznościowych.
 • Ciasteczka ustawień – to pliki, które pozwalają użytkownikowi na dostęp do usług o charakterze ogólnym, określonych zgodnie z ustawieniami w panelu użytkownika, jak na przykład język, typ przeglądarki i ustawienia regionalne, z których korzysta użytkownik, etc.
 • Ciasteczka analityczne: to pliki, które odpowiednio wykorzystane przez nas lub strony trzecie pozwalają na oszacowanie liczby użytkowników oraz na wykonanie pomiaru i analizy statystycznej wykorzystania przez użytkowników oferowanej usługi. Analizy przeglądania naszej strony dokonuje się w celu polepszenia oferowanych przez nas produktów i usług.
 • Ciasteczka reklamy: to pliki, które odpowiednio wykorzystane przez nas lub strony trzecie, pozwalają na zarządzanie powierzchniami reklamowymi strony w wydajny sposób, dostosowując treści reklamy do zawartości wybranej usługi lub do sposobu korzystania z naszej strony. Dzięki temu, możemy analizować nawyki przeglądania strony przez użytkownika i wyświetlać reklamy powiązane z profilem użytkownika.
 • Ciasteczka reklamy behawioralnej: to takie pliki, które w wydajny sposób pozwalają na zarządzanie przestrzeniami reklamowymi, które edytor zawarł na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której udostępnia daną usługę. Te pliki przechowują informację o zachowaniu użytkownika, które otrzymuje się poprzez ciągłą obserwację nawyków przeglądania, co umożliwia opracowanie szczegółowego profilu, na bazie którego wyświetlane są reklamy.

Ciasteczka stron trzecich: www.educaedu.pl może korzystać z ciasteczek stron trzecich, które na rzecz www.educaedu.pl będą zbierać informacje do celów statystycznych na temat korzystania z witryny, oraz w celu świadczenia innych usług, powiązanych z ruchem na witrynach i innych usługach internetowych.

Ta strona korzysta z Google Analytics, analitycznego serwisu internetowego i DoubleClick, spersonalizowanych usług reklamowych, świadczonych przez Google, Inc. w Stanach Zjednoczonych z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. W celu świadczenia tych usług, używane są ciasteczka kodujące informacje takie jak adres IP użytkownika, który zostanie przekazany, przetworzony i przechowany przez Google zgodnie z warunkami określonymi na stronie Google.com. Możliwe jest przekazywanie tych informacji stronom trzecim ze względu na wymóg prawny, lub w przypadku gdy strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Ta strona korzysta również z Edutrack, serwisu analitycznego należącego do Educaedu Business S.L., znajdującego się w Hiszpanii i z siedzibą pod adresem Gran Vía Don Diego López de Haro, 81, 48011 Bilbao, Bizkaia. W celu świadczenia swoich usług, używamy ciasteczek kodujących informacje takie jak adres IP użytkownika, który zostanie przekazany, przetworzony i przechowany przez Educaedu zgodnie z warunkami określonymi na stronie www.educaedu.pl w zakładce „ochrona danych”.

Użytkownik jednoznacznie zgadza się, poprzez korzystanie z niniejszej Strony, na przetwarzanie informacji w formie oraz do celów wyżej wymienionych. Ponadto, użytkownik oświadcza, iż wie o możliwości odmowy co do przetwarzania wspomnianych danych lub informacji, oraz że może nie zgodzić się na użycie ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Blokada ciasteczek w przeglądarce może uniemożliwić pełne korzystanie z wszystkich funkcji witryny.

Aby zablokować, usunąć lub zezwolić na zainstalowanie ciasteczek na komputerze, należy skonfigurować opcje przeglądarki zainstalowanej na komputerze użytkownika.

W razie pytań dotyczących naszej polityki plików cookies, zapraszamy do kontaktu mailowego z Educaedu: corporate@educaedu.com.