Polityka ochrony danych osobowych

Wypełniając formularz i klikając w celu przesłania danych, Użytkownik oświadcza, że przeczytał i wyraźnie uznał warunki naszej Polityki Ochrony Danych, oraz udziela swojej jednoznacznej i wyraźnej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z określonymi celami oraz usługi świadczone przez Podmiot Odpowiedzialny.

Podmiot odpowiedzialny

Portal www.educaedu.pl należy do Educaedu Business S.L., z numerem C.I.F. B95610580 i siedzibą przy ulicy Gran Vía 81, 5 ª Planta Dpto. 1, 48011 Bilbao (Vizcaya), firmy będącej właścicielem i zarazem Podmiotem odpowiedzialnym za generowaną bazę danych zawierającą dane osobowe dostarczane przez użytkowników.

Telefon: 900535019

E-mail: contacto@educaedu.com

Pełnomocnik Ochrony Danych: delegadoprotecciondatos@educaedu.com

Cel

Filozofią Educaedu Business jako firmy jest naprowadzanie swoich użytkowników i doradzanie im w rozwijaniu ich życia akademickiego. To właśnie funkcja ukierunkowywania stała się podwaliną, na której opiera się misja firmy, a co za tym idzie, na podstawie której zaprojektowano większość jej produktów i usług. Im więcej informacji posiada Użytkownik na temat różnych ośrodków szkoleniowych, które proponują interesujący go program szkolenia, tym bardziej świadome decyzje może on podjąć, dzięki czemu Educaedu Business lepiej spełnia swoją misję ukierunkowywania.

Zadaniem tego portalu jest dostarczenie Użytkownikowi jak najpełniejszych informacji odnośnie kształcenia akademickiego i edukacyjnego (regulowanego i nieuregulowanego) oferowanego przez wszystkie rodzaje ośrodków szkoleniowych oraz umożliwienie komunikacji między wspomnianymi ośrodkami a Użytkownikami, a także zapewnienie usługi doradztwa akademickiego poprzez informowanie Użytkowników o ofertach szkoleniowych zgodnych z ich zainteresowaniami. W tym celu Użytkownik jest proszony za pośrednictwem formularzy kontaktowych o podanie niezbędnych i wystarczająco dokładnych danych, co pozwoli przesłać mu informacje o różnych ofertach szkoleniowych.

Przetwarzanie udostępnionych danych będzie się koncentrować wyłącznie na osiągnięciu tego celu, zgodnie z ustalonymi normami prawnymi.
Priorytetem przetwarzania uzyskanych danych osobowych jest zaoferowanie usług świadczonych za pośrednictwem portalu:

 • Zarządzanie i uzyskanie niezbędnych informacji, nawiązanie kontaktu z firmą lub ośrodkiem szkoleniowym, który został wybrany przez Użytkownika.
 • Przeslanie informacji handlowych lub reklamowych zwiazanych z naszymi uslugami oraz stron trzecic, które dotycza szkolen akademickich i edukacyjnych spelniajacych zainteresowania Uzytkownika.
 • Informowanie o kwestiach związanych ze szkoleniami odpowiadającymi zainteresowaniom Użytkownika oraz zapewnienie mu usług doradztwa akademickiego.

W celu przesłania informacji odnośnie wskazanych usług, zostaną użyte różne środki komunikacji (e-mail, SMS, telefon etc.).

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane do chwili złożenia przez stronę zainteresowaną wniosku o ich usunięcie. Do tego czasu portal nadal będzie jej przesyłał informacje handlowe i informacyjne na temat szkoleń akademickich i edukacyjnych.

Legitymizacja

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przesyłanie informacji odnośnie szkoleń z ośrodków edukacyjnych udzielona przez Użytkownika oraz zgoda na otrzymywanie informacji od Podmiotu odpowiedzialnego w kwestiach związanych z kształceniem akademickim i edukacyjnym.

Dane wymagane w formularzach rejestracyjnych składanych przez Użytkownika są absolutnie niezbędne. Jeśli wspomniane dane nie zostaną przekazane, spełnienie Celu, czyli dostarczenie informacji na temat oferty szkoleniowej firm, którą zainteresowany jest Użytkownik, a także przesłanie informacji na temat usług świadczonych przez Podmiot Odpowiedzialny nie będzie możliwe. Niepełne dane uniemożliwią tym samym świadczenie oferowanych usług.

Aby móc skorzystać ze świadczonych usług Użytkownik zapewnia, że wszystkie podane dane osobowe są dokładne, aktualne i zgodne z bieżącą sytuacją. Obowiązkiem Użytkownika jest stałe aktualizowanie swoich danych, przy czym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niedokładność lub nieprawdziwość przekazanych danych oraz za szkody, które mogą z tego tytułu wyniknąć dla Podmiotu Odpowiedzialnego lub stron trzecich w związku z korzystaniem z oferowanych przez nich usług.

Usługobiorcy/Cesje

Zgromadzone dane zostaną przekazane firmie lub firmom szkoleniowym, które Użytkownik poprosił o informacje na temat ich oferty szkoleniowej. W związku z tym, akceptując naszą politykę ochrony danych, Użytkownik wyraźnie zezwala na to, by jego dane zostały przekazane wspomnianym firmom w celu nawiązania z nim kontaktu (e-mail, telefon, SMS etc.) i przesłania żądanych informacji dotyczącą świadczonych usług.

Podobnie, w celu rozszerzenia możliwości przesyłania informacji handlowych i reklamowych związanych z kształceniem akademickim i usługami edukacyjnymi, użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych pozostałym spółkom wchodzącym w skład naszej grupy. Firmy należące do grupy EDUCAEDU to: Educaonline, S.L., z siedzibą pod adresem Calle Aragó 631-633, 08026 Barcelona, Junglebox, S.L., z siedzibą pod adresem Avenida de Burgos, 114. Planta 4, Locales 5-6, 28050 Madrid, Activolution, S.L., z siedzibą pod adresem Calle Ercilla 8, 1-Drcha, 48009 Bilbao, EMAGISTER Servicios de Formación, S.L. z siedzibą pod adresem Avenida Alcalde Barnils, 64-68 Sant Cugat del Vallés de Bareclona oraz Infoempleo, S.L. z siedzibą pod adresem Avenida de Burgos, 114 Planta 4 - Oficina 6 28050 Madrid.

W związku z przekazaniem Twoich danych ośrodkowi szkoleniowemu, który poprosiłeś o informację zwrotną, powiadamiamy, że pewne ośrodki położone w krajach, które w świetle Prawa hiszpańskiego i europejskiego nie posiadają oświadczenia o odpowiedniej ochronie przetwarzanych danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w pozostałych krajach zapewniających odpowiedni poziom ich ochrony (Szwajcaria, Kanada, Argentyna, Guernsey, Wyspa Man, Jersey, Wyspy Owcze, Andora, Izrael, Urugwaj, Nowa Zelandia oraz Stany Zjednoczone - Ma zastosowanie w przypadku podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności UE-Stany Zjednoczone).

Prawa

Informujemy, że każda osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jej dane są przetwarzane przez Educaedu Business, S.L..

Zainteresowana strona ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, sprostowania niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, złożenia wniosku o ich usunięcie, kiedy to zebrane dane nie są już potrzebne do celów, do jakich zostały zgromadzone.

W określonych okolicznościach strona zainteresowana może wystąpić o ograniczenie przetwarzania swoich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu składania lub obrony roszczeń.

W określonych okolicznościach i z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją strona zainteresowana może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. Podmiot odpowiedzialny zaprzestanie przetwarzania danych z wyjątkiem uzasadnionych przesłanek prawnych lub w przypadku składania, czy też obrony roszczeń.

Zapewnienie prawa do informacji, wglądu, sprostowań, anulowania, usuwania, składania roszczeń, przekazywania i ograniczenia przetwarzania danych zainteresowanej strony może nastąpić poprzez wysłanie zawiadomienie do Podmiotu Odpowiedzialnego za pośrednictwem poczty elektronicznej contacto@educaedu.com lub pocztą zwyczajną do siedziby Podmiotu odpowiedzialnego po wprowadzeniu następujących danych:

 • Imię i nazwisko
 • E-mail podany w formularzu
 • Kserokopia dowodu tożsamości lub paszportu
 • Adres pocztowy
 • Prawo, na które Użytkownik zamierza się powołać

Cookie Policy

We inform you that we use cookies on the pages of this website. A cookie is a file that is downloaded to your computer when you access certain web pages. Cookies allow a website, among other things, to store and retrieve information about the browsing habits of a user or their computer and, depending on the information they contain and the way you use your computer, can be used to recognize the user. The user's browser stores cookies on the hard disk only during the current session, occupying minimal memory space and not harming the computer. Cookies do not contain any kind of specific personal information, and most of them are deleted from the hard disk at the end of the browser session (so-called session cookies).

Most browsers accept cookies as standard and, independently of them, allow or prevent temporary or stored cookies in the security settings.

Without your express consent -through the activation of cookies in your browser- www.educaedu.co.uk will not link in the cookies the stored data with your personal data provided at the time of registration or sending the form.

What types of cookies does this website use?

Type of cookie Description Third-party services
Technical cookies These are those that allow the user to navigate through a website, platform or application and the use of the different options or services that exist in it such as, for example, control traffic and data communication, identify the session, access restricted parts, remember the elements that make up an order, make the buying process of an order, make the application for registration or participation in an event, use security features while browsing, store content for broadcast video or sound or share content via social networks.
Customization cookies These are those that allow the user to access the service with some general characteristics predefined according to a series of criteria in the user's terminal such as the language, the type of browser through which you access the service, the locale from which you access the service, etc.
Analysis cookies These are those that well treated by us or by third parties, allow us to quantify the number of users and thus perform the measurement and statistical analysis of the use made by users of the service offered. To do this, your browsing on our website is analyzed in order to improve the supply of products or services that we offer.
Advertising cookies These are those that, either processed by us or by third parties, allow us to manage as effectively as possible the supply of advertising spaces on the website, adapting the content of the advertisement to the content of the service requested or the use you make of our website. To do this we can analyze your browsing habits on the Internet and we can show you advertising related to your browsing profile.
Behavioral advertising cookies These are those that allow the management, in the most effective way possible, of advertising spaces that, where appropriate, the editor has included on a website, application or platform from which it provides the requested service. These cookies store information on user behavior obtained through the continuous observation of their browsing habits, allowing the development of a specific profile to display advertising based on the same.

The Web of www.educaedu.co.uk may use third-party services that, on behalf of www.educaedu.co.uk, collect information for statistical purposes, use of the Site by the user and for the provision of other services related to the activity of the Website and other Internet services.

In particular, this Website uses Google Analytics, a web analytics service and DoubleClick, a personalized advertising service provided by Google, Inc. domiciled in the United States with headquarters at 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. For the provision of these services, they use cookies that collect information, including the IP address of the user, which will be transmitted, processed and stored by Google on the terms set out in the Web Google.com. Including the possible transmission of such information to third parties for reasons of legal requirement or where such third parties process the information on behalf of Google.

It also uses Educatrack, an analytical service owned by Educaedu Business S.L. domiciled in Spain and headquartered in Gran Vía Don Diego López de Haro, 81, 48011 Bilbao, Bizkaia. For the provision of these services, they use cookies that collect information, including the IP address of the user, which will be transmitted, processed and stored by Educaedu under the terms set out in the Web www.educaedu.co.uk data protection section.

The User expressly agrees to the use of cookies.

The User expressly accepts, by using this Site, the processing of the information collected in the manner and for the aforementioned purposes. And also acknowledges knowing the possibility of rejecting the processing of such data or information by rejecting the use of Cookies by selecting the appropriate settings for this purpose in your browser. While this option of blocking Cookies in your browser may not allow the full use of all the functionalities of the Website.

You can allow, block or delete the cookies installed on your computer by configuring the browser options installed on your computer:

 • For more information about Google Chrome™ click here
 • For more information about Mozilla Firefox™ click here
 • For more information about Edge click here
 • For more information about Opera™ click here

If you have any questions about this cookie policy, you can contact Educaedu at corporate@educaedu.com

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |