Studia I Stopnia- Administracja publiczna i samorządowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Administracja publiczna i samorządowa - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Charakterystyka

  Studia mają na celu dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w Polsce i w Unii Europejskiej. Główna uwaga skoncentrowana zostanie na prezentowaniu aspektów finansowych i zarządzaniu jednostkami publicznymi. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwolą absolwentom na aktywne włączenie się w wykorzystanie środków unijnych skierowanych do jednostek samorządowych i obsługiwanych przez administrację państwową.
  Perspektywy zawodowe

  Studia przygotowują obecne i przyszłe kadry szczebla administracji publicznej i samorządowej: gmin, powiatów oraz pozostałych podmiotów publicznych do zajmowania samodzielnych stanowisk w służbie cywilnej. Oferta edukacyjna skierowana jest do osób zamierzających specjalizować się w zagadnieniach finansowych i budżetowych. Absolwenci mają także możliwość otrzymania pracy w podmiotach specjalizujących się w redystrybucji funduszy unijnych skierowanych do administracji samorządowej np. agencjach rządowych, jednostkach budżetowych i instytucjach wdrażających.
  Program nauczania

  Przedmioty specjalnościowe

      - finanse publiczne
      - system podatkowy
      - samorząd i wspólnoty lokalne w krajach Unii Europejskiej
      - polityka rozwoju lokalnego i regionalnego
      - polityka budżetowa
      - prawo administracyjne
      - pomoc publiczna
      - finansowa obsługa jednostek publicznych
      - rachunkowość budżetowa
      - prawo i instytucje Unii Europejskiej
      - rynek skarbowych i komunalnych papierów wartościowych
      - audyt wewnętrzny
      - zamówienia publiczne

  Informacje dodatkowe

  Studia z zakresu Administracji publicznej i samorządowej prowadzone są w ramach kierunku studiów "finanse i rachunkowość". Studia prowadzone są w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

  Wybór kierunku kształcenia dokonuje się po zaliczeniu 3-ego semestru poprzez złożenie w wyznaczonym czasie właściwej deklaracji. Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na wybranej specjalności jest zgłoszenie się na nią co najmniej 50 studentów.

  Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na 2-letnich studiach magisterskich uzupełniających, na kierunku "finanse i rachunkowość" lub "zarządzanie" w dowolnej specjalności, wybranej według obowiązujących zasad.

Inne informacje związane z administracja publiczna - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |