Studia I Stopnia-Administracja Publiczna i Samorządowa - Warszawa - Mazowieckie - Collegium Civitas - I3383

Home>Studia I Stopnia>Administracja Publiczna - ogólne>Dzienne>Warszawa>Studia I Stopnia-Administracja Publiczna i Samorządowa - Warszawa - Mazowieckie
 
Studia I Stopnia-Administracja Publiczna i Samorządowa - Dzienne
Typ: Dzienne
Miejsce:
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
Collegium Civitas

Studia I Stopnia-Administracja Publiczna i Samorządowa - Warszawa - Mazowieckie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
* Wymagane pola

Chcę otrzymywać darmowe informacje na mój adres email lub telefonicznie.

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: Collegium Civitas.
Akceptuję warunki regulamin Educaedu Business S.L. i polityka ochrony danych osobowych
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Podziel się z innymi:
Studia I Stopnia-Administracja Publiczna i Samorządowa - Warszawa - Mazowieckie Szczegóły
Cel:
Specjalność Administracja Publiczna i Samorządowa przygotowuje do pracy na stanowiskach analitycznych, operacyjnych, menadżerskich związanych z efektywnym zarządzaniem instytucjami publicznymi. Studenci poznają wiedzę z zakresu struktury i kompetencji administracji publicznej, technik negocjacji i przywództwa.
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
Studia I Stopnia
Kierunek-Politologia
Specjalność-Administracja Publiczna i Samorządowa

 
Oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu historii, prawa, socjologii, stosunków międzynarodowych, absolwenci zdobędą również praktyczne umiejętności z zakresu badań politologicznych, oceny zachowań wyborczych, poprawnej analizy systemów partyjnych i sytuacji politycznej w Polsce i na świecie oraz kultury politycznej.
 
Politologia: przedmioty kierunkowe I stopnia
• Encyklopedia prawa
• Wstęp do polityki
• Wstęp do polityki: hospitacje instytucji politycznych
• Mikroekonomia
• Makroekonomia
• Wstęp do socjologii
• Propedeutyka filozofii
• Historia powszechna po 1914 roku
• Historia powszechna po 1949 roku
• Historia Polski po 1914 roku
• Historia Polski po 1945 roku
• Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych
• Warsztat politologa. Kultura informacyjna i uczenia się
• Warsztat politologa. Szkoła pisania
• Historia idei politycznych
• Nowoczesna myśl polityczna
• Wprowadzenie do integracji europejskiej
• Teorie demokracji
• Demokracja, władza lokalna i samorządowa
• Kultura polityczna i społeczeństwo obywatelskie
• Seminarium licencjackie

Przedmioty specjalności
• Finanse publiczne
• Podstawy nowoczesnego zarządzania
• Zarządzanie strategiczne w administracji
• Zarządzanie zasobami ludzkimi
• Socjologia organizacji
• Organizacje międzynarodowe
• Międzynarodowe prawo publiczne
• Międzynarodowe stosunki gospodarcze
• Międzynarodowe organizacje pozarządowe
• Warsztaty administracyjne

• Język angielski (4 semestry)
• Drugi język obcy do wyboru: j. angielski, j. niemiecki; j. francuski; j. rosyjski; j. hiszpański (2 semestry), dostępny na III roku studiów

Zdobyte umiejętności

* znajomość i umiejętność analizowania mechanizmów polityki samorządu terytorialnego
* umiejętność zastosowania komunikacji interpersonalnej
* znajomość i umiejętność zastosowania technik negocjacji i przywództwa
* analiza zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych w aspekcie systemowym i przestrzennym
* znajomość zasad organizacji i zarządzania w podmiotach gospodarczych
* umiejętność interpretacji zjawisk społecznych
* umiejętność pracy w zespole i zarządzania zespołem

Perspektywy zatrudnienia

* administracja rządowa i samorządowa
* administracja bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
* organizacje międzynarodowe
* odziały administracyjne i prawne firm i instytucji
* organizacje pozarządowe
* działy Public Relations

Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Administracja Publiczna - ogólne: