Informatyka ekonomiczna

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Informatyka ekonomiczna - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Charakterystyka

  Specjalność pozwala zrozumieć nowoczesne procesy zachodzące w sferze ekonomii, a uzyskana wiedza i umiejętności są niezbędne przy projektowaniu systemów informatycznych wspierających współczesne formy działalności gospodarczej.

  O uzyskaniu kierunkowego wykształcenia z zakresu informatyki i jej zastosowań decyduje grupa przedmiotów specjalnościowych, prowadzonych wyłącznie dla studentów specjalności "informatyka ekonomiczna" przez pracowników związanych z nowoczesnymi technologiami informatycznymi i ich aplikacjami w obszarze bankowości, ubezpieczeń i przedsiębiorstw.

  Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną o komputerach, ich programowaniu, a także o sposobach projektowania, budowy i eksploatacji systemów informatycznych. Natomiast praktyczne umiejętności doskonalą poprzez udział w różnorodnych zajęciach laboratoryjnych, samodzielne wykonywanie prac programowo-projektowych oraz praktykę w wybranych przedsiębiorstwach.
  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci mają szerokie możliwości wykonywania różnorodnych prac i zawodów wymagających przygotowania ekonomicznego i informatycznego. Możliwe miejsca pracy dla absolwentów tej specjalności: banki, instytucje ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa informatyczne, jednostki administracji rządowej i samorządowej, zarządy dużych przedsiębiorstw, różnego typu firmy konsultingowe i zarządzające, w których uczestniczą przy wykonywaniu prac prognostycznych i diagnostycznych.
  Program nauczania

  Przedmioty specjalnościowe

      - prawne uwarunkowania funkcjonowania
      - systemów informatycznych
      - badania operacyjne
      - systemy operacyjne
      - narzędzia informatyczne w formułowaniu
      - strategii organizacji
      - sieci komputerowe
      - zintegrowane systemy informatyczne
      - bazy danych
      - zarządzanie informatyką w organizacji
      - programowanie
      - funkcjonowanie systemów biznesu elektronicznego

  Informacje dodatkowe

  Studia z zakresu Informatyki ekonomicznej prowadzone są w ramach kierunku studiów "finanse i rachunkowość". Studia prowadzone są w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

  Wybór kierunku kształcenia dokonuje się po zaliczeniu 3-ego semestru poprzez złożenie w wyznaczonym czasie właściwej deklaracji. Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na wybranej specjalności jest zgłoszenie się na nią co najmniej 50 studentów.

  Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na 2-letnich studiach magisterskich uzupełniających, na kierunku "finanse i rachunkowość" lub "zarządzanie" w dowolnej specjalności, wybranej według obowiązujących zasad.

Inne informacje związane z finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |