Studia I Stopnia - Finanse i Rachunkowość

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Finanse i Rachunkowość - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia I stopnia - licencjackie stacjonarne są wyodrębnionym organizacyjnie i programowo pierwszym etapem studiów wyższych i mają charakter akademicki. Kończą się one nadaniem tytułu zawodowego licencjata. W SGH studia licencjackie trwają 6 semestrów i odpowiadają 180 punktom ECTS.
  Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy ogólnoekonomicznej i podstawowego zakresu wiedzy kierunkowej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych absolwentom do podjęcia studiów magisterskich, bądź też do podjęcia pracy zawodowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia I stopnia dają absolwentowi dobre uniwersyteckie podstawy teoretyczne i metodyczne z zakresu ekonomii i polityki gospodarczej, matematyki i metod ilościowych, finansów i rachunkowości, zarządzania, prawa oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, jak i podstawową wiedzę specjalistyczną. Studia te poszerzają też wiedzę o podstawowych instytucjach społecznych i kulturze.
 • Szczegółowe informacje
  Absolwent tego kierunku studiów powinien przede wszystkim cechować się znajomością finansów, zasad funkcjonowania instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem banków oraz wykazywać umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych.

  Jednocześnie powinien rozumieć przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach gospodarki rynkowej.
  Studia I stopnia powinny także wykształcić u absolwenta umiejętności poszukiwania i rozumienia treści prezentowanych w specjalistycznej literaturze.

  W ramach kierunku Finanse i rachunkowość student może wybrać jedną z następujących specjalności:
  • Bankowość detaliczna i korporacyjna
  • Bankowość instytucjonalna
  • Bankowość inwestycyjna
  • Ekonomika instytucji finansowych
  • Finanse międzynarodowe
  • Finanse państwa i samorządu terytorialnego
  • Finanse przedsiębiorstwa
  • Polityka fiskalna i podatki
  • Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji
  • Rynki finansowe
  • Ubezpieczenia gospodarcze

Inne informacje związane z finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |