Información

Szkoła Glówna Handlowa w Warszawie, założona w 1906 roku jako Prywatne Kursy Handlowe Meskie Augusta Zielinskiego, jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce, a zarazem jednym z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Co roku mury uczelni opuszcza ponad 2 000 nowych absolwentów. Statystycznie co trzeci ekonomista w Polsce w XX w. był absolwentem naszej Uczelni.

 Struktura

Struktura organizacyjna Uczelni  znacznie różni się od struktur większości szkół wyższych w Polsce. Na początku lat 90-tych zlikwidowane zostały istniejące niegdyś wydziały, a odpowiedzialność za organizację nauczania oraz wdrażanie programów dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych powierzona została Dziekanatom Studium Licencjackiego (d. Podstawowego) oraz Studium Magisterskiego (d. Dyplomowego).  Proces nauczania jezyków obcych organizowany jest przez Centrum Nauki Jezyków Obcych. Zajecia sportowe prowadzi Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu.

W SGH dziala 5 kolegiów:

Kolegium Analiz Ekonomicznych,
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne,
Kolegium Gospodarki Światowej,
Kolegium Nauk o Przedsiebiorstwie,
Kolegium Zarzadzania i Finansów.

Studenci i absolwenci

Co roku studentami studiów stacjonarnych staje się ponad 1000 kandydatów.

Obecnie w Szkole Glównej Handlowej w Warszawie kształci się ponad 14 000 osób - w tym połowa na studiach stacjonarnych (dziennych). Oprócz tego SGH ksztalci ponad 3 000 osób w ramach studiów podyplomowych oraz ponad 1 150 słuchaczy na studiach doktoranckich.

Kazdego roku Uczelnia wydaje ponad 2,5 tys. dyplomów ukończenia studiów wyższych. Szacuje się, iż od początku istnienia uczelnia wykształcila juz ponad 70 000 absolwentów wszystkich typów studiów (stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich, podyplomowych).

Pracownicy

SGH zatrudnia obecnie ogółem ok. 1 400 pracowników, w tym ok. 900 nauczycieli akademickich.

Znaczna część kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni stanowią jej absolwenci. Stopnie doktora nauk ekonomicznych otrzymało dotychczas ponad 1 700 osób, a habilitacje ok. 500 osób.

Baza dydaktyczna i socjalna

Podstawowe zaplecze naukowo-dydaktyczne Uczelni stanowi 5 budynków, w których znajduje sie 10 auli wykładowych, mogących pomieścić łącznie 3 240 studentów, 2 duże sale po 85 miejsc każda, 81 mniejszych sal dydaktycznych o łącznej pojemności 3 250 słuchaczy oraz 12 laboratoriów komputerowych, w których mogą pracować jednocześnie 223 osoby. Ponadto szkoła posiada osobny budynek administracyjny, 3 domy studenckie, a także zabytkowy gmach mieszczacy Bibliotekę.


 Życie studenckie

Na Uczelni działa kilkanascie organizacji i stowarzyszeń studenckich, wśród których najbardziej aktywne to: Samorząd Studentów, Akademickie Stowarzyszenie Katolickie "Soli Deo", Akademicki Związek Sportowy, Chór Akademicki, Europejskie Forum Studentów AEGEE, Klub Honorowych Dawców Krwi "Wampirki", Kluby Turystyczne "Oeconomicus" i "Tramp", Komitet Lokalny AIESEC SGH, Miesiecznik Studentów "MAGIEL", Niezależne Zrzeszenie Studentów, Stowarzyszenie Jezdzieckie "Szarza" oraz Zrzeszenie Studentów Polskich. Ponadto na uczelni działa ponad 70 studenckich kól naukowych.

Ksztalcenie

W 2006 r. SGH wprowadzila dwustopniowy system studiów, dostosowujący system ksztalcenia do postanowien Deklaracji Bolonskiej. Zgodnie z nim Uczelnia oferuje 3-letnie studia licencjackie oraz 2-letnie studia magisterskie.

Sluchacze studiów stacjonarnych maja do wyboru nastepujace kierunki studiów:

Ekonomia,
Europeistyka,
Finanse i rachunkowość,
Gospodarka przestrzenna,
Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne,
Miedzynarodowe stosunki gospodarcze,
Polityka społeczna,
Stosunki międzynarodowe,
Zarzadzanie.
W ramach wybranego kierunku studiów słuchacz może zawęzic zakres swoich zainteresowań poprzez wybór jednej z oferowanych w ramach tego kierunku specjalności.


SGH posiada jedna z najobszerniejszych w Polsce ofert studiów podyplomowych: obecnie uczelnia prowadzi ponad 70 jedno- i dwusemestralnych programów podyplomowych w języku polskim. Ponadto szkoła oferuje studia podyplomowe w językach obcych: dwa anglojezyczne programy Master of Business Administration (MBA) - amerykanski i kanadyjski, a takze polsko-francuski program "Zarzadzanie gospodarka europejska", który prowadzony jest wspólnie z Le Groupe HEC. Amerykanski program MBA (Warsaw Executive MBA - WEMBA) prowadzony jest wspólnie z University of Minnesota, zas program kanadyjski (Canadian Executive MBA - CEMBA) - wraz z University of Quebec at Montreal.


Wspólpraca zagraniczna

Waznym aspektem dzialalnosci Szkoly Glównej Handlowej w Warszawie jest wspólpraca miedzynarodowa. Uczelnia utrzymuje akademickie kontakty i wspólpracuje z przeszlo 150 uczelniami zagranicznymi, a takze wieloma organizacjami miedzynarodowymi. Znaczacy jest udzial kadry akademickiej SGH w miedzynarodowych konferencjach naukowych. Uczelnia uczestniczy w blisko 100 projektach badawczych realizowanych we wspólpracy z zagranica.

SGH nalezy do grona wiodacych uniwersytetów ekonomicznych w Europie.

W 2006 r. SGH znalazla sie po raz pierwszy wsród 40 zwyciezców rankingu dziennika Financial Times, oceniajacego studia magisterskie w dziedzinie zarzadzania. W 2007 r. pozycja Uczelni w rankingu wzmocnila sie (awans z 35. na 31. miejsce). Jednoczesnie SGH wyprzedzila w rankingu wszystkie pozostale uczelnie z Europy Srodkowej i Wschodniej.
 

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |