Studia I Stopnia - Zarzadzanie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarzadzanie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia I stopnia - licencjackie stacjonarne są wyodrębnionym organizacyjnie i programowo pierwszym etapem studiów wyższych i mają charakter akademicki. Kończą się one nadaniem tytułu zawodowego licencjata. W SGH studia licencjackie trwają 6 semestrów i odpowiadają 180 punktom ECTS.
  Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy ogólnoekonomicznej i podstawowego zakresu wiedzy kierunkowej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych absolwentom do podjęcia studiów magisterskich, bądź też do podjęcia pracy zawodowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia I stopnia dają absolwentowi dobre uniwersyteckie podstawy teoretyczne i metodyczne z zakresu ekonomii i polityki gospodarczej, matematyki i metod ilościowych, finansów i rachunkowości, zarządzania, prawa oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, jak i podstawową wiedzę specjalistyczną. Studia te poszerzają też wiedzę o podstawowych instytucjach społecznych i kulturze.
 • Szczegółowe informacje
  Absolwent tego kierunku studiów powinien wykazać się znajomością podstaw teoretycznych z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i dyscyplin komplementarnych oraz odpowiednią wiedzą specjalistyczną. Powinien także posiadać umiejętności wykorzystywania zdobytej z tego zakresu wiedzy w pracy zawodowej i w życiu prywatnym. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, organizacjach non profit, jednostkach administracji publicznej różnych szczebli, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na niewielką skalę. Powinien również posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi), jak też problemów realizacji funkcji, procesów oraz przedsięwzięć w przedsiębiorstwach i innych instytucjach.W ramach kierunku Zarządzanie i marketing student może wybrać jedną z następujących specjalności:
  • Gospodarka nieruchomościami
  • Marketing
  • Przedsiębiorczość
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem

Inne informacje związane z zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |