Studia I Stopnia-Zarządzanie - Warszawa - Mazowieckie - Zarzadzanie warszawa - Zarządzanie warszawa studia - Konspekt zajęć mikroekonomia - I3544

Home>Studia I Stopnia>Zarządzanie - ogólne>Dzienne>Warszawa>Studia I Stopnia-Zarządzanie - Warszawa - Mazowieckie
 
Studia I Stopnia-Zarządzanie - Dzienne
Linki sponsorowane
Loading...

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem
WSZ-SW Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa

Studia I Stopnia-Zarządzanie - Warszawa - Mazowieckie

Imię
Nazwisko
E-mail
Telefon
Województwo
Telefon komórkowy
Komentarz / Pytanie
Aby wysłać prośbę, musisz zaakceptować politykę prywatności
* Wymagane pola

Wkrótce otrzymasz odpowiedź od przedstawiciela centrum: WSZ-SW Warszawska Szkoła Zarządzania-Szkoła Wyższa.
Prosimy o poprawne wypełnienie pól
Glosarium
  • Dzienne studia magisterskie zarzadzanie jakoscia w warszawie
  • Konspekt zajęć mikroekonomia
  • Ramowy program studiów zarządzanie licencjackie
  • Studia niestacjonarne 1 stopnia zarządzanie warszawa
  • Zarzadzanie warszawa
  • Zarządzanie warszawa studia
Studia I Stopnia-Zarządzanie - Warszawa - Mazowieckie Szczegóły
Tutuł uzyskany:
Licencjat
Szczegółowe informacje:
Studia I Stopnia
Kierunek-Zarządzanie

WSZ-SW prowadzi trzyletnie (6 semestrów)studia licencjackie  na kierunku ZARZĄDZANIE w systemie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (wieczorowym i zaocznym) w następujących specjalnościach:

* Zarządzanie przedsiębiorstwem,
* Zarządzanie jakością,
* Zarządzanie finansami,
* Zarządzanie personelem,
* Marketing,
* Zarządzanie biurem,
* Zarządzanie w administracji.


Wyboru specjalności dokonują studenci pod koniec IV semestru. W VI semestrze odbywają się praktyki zawodowe.

W specjalności Zarządzanie Jakością studenci realizują program zgodny z wymaganiami niezbędnymi do uzyskania certyfikatów:

* auditor systemu zarządzania jakością
* pełnomocnik systemu zarządzania jakością


Zajęcia odbywają się:
# na studiach stacjonarnych(dziennych) - od poniedziałku do czwartku, od godz. 8.30 do 14.30
# na studiach niestacjonarnych (zaocznych) - co dwa tygodnie w piątki od godz. 15.30 do 21.00
    i w soboty od 8.30 do 18.00 zgodnie z podanymi datami sesji
    (patrz - odpowiednia tabelka z datami sesji).
# na wieczorowych - w poniedziałek, wtorek i środę /co tydzień/
    od godz. 17.00 do 21.00

Na pierwszych zajęciach z każdego przedmiotu studenci otrzymują pisemny konspekt zajęć zawierający określenie:
1. Celów (tj. wiadomości i umiejętności, które w ramach przedmiotu należy przyswoić)
2. Podstawowych treści (główne tezy, tematyka)
3. Metodyki prowadzenia zajęć i wskazówek do studiowania, z określeniem literatury i ćwiczeń
4. Wymagań i sposobu zaliczenia przedmiotu.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, na kierunku Zarządzanie, są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH niestacjonarnych (zaocznych)
Kierunek: ZARZĄDZANIE

Przedmioty kształcenia ogólnego
1. Język angielski     
2. Logika     
3. Technologia informacyjna     
4. Filozofia     
5. Socjologia proces. decyzyjnych     
6. Wychowanie fizyczne   
 
Razem przedmioty kształcenia ogólnego     
Przedmioty podstawowe
1. Podstawy zarządzania     
2. Nauka o organizacji     
3. Mikroekonomia     
4. Finanse     
5. Prawo
6. Matematyka     
7. Statystyka opisowa     
8. Podstawy ekonometrii
    

Przedmioty kierunkowe
1. Zachowania organizacyjne     
2. Zarządzanie projektami     
3. Zarządzanie zasobami ludzkimi     
4. Zarządzanie jakością     
5. Informatyka w zarządzaniu     
6. Marketing     
7. Badania marketingowe     
8.  Rachunkowość finansowa     
9.  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw     
10. Procesy informacyjne w zarządzaniu     
11. Bezpieczeństwo publiczne     
12. Dowodzenie     
13. Operacje i techniki operacyjne     
14. Ochrona własności intelektualnej     
15. Marketing w handlu i usługach     
16. Zarządzanie produkcją     

Razem przedmioty kierunkowe     

Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe
1. Myślenie strategiczne     
2. Kierowanie przedsięwzięciami     
3. Współczesne koncepcje zarządzania państwem
i gospodarką     
4. Struktura i problemy gospodarki światowej     
5. Problemy integracji gospodarczej     
6. Planowanie w przedsiębiorstwie     
7. Metody i techniki organizowania     
8. Rynki finansowe i kapitałowe     
9. Metody i techniki uczenia się     
10. Wykłady monograficzne     
11. Seminarium dyplomowe     
12. Propedeutyka studiów     


DYPLOM UKOŃCZENIA STUDIÓW I MOŻLIWOŚCI KONTYNUOWANIA NAUKI

Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu licencjata jest:
1. ZALICZENIE wszystkich przewidzianych programem zajęć
2. ZDANIE ustalonych egzaminów
3. NAPISANIE pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej
4. ZDANIE egzaminu dyplomowego

DYPLOM LICENCJATA jest potwierdzeniem ukończenia wyższych studiów zawodowych i upoważnia do kontynuacji nauki na uzupełniających studiach magisterskich w WSZ-SW oraz we wszystkich uczelniach uprawnionych do ich prowadzenia, na warunkach określonych przez te uczelnie.
Inne informacje związane z Studia I Stopnia i Zarządzanie - ogólne: