Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie - ogólne > Warszawa > Studia I Stopnia-Zarządzanie - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia-Zarządzanie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Leona Koźmiśnkiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Zarządzanie - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Cel studiów: -zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających zrozumienie prawideł i zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami -znajomość metod i narzędzi pobudzania kreatywności i przedsiębiorczości -przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym. Wyniki procentowe wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty kwalifikacyjne w proporcji: 1% na poziomie podstawowym =1,5 punktu kwalifikacyjnego 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty kwalifikacyjne Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty kwalifikacyjne. Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 220 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 220 punktów, podejmuje komisja rekrutacyjna. Odebranie decyzji o przyjęciu na studia możliwe jest w dniu złożenia dokumentów. Jednocześnie można podpisać umowę o warunkach odpłatności za studia, jeżeli kandydat dokona w tym samym dniu wpłaty co najmniej jednej raty czesnego za pierwszy semestr. Zasady przyjęć reguluje Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie nr 43-2006/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe na rok akademicki 2008/2009.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje

  Studia I Stopnia-Zarządzanie

  Studia I Stopnia

  Realizowane przedmioty studia pierwszego stopnia

  Podstawy psychologii ,Histońa gospodarna lub logika ,Podstawy zarządzania ,Nauka o organizacji ,Mikroekonomia ,Podstawy finansów ,Podstawy nauk prawnych ,Matematyka,Statystyka opisowa,Ochrona własności intelektualnej,Makroekonomia,Podstawy ekonometrii ,Prawo działalności gospodaraej ,Prawo pracy ,Zachowania organizacyjne ,Zarządzania projektami ,Zarządzanie zasobami ludzkimi ,Zarządzanie jakością ,Informatyka w zarządzaniu ,Marketing ,Badania marketingowe ,Rachunkowość finansowa ,Finanse przedsiębiorstwa ,Procesy informacyjne w zarządzaniu ,Zarządzanie strategiczne ,Sprawozdawczość finansowa ,Funkcjonowanie wspólnot europejskich ,Pisanie tekstów ,Społeczna odpowiedzialnoś biznesu ,Negocjacje ,Tworzenie nowego biznesu ,Symulacyjne gry decyzyjne ,Komunikacja interpersonalna ,Elementy ekologii ,Diagnostyka organizacyjna ,Warsztaty menedżerskie ,Wykłady do wyboru ,Przygotowanie do egzaminu licencjackiego ,Praktyka zawodowa ,Język angielski ,Język obcy II (tylko studia stacjonarne) ,Wychowanie fizyczne (tylko studia stacjonarne)

  Kim możesz być po studiach:

  -specjalistą średniego szczebla w przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych, a także w firmach prywatnych w szczególności w agencjach i działach marketingu, działach HR, firmach konsultingowych.

  -przedstawicielem firm zagranicznych

  Co zyskujesz na studiach:

  -wiedzę z zakresu zarządzania i dyscyplin pokrewnych, dotyczącą reguł funkcjonowania przedsiębiorstw oraz instytucji

  -umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych m.in. z zarządzaniem ludźmi, majątkiem rzeczowym, finansami i informacjami

  -wiedzę na temat tworzenia strategii biznesowych i umiejętność przygotowywania biznesplanów

  Studia kończą się egzaminem licencjackim. Naukę można kontunuować na studiach drugiego stopnia.

  .

Inne informacje związane z Zarządzanie - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |