Studia I Stopnia - Ekonomia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ekonomia - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia I stopnia - licencjackie stacjonarne są wyodrębnionym organizacyjnie i programowo pierwszym etapem studiów wyższych i mają charakter akademicki. Kończą się one nadaniem tytułu zawodowego licencjata. W SGH studia licencjackie trwają 6 semestrów i odpowiadają 180 punktom ECTS.

  Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy ogólnoekonomicznej i podstawowego zakresu wiedzy kierunkowej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych absolwentom do podjęcia studiów magisterskich, bądź też do podjęcia pracy zawodowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia I stopnia dają absolwentowi dobre uniwersyteckie podstawy teoretyczne i metodyczne z zakresu ekonomii i polityki gospodarczej, matematyki i metod ilościowych, finansów i rachunkowości, zarządzania, prawa oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, jak i podstawową wiedzę specjalistyczną. Studia te poszerzają też wiedzę o podstawowych instytucjach społecznych i kulturze.
 • Szczegółowe informacje
  Absolwent tego kierunku studiów powinien znać reguły funkcjonowania wszystkich ważnych działów gospodarki oraz znać reguły efektywnego korzystania z kapitału ludzkiego, rzeczowego, finansowego oraz z informacji i wiedzy. Powinien również znać metody i techniki analizy w stopniu pozwalającym wykorzystywać dane o gospodarce do przeprowadzania fachowych analiz niezbędnych w ocenach sytuacji i przy podejmowaniu decyzji na poziomie całej gospodarki i poszczególnych jej podmiotów. Absolwent powinien umieć krytycznie zweryfikować poglądy na temat gospodarki i jej składników pojawiających się w dyskusjach zawodowych i publikacjach. Studia na tym kierunku przygotowują do pracy w charakterze specjalisty-analityka, m.in. w dużych korporacjach, bankach komercyjnych i instytucjach doradczych.

  W ramach kierunku Ekonomia student może wybrać jedną z następujących specjalności:
  • Analiza makroekonomiczna
  • Analiza podmiotów gospodarczych (mikroekonomiczna)

Inne informacje związane z ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |