Studia I Stopnia - Europeistyka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Europeistyka - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia I stopnia - licencjackie stacjonarne są wyodrębnionym organizacyjnie i programowo pierwszym etapem studiów wyższych i mają charakter akademicki. Kończą się one nadaniem tytułu zawodowego licencjata. W SGH studia licencjackie trwają 6 semestrów i odpowiadają 180 punktom ECTS.
  Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy ogólnoekonomicznej i podstawowego zakresu wiedzy kierunkowej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych absolwentom do podjęcia studiów magisterskich, bądź też do podjęcia pracy zawodowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia I stopnia dają absolwentowi dobre uniwersyteckie podstawy teoretyczne i metodyczne z zakresu ekonomii i polityki gospodarczej, matematyki i metod ilościowych, finansów i rachunkowości, zarządzania, prawa oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, jak i podstawową wiedzę specjalistyczną. Studia te poszerzają też wiedzę o podstawowych instytucjach społecznych i kulturze.
 • Szczegółowe informacje
  Absolwent tego kierunku studiów powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa europejskiego, mechanizmów funkcjonowania Unii Europejskiej i jej instytucji, uwarunkowań rozwoju regionów europejskich, a także z zakresu politologii, socjologii i funkcjonowania państwa. Powinien posiadać m.in. umiejętność zabiegania o wykorzystanie różnorodnych funduszy UE, nadzorowania, dokumentowania i rozliczania projektów pomocowych, przygotowywania i rozstrzygania przetargów publicznych, a także wdrożenia reguł UE do przygotowania i praktycznej realizacji planów rozwoju lokalnego.

  Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w urzędach i instytucjach administracji publicznej, związanych z gospodarką europejską i międzynarodową (specjaliści gospodarczy w urzędach administracji samorządowej i rządowej odpowiedzialni za rozwój lokalny, w tym za współpracę międzynarodową czy międzyregionalną), jak również do pełnienia funkcji menedżera średniego szczebla w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych.

  W ramach kierunku Europeistyka student może wybrać jedną z następujących specjalności:
  • Europejskie media i komunikowanie
  • Społeczeństwo i polityka współczesnej Europy 
  • Instytucje i prawo Unii Europejskiej 
  • Gospodarka i polityki wspólnotowe Unii Europejskiej 
  • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej

Inne informacje związane z europeistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |