Home > Studia I Stopnia > Studia Orientalne > Warszawa > Studia Licencjackie - Kultura Japonii - Warszawa - Mazowieckie

Studia Licencjackie - Kultura Japonii

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PJWSTK- Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Kultura Japonii - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Informacje ogólne W 2007 roku PJWSTK otworzyła nowy kierunek studiów o charakterze humani­stycznym: kulturoznawstwo, prowadzone Wydziale Kultury Japonii. Studia prowadzone są w trybach: dziennym oraz zaocznym . Przedmiotem studiów jest wiedza o kulturze Japonii, uzupełniona o wprowa­dzającą znajomość ludów i kultur Dalekiego Wschodu, umiejscowiona na tle ogólnej wiedzy kulturoznawczej, a dodatkowo wzbogacona o praktyczne umie­jętności zarządzania kulturą. Warunki studiowania Studia dzienne i zaoczne trwają 6 semestrów. Po ukończeniu studiów absolwenci uzyskują dyplom licen­cjata. Zajęcia na studiach dziennych odbywają się w dni powszednie w godz.: 8:00 – 16:00; Studia zaoczne odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym zjazdów w godzi­nach 8:00 – 20:00.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Program nauczania - informacje ogólne
  Studia mają charakter humanistyczny (kulturoznawczy) i filologiczny zarazem. Nauka języka japońskiego ma na celu jego praktyczne opanowanie w stopniu co najmniej podstawowym – istnieje również możliwość wybrania specjalizacji z intensywną nauką języka japońskiego. Oprócz przedmiotów ogólnych, wchodzących w skład wykształcenia każdego kulturoznawcy (filozofia, historia, socjologia i antropologia kultury, teorie kultury czy zarządzanie kulturą), w programie znajdą się przedmioty da­jące pogłębioną znajomość kultury Japonii, i to nie tylko tej klasycznej, ale też współczesnej, masowej i popularnej. A zatem obok myśli filozoficzno-religijnej prezentowane będą najnowsze zjawiska w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym, zaś na równi z tradycyjnym teatrem, sztukami pięknymi i estetyką – także film i nowoczesne media.
  Ambicją Uczelni jest dawanie wszystkim studentom na równi z wiedzą teore­tyczną także umiejętności praktycznych. Chcemy zatem, by studia kulturoznaw­cze w PJWSTK zaowocowały poznaniem przez studentów najważniejszych i najciekawszych japońskich praktyk kulturo­wych – od etykiety i ceremoniału przez formy życia codziennego aż po praktyki sportowe czy medytacyjne. Dzięki bazie technicznej i specjalistom ofe­rujemy dostęp do najnowszych środków informacji i komunikacji, a w procesie dydaktycznym będą stosowane nowoczesne formy przekazu. Studenci zapo­znają się też z podstawami informatyki, w zakresie przydatnym do pracy z no­woczesnymi środkami komunikacji.
  Niezależnie od japonistycznej specyfiki tych studiów, ich absolwenci będą mo­gli pracować w zawodach związanych z kulturą, a to dzięki otrzymanemu ogólnemu i zawodowemu przygotowaniu kulturoznawczemu. Stąd w programie znajdują się też przedmioty praktyczno-zawodowe, związane generalnie z marketingiem czy administrowaniem kulturą. Oczywiście dzięki dobrej znajomości japońskiego, uzyskanej w trakcie intensywnych lektoratów, absolwenci mają szansę na praktyczny, osobisty kontakt z ludźmi i kulturą Ja­ponii. Licencjaci będą też przygotowani do podjęcia studiów magisterskich (fi­lologicznych, społecznych, humanistycznych), także na innych kierunkach.
  W sumie, licencjackie studia kulturoznawcze, realizowane przez Wydział Kul­tury Japonii PJWSTK, są zorientowane na wykształcenie kompetentnych znawców kultury Japonii, po­siadających dobre przygotowanie językowe oraz teoretyczną i praktyczną zna­jomość form japońskiej kultury. Jednocześnie absolwenci powinni zdobyć dobre wykształcenie ogólnohumanistyczne z zakresu kulturoznawstwa, a także kwali­fikacje zawodowe samodzielnych i kreatywnych menedżerów kultury.

  I rok – zjazd A
  sobota:
  9.00-10.30 Język japoński (JAP) gr. A i B/ gr. C i D
  10.45-12.15 Język japoński (JAP) gr. A i B/ gr. C i D
  12.30-14.00 Wprowadzenie do kulturoznawstwa ćw. (KUL1) gr. A i B
  /Kultura codzienności - wprowadzenie do japońskich praktyk kulturowych (KCW) gr. C i D
  14.45-16.15 Wprowadzenie do kulturoznawstwa ćw. (KUL1) gr. C i D
  /Kultura codzienności - wprowadzenie do japońskich praktyk kulturowych (KCW) gr. A i B
  16.30-18.00 Wprowadzenie do kultury popularnej Japonii 1 (WKP1)
  18.15-19.45 Język angielski (ANG)

  niedziela:
  9.45-11.15 Wiedza o kulturze współczesnej 1 (WKW1)
  11.30-13.00 Kultura japońskiej codzienności (KJC)
  13.45-15.15 Kultura japońskiej codzienności (KJC)

  I rok – zjazd B
  sobota:
  9.00-10.30 Język japoński (JAP) gr. A i B/ gr. C i D
  10.45-12.15 Język japoński (JAP) gr. A i B/ gr. C i D
  12.30-14.00 Wprowadzenie do kulturoznawstwa ćw. (KUL 1) gr. A i B
  /Kultura codzienności - wprowadzenie do japońskich praktyk kulturowych (KCW) gr. C i D
  14.45-16.15 Wprowadzenie do kulturoznawstwa ćw. (KUL1) gr. C i D
  /Kultura codzienności - wprowadzenie do japońskich praktyk kulturowych (KCW) gr. A i B
  16.30-18.00 Wprowadzenie do kultury popularnej Japonii 1 (WKP1)
  18.15-19.45 Język angielski (ANG)

  niedziela:
  9.45-11.15 Wiedza o kulturze współczesnej 1 (WKW1)
  11.30-13.00 Historia kultury japońskiej 1 (HKJ1)
  13.45-15.15 Historia kultury japońskiej 1 (HKJ1)
  15.30-17.00 Wprowadzenie do kulturoznawstwa wykł. (KUL)
  17.15-18.45 Wprowadzenie do kulturoznawstwa wykł. (KUL)

  II rok – zjazd A
  sobota:
  9.00-10.30 Język japoński (JAP2)
  10.45-12.15 Język japoński (JAP2)
  12.30-14.00 Historia Filozofii (HF)
  14.45-16.15 Antropologia społeczna Dalekiego Wschodu (ASW)
  16.30-18.00 Antropologia społeczna Dalekiego Wschodu (ASW)
  18.15-19.45 Komputerowe edytorstwo tekstów (KET)
  20.00-21.30 Komputerowe edytorstwo tekstów (KET)
  niedziela:
  8.00 – 9.30 Internet w naukach o kulturze (INK)
  9.45-11.15 Język angielski (ANG2)
  11.30-13.00 Komputerowe edytorstwo tekstów (KET)
  13.45-15.15 Komputerowe edytorstwo tekstów (KET)
  II rok – zjazd B
  sobota:
  9.00-10.30 Język japoński (JAP2)
  10.45-12.15 Język japoński (JAP2)
  12.30-14.00 Historia Filozofii (HF)
  14.45-16.15 Kultura artystyczna i estetyka Japonii (KAJ)
  16.30-18.00 Kultura artystyczna i estetyka Japonii (KAJ)
  niedziela:
  8.00 – 9.30 Internet w naukach o kulturze (INK)
  9.45-11.15 Język angielski (ANG2)
  11.30-13.00 Kultura literacka Japonii (KLJ)
  13.45-15.15 Kultura literacka Japonii (KLJ)
  15.30-17.00 Antropologia kultur Dalekiego Wschodu (AKW)
  17.15-18.45 Antropologia kultur Dalekiego Wschodu (AKW)

Inne informacje związane z Studia Orientalne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |