Información

Historia

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) została założona w 1994 r. przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych realizującą porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Japonii z roku 1993.

W 1994 roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej, PJWSTK została wpisana do rejestru szkół wyższych pod numerem 51 i uzyskała prawo do nadawania tytułu inżyniera informatyki;

Studentom PJWSTK przysługują te same prawa, co studentom państwowych szkół wyższych, w szczególności do zniżek w komunikacji publicznej, bezpłatnej opieki zdrowotnej i odraczania służby wojskowej.

Od 1997 r. PJWSTK jest oficjalnym centrum egzaminacyjnym London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board (LCCIEB);

W 1998 roku PJWSTK uzyskała prawo do nadawania tytułu magistra inżyniera informatyki;

W 2000 roku pod auspicjami JICA rozpoczął działalność ośrodek szkolenia informatycznego dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej - Third Country Trainning Program;

W październiku 2000 roku rozpoczęła działalność pierwsza w Polsce Akademia Sieciowa CISCO;

W 2001 roku został zawarty kontrakt z firmą SONY w ramach Europejskiego Projektu SPEECON na opracowanie bazy nagrana języka polskiego (600 mówców w różnych środowiskach akustycznych). PJWSTK uczestniczy w projekcie SPEECON jako podwykonawca firmy Sony International (Europe), odpowiedzialnej za realizację bazy danych dla języka polskiego.

W 2002 roku uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka;

W 2002 roku PJWSTK, jako jedyna uczelnia niepaństwowa, otrzymała kategoryzację Komitetu Badań Naukowych;

W roku akademickim 2002/2003 w PJWSTK rozpoczęły działalność studia zaoczne przez Internet. Ich program stanowi zmodyfikowaną wersję programu studiów stacjonarnych. Studia trwają 4 lata i kończą się uzyskaniem stopnia inżyniera informatyki;

PJWSTK, jako jedna z niewielu uczelni niepaństwowych została członkiem KRASP - Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;

Uczelnia w roku 2003 otworzyła w Bytomiu Wydział Zamiejscowy Informatyki. Studenci po ukończeniu studiów inżynierskich w trybie dziennym, wieczorowym lub zaocznym otrzymują tytuł inżyniera informatyki;

W 2003 roku Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT) udzieliła na okres 5 lat akredytacji kierunkowi studiów „Informatyka” prowadzonemu w PJWSTK (na lata akademickie 2003/2004 – 2007/2008);

W roku akademickim 2003/2004 PJWSTK wraz z renomowanymi światowymi ośrodkami akademickimi zorganizowała cykl wykładów (kurs akademicki) z dziedziny Sztucznej Inteligencji. Wykłady prowadzone były w formie telekonferencji w Uniwersytecie Tokijskim;

W 2004 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna oceniła pozytywnie jakość kształcenia w PJWSTK na kierunku „Informatyka”;

Od 2004 roku PWSTK uczestniczy w 3-letnim projekcie UNDP (United Nations Development Programme), w którym odpowiada za zorganizowanie na Ukrainie ośrodków kształcenia przez Internet;

Uczelnia otrzymała też dofinansowanie KBN na rozwój Centrum Doskonałości Nauczania na Odległość (e-learning);

W 2004 roku w PJWSTK odbył się po raz pierwszy w Polsce egzamin z języka japońskiego NŌRYOKU-SHIKEN. Uczelnia stała się oficjalnym centrum egzaminacyjnym, jedynym w Europie Środkowo-Wschodniej, umożliwiającym zdobycie obowiązującego na całym świecie certyfikatu z języka japońskiego;

W tym samym roku uruchomiono Prometric Testing Center - jedyne w Polsce centrum umożliwiające zdawanie egzaminów TOEFL, GRE GMAT oraz PMI poprzez Internet;

W 2004 roku PJWSTK podpisała umowę o współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, na mocy której w PJWSTK utworzony został nowy wydział – Sztuka Nowych Mediów.

W roku 2005 uruchomiono studia zaoczne na kierunku Informatyka. W tym samym roku pierwsi studenci wydziału Sztuki Nowych Mediów rozpoczęli zajęcia.

W 2006 roku Centrum Badawcze PJWSTK otrzymało 1-szą (najwyższą) kategorię komisji Rady Nauki w dziedzinie "Elektrotechnika, automatyka, elektronika oraz technologie informacyjne"

 

W roku 2007 PJWSTK otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunku „Kulturoznawstwo” i uruchomiła Wydział Kultury Japonii.

Również w 2007 roku Uczelnia otrzymała dotację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na uruchomienie Inkubatora Przedsiębiorczości Akademickiej. Inkubator ten wygrał również konkurs MNiSW na wsparcie inkubatorów „Kreator innowacyjności. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.

PJWSTK zrealizowała także w 2007 r. w ramach programu „Polska Pomoc” dwa projekty nadzorowane przez MSZ: „Wsparcie ukraińskiego systemu edukacyjnego poprzez rozwój nauczania technologii teleinformatycznych” oraz „Wsparcie rozwoju nauczania na odległość w Wietnamie”

W październiku 2007 uruchomiono oddział  w Gdańsku, na którym prowadzone są studia dzienne i zaoczne na kierunku Informatyka

                       
Współpraca międzynarodowa

Umowy o współpracy pomiędzy PJWSTK a uczelniami zagranicznymi dotyczą wymiany studentów i wykładowców. Wiążą one PJWSTK wieloma uczelniami, pozwalają naszym studentom wyjeżdżać na stypendia naukowe do wielu krajów świata. PJWSTK powadzi wymiany międzyuczelniane oraz w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" Erasmus

Uczelnie, z którymi współpracujemy:

Wielka Brytania:
- Leeds Metropolitan University ,
- University of Bedfordshire ,
- Westminster University ,
- Shefield-Halam University ,
- Heriot-Watt University ,
- Kingston University;

Irlandia:
- University College Dublin ,
- National University of Ireland, Maynooth ,
- National University of Ireland, Galway ,
- University College Cork ;

Włochy:
-Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” ;

Japonia:
- Saitama University,
- Saitama Institute of Technology ,
- Ibaraki University,
- Tokyo University of Agriculture and Technology ,
- Ritsumeikan University Kioto,
- Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |