Home > Studia II Stopnia > Informatyka i Komputery > Warszawa > Studia II Stopnia - Bazy Danych - Warszawa - Mazowieckie

Studia II Stopnia - Bazy Danych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PJWSTK- Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Bazy Danych - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy: Po ukończeniu specjalizacji „Bazy danych” absolwenci pracują w firmach i działach informatycznych na stanowiskach: analityka, projektanta systemu informatycznego, administratora systemu baz danych, programisty tradycyjnych aplikacji, projektanta aplikacji internetowych oraz projektanta i administratora portalu internetowego, a także jako pracownicy naukowi. Przykładowe tematy prac magisterskich # System edukacji przez Internet; # System katalogowania i archiwizowania dokumentów prawnych; # System zarządzania obiektową bazą danych; # System zarządzania bazą danych dokumentów XML dla urządzeń przenośnych; # Ankietowanie w systemach informatycznych; # Wybór komercyjnego systemu zarządzania bazą danych z punktu widzenia możliwości jego dostrajania.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Plan – semestr 1

      * Wykłady na temat projektowania i implementacji aplikacji baz danych.
      * Prowadzenie projektów bazodanowych (za pomocą Oracle Designer).
      * Wykłady na temat programowania serwera MS SQLServer.
      * Przeprowadzenie analizy wybranego problemu bazodanowego i prezentacja wyników (razem z prototypem).

  Plan – semestr 2

      * Wykłady na temat MS SQL Servera, DB2, MySQL, PostgreSQL.
      * Prezentacja wybranego tematu i wykonanych prac projektowych.
            o 3.12 Prezentacja wyników dotychczasowych prac.
      * Wykłady na temat architektury, administrowania i strojenia serwera Oracle.
      * Otrzymane wyniki faz analizy i projektowania systemu w projekcie inżynierskim
          

  Plan – semestr 3
  Konsultacje.

  Terminy prezentacji wyników fazy projektowania i budowy prototypu/aplikacji:

   

      * Pokaz prototypów.
      * Prace nad implementacją i dokumentacją. Dostrajanie końcowej bazy danych. Prezentacje na seminarium. Pokaz prototypów.
      * Sesja obron (lipiec i wrzesień).

  Charakterystyka zajęć

      * Powiązania z innymi zajęciami:
            o kontynuowanie zajęć z Relacyjnych baz danych i Systemów baz danych;
            o kontynuowanie programowania w językach: Java, Visual Basic, C#, C++;
            o korzystanie z materiału równolegle realizowanych zajęć: Technologie internetowe, Projektowanie systemów informacyjnych, Budowa i integracja systemów informacyjnych.
      * W ramach zajęć studenci w grupach 3-5 osobowych realizują projekty dyplomowe.
            o Każda grupa ma do swojej dyspozycji komputer do wykonania projektu.
            o Każda grupa w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia wybiera temat.
            o Każda grupa wybiera jedną z dostępnych w PJWSTK platform projektowo-implementacyjnych obejmujących system baz danych, narzędzie CASE, serwer WWW, język programowania w architekturze 2 lub 3 warstwowej.
      * Głównym celem każdego projektu jest zaprojektowanie bazy danych i jej aplikacji.
            o Aplikacja powinna mieć charakter użyteczny.
            o Przykładowe projekty inżynierskie specjalizacji "Bazy danych" z ubiegłych lat:
                  + system katalogowy obsługujący Bibliotekę PJWSTK,
                  + system przeprowadzania testów w PJWSTK,
                  + system przeprowadzania zawodów programistycznych "Pogromcy algorytmów",
                  + obsługa Działu Zagranicznego PJWSTK,
                  + obsługa Sekretariatu do Spraw Studenckich PJWSTK (system Student),
                  + system zbierający oferty pracy dla studentów PJWSTK,
                  + sklep internetowy dla Jazz World Society,
                  + aplikacje dla Ministerstw Środowiska i Spraw Zagranicznych oraz dla Instytutu Matki i Dziecka.
      * Przebieg prac obejmuje: studia projektowe, wstępną analizę, szczegółową analizę wymagań, projektowanie systemu, programowanie systemu, tworzenie dokumentacji, testowanie i wdrażanie - zalecana zgodność ze sprawdzonymi w praktyce metodykami na przykład firmy Oracle lub Microsoft.
            o Każdy student w trakcie projektu bierze udział w realizacji wszystkich funkcji wymaganych w projekcie jak analityk, projektant, programista, administrator, jako osoba od testowania, dokumentacji i prezentacji finalnego produktu.
      * Nauka i użycie Oracle Designer jako narzędzia CASE zespalającego wszystkie prace projektowe.
      * Nauka programowania, administrowania i strojenia bazy danych na przykładzie systemów Oracle i SQLServer.
      * Absolwenci tej specjalizacji znajdują łatwo zatrudnienie na rynku pracy jako:
            o projektanci baz danych i aplikacji,
            o administratorzy baz danych,
            o projektanci i administratorzy serwisów internetowych.
      * Możliwe łączenie z innymi specjalizacjami np. Multimedia i Data Mining.
      * Jedna grupa w języku angielskim.

  Narzędzia projektowe, systemowe i programistyczne

      * narzędzia CASE do prowadzenia prac projektowych: Oracle Designer, Microsoft Visio;
      * metodyki projektowe firm Oracle, Microsoft i Rational Software (IBM);
      * systemy baz danych: Oracle, MS SQLServer, Postgres, MySQL;
      * środowiska do tworzenia aplikacji klienckich: Visual Basic, Java, C, C#, C++, Oracle Forms, Oracle Reports;
      * środowiska do tworzenia aplikacji internetowych: Oracle Internet Application Server, Oracle JDeveloper, Microsoft Internet Information Server, ASP.NET, Apache, PHP, Java Servlets, JSP, EJB, XML, serwisy webowe.
   
  Program

  Bazy Danych

  Autonomia i gramatyka
  Zarządzanie projektami informatycznymi
  Proseminarium
  Fizyka
  Wykład blokowy
  Lektorat
  Przedmiot ogólny
  Sytemy zarządzania bazami danych
  Systemy informacji geograficznej
  e-Learning w edukacji i biznesie
  Wykład blokowy

  Ocena pracy dyplomowej

      * Praca dyplomowa – tekst.
      * Praca dyplomowa – aplikacja.

  Wymagania dotyczące prac dyplomowych

     1. Strona tytułowa, spis treści.
     2. Wstęp (kontekst, cel pracy, informacja o zastosowanych metodach, przedstawienie istoty rozwiązania problemu, informacja o zawartości pracy).
     3. TOR – Terms of Reference (albo zawarty we wstępie albo nazwany po polsku np. "Założenia projektowe").
     4. Studium przedmiotu/analiza.
     5. Projekt systemu, architektura systemu.
     6. Raport z testowań/dostrajania bazy danych.
     7. Wskazówki do wdrożenia/eksploatacji (co po zainstalowaniu).
     8. Dokumentacja techniczna w tym instrukcje instalacyjne.
     9. Dokumentacja użytkowa.
    10. Bibliografia.
    11. Płytka instalacyjna (w ostatecznej wersji).

  Dodatkowe uwagi
  -- Praca dyplomowa powinna stanowić spójną całość. Można podzielić ją na dwie części - bardziej techniczne rzeczy dołączając jako załączniki.

  -- Układ: rozdziały, podrozdziały, podpisy pod rysunkami, diagramami, tablicami. Strony numerowane.

  -- Trzeba we wstępie przekazać informacje o kontekście, celu i zawartości pracy dyplomowej i systemu. Spis treści i wstęp jest dla potencjalnych czytelników nie-projektantów aby mogli się zorientować co jest w pracy dyplomowej.

  -- Wskazówki do wdrożenia - wdrożenie to działania dokonywane po zainstalowaniu systemu (oczywiście w dokumentacji technicznej powinna być instrukcja instalacyjna).

  -- Raport z testów - to wyjaśnienia jakie testy zostały przeprowadzone, które udowodniły, że system jest zgodny z oczekiwaniami użytkowników a więc że działa poprawnie i że działa dostatecznie szybko również w przypadku dużego obciążenia. Raport dokonanych zmian w wyniku procesu dostrajania bazy danych.

  -- Potrzebne będą dwie kopie pracy. Jedna z nich z płytką instalacyjną i z pełną dokumentacją.
  Seminarium
  Lektorat
  Hurtownie bez danych
  Konstrukcja obiektowych i rozproszonych baz danych
  Wykłąd blokowy
  Seminarium
  Lektorat
  Złożenie pracy magisterskiej

  Program studiów magisterskich przez Internet

  Specjalizacje: „Bazy danych”

  Rok I – semestr I
  Analiza danych
  Standardy w zakresie systemów rozproszonych
  Systemy zarządzania bazami danych
  Zaawansowane programowanie
  Seminarium 1

  Rok I – semestr II
  Języki formalne i automaty
  Internetowe aplikacje baz danych
  Języki i środowiska programowania baz danych
  E-learning w szkolnictwie i biznesie
  Seminarium 2

  Rok II – semestr III
  Niezawodność, bezpieczeństwo i skalowalność w systemach rozproszonych
  Konstrukcja obiektowych i rozproszonych baz danych
  Hurtownie danych
  Seminarium 3
  Wykład fakultatywny 1

  Rok II – semestr IV
  Zarządzanie projektem informatycznym
  Tworzenie bezpiecznego oprogramowania
  Seminarium 4
  Wykład fakultatywny 2
  Egzamin dyplomowy

  Program studiów magisterskich przez Internet

  Specjalizacja: „Programowanie systemowe i sieciowe”

  Rok I – semestr I
  Analiza danych
  Standardy w zakresie systemów rozproszonych
  Projektowanie sieci komputerowych
  Zaawansowane programowanie
  Seminarium 1

  Rok I – semestr II
  Języki formalne i automaty
  Internetowe aplikacje baz danych
  Projektowanie i analiza usług sieciowych
  E-learning w szkolnictwie i biznesie
  Seminarium 2

  Rok II – semestr III
  Niezawodność, bezpieczeństwo i skalowalność w systemach rozproszonych
  Urządzenia przełączające w sieciach komputerowych
  Hurtownie danych
  Seminarium 3
  Wykład fakultatywny 1

  Rok II – semestr IV
  Zarządzanie projektem informatycznym
  Tworzenie bezpiecznego oprogramowania
  Seminarium 4
  Wykład fakultatywny 2
  Egzamin dyplomowy

Inne informacje związane z Informatyka i Komputery

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |