Home > Studia I Stopnia > Multimedia, Grafika Komputerowa > Zaoczne > Warszawa > Studia I Stopnia - Grafika - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Grafika - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PJWSTK- Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Grafika - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Informacje ogólne - Sztuka Nowych Mediów Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie zadeklarowały wolę współpracy i utworzyły nowy Wydział pod nazwą Sztuka Nowych Mediów. Jest to unikalny Wydział w skali kraju, który łączy umiejętności artystyczne studentów z umiejętnością wykorzystania najnowocześniejszych technik komputerowych. Bardzo szybki rozwój technologii informatycznych, w tym multimedialnych spowodował, że na każdym kroku jesteśmy wręcz bombardowani wiadomościami multimedialnymi przekazywanymi na przykład w postaci reklam telewizyjnych, filmów itd. Niestety poziom artystyczny tych prac jest daleki od ocze-kiwań pomimo zainwestowania ogromnego nakładu pracy. Obserwując bieżącą produkcję możemy zauważyć ogólny brak kultury plastycznej, co sprawia, że wyżej wymienione dziedziny tak rzadko osiągają zadawalający poziom. Jednocześnie, ze strony pracodawców, pojawiają się sygnały o kłopotach w posługiwaniu się współczesnymi narzędziami komputerowymi wśród absolwentów uczelni artystycznych. W związku z tym Uczelnie postanowiły wspólnie wypełnić lukę na rynku edukacyjnym i wykształcić absolwentów posiadających podstawową wiedzę artystyczną i biegle posługujących się sprzętem komputerowym. Doświadczenia dowodzą, że zarówno studenci uczelni artystycznych jak i uczelni technicznych odczuwają potrzebę uczestniczenia w zajęciach, które z jednej strony dałyby przyszłym inżynierom podstawy edukacji artystycznej, z drugiej strony studentom uczelni artystycznych pozwoliłyby wykorzystywać podstawowe narzędzie XXI wieku, jakim jest komputer.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Specjalizacje

  Wydział Sztuki Nowych Mediów posiada dwie specjalizacje:

  Wizualizacja
  - Projektowanie obrazu
  - Kształtowanie przestrzeni

  Animacja
  - Gry komputerowe
  - Wideoklipy

  Wizualizacja

  Studenci wybierający specjalizację Wizualizacja poznają problemy, metody i techniki oraz uzyskują umiejętności niezbędne do projektowania krótkich form filmowych, projektowania graficznego, wystawiennictwa, projektowania oprawy wizualnej widowisk, stron internetowych oraz projektowania płaskiego i przestrzennego informacji wizualnej.
  Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy
  Absolwenci wybierający tę specjalizację przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:
  • projektantów gier komputerowych;
  • dyrektorów artystycznych i kreatywnych w agencjach reklamowych;
  • grafików, projektantów;
  • wystawców;
  • projektantów przestrzeni i małych form filmowych;
  • projektantów witryn internetowych i interfejsów dla użytkowników systemów komputerowych;
  • osób zarządzających treścią i własnością intelektualną;
  • redaktorów przekazów multimedialnych.
  W ramach specjalizacji student uzyskuje wiedzę stanowiącą podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku tworzenia i zarządzania treścią i formą komunikacji wizualnej.

  Animacja

  W ramach specjalizacji Animacja student uzyskuje szczegółową wiedzę na temat tworzenia gier komputerowych, wideoklipów, małych form filmowych, ale także komputerowej animacji i grafiki trójwymiarowej oraz komputerowej generacji efektów specjalnych.
  Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy
  Absolwenci wybierający tę specjalizację przygotowywani są w szczególności do pracy na stanowiskach:
  • projektantów gier komputerowych;
  • realizatorów efektów specjalnych;
  • twórców małych form filmowych, wideoklipów i filmów animowanych;
  • dyrektorów artystycznych i kreatywnych w agencjach reklamowych;
  • projektantów witryn internetowych i interfejsów dla użytkowników systemów komputerowych;
  • osób zarządzających treścią i własnością intelektualną;
  • redaktorów przekazów multimedialnych.
  W ramach specjalizacji student uzyskuje wiedzę stanowiącą podstawę do rozwoju zawodowego w kierunku tworzenia i zarządzania treścią form animowanych.

  Program nauczania

  Program nauczania realizowany na Wydziale Sztuki Nowych Mediów pozwala studentom otrzymać gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną, zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i pod­stawy eduka­cji artystycznej. Przed­mioty informatyczne zawierają elementy takich dziedzin jak: podstawy algo­rytmiki, obsługa komputerów, inżynieria oprogramowania, multimedia, tworze­nie grafiki i animacji komputerowej, mo­delowanie trójwymiarowe. Wiedzę teoretyczną i praktyczną uzupełniają prak­tyczne umiejętności nabyte w laboratoriach informatycznych.
  W zakresie sztuk plastycznych dużą wagę przywiązuje się do form wizualnych, dlatego też studenci studiują rysunek, kompozycję, malarstwo, animację klasyczną, fotografię i sztukę operatorską. Zapoznają się z realizacją krótkich form filmowych, a w szczególności efektów specjalnych wykonanych w technikach 3D i animacji komputerowej. Celem przedmiotów artystycznych jest uwrażliwie­nie studenta na plastykę - na ten aspekt położono szczególny nacisk, gdyż obraz jest najistotniejszym elementem zarówno w animacji komputerowej jak i w grach komputerowych.
  Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łą­czące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:

  edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych - studenci uzyskują kompleksową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych. Poznają podstawowe zagadnienia dotyczące kompozycji, malarstwa, rysunku;

  grafiki - program studiów obejmuje podstawowe pojęcia z grafiki projektowej, która w kształceniu studentów daje pojęcie poznawalności współczesnego języka projektowego na płaszczyźnie i w przestrzeni intermedialnej. Szczególny nacisk jest położony na zaznajomienie studentów z aplikacjami do tworzenia i projektowania oraz z zasadami przygotowania tak powstałych obrazów do dystrybucji różnymi kanałami przekazu;

  informatyki - studenci otrzymują gruntowną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności w następujących dziedzinach: obsługa komputerów; multimedia; projektowanie stron internetowych; organizacja i kierowanie projektami; administrowanie systemami informatycznymi zarządzania; tworzenie przyjaznych użytkownikowi i funkcjonalnych interfejsów graficznych i multimedialnych.
  Trwający przez cały okres studiów lektorat języka angielskiego umożliwia poznanie tego języka w stopniu zaawansowanym. Studenci Wydziału Sztuki Nowych Mediów, tak jak wszyscy studenci PJWSTK, mogą uczestniczyć w fakultatywnych zajęciach z języka japońskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.
  Program studiów podzielony jest na dwa etapy. Pierwsze trzy semestry obej­mują nauczanie bazowe, w ramach którego studenci uzyskują wiedzę ogólną w zakresie sztuk plastycznych i technik komputerowych. Po trzecim semestrze studenci wybierają specjalizację i pogłębiają wiedzę w zakresie technik kom­puterowych oraz sztuk plastycznych zgodnie z wybranym kierunkiem specjali­zacji. Z uwagi na charakter studiów większość zajęć po 3 semestrze stanowią zajęcia seminaryjno-warsztatowe w małych grupach projektowych. Studenci wykonują pod kierunkiem promotora projekt licencjacki, który jest podstawą do uzyskania tytułu zawodowego.
  Zajęcia odbywają się w laboratoriach komputerowych PJWSTK, a także w pracowniach plastycznych Uczelni, w zależność od typu zajęć.

  Od roku akademickiego 2007/2008 PJWSTK uruchomiła studia zaoczne na wydziale Sztuki Nowych Mediów. Studia trwają 4 lata, zjazdy odbywają się 2 razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Inne informacje związane z Multimedia, Grafika Komputerowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |