Studia Podyplomowe - Bazy Danych i ich aplikacje - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem PJWSTK- Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Bazy Danych i ich aplikacje - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Informacje ogólne

  Studia są przeznaczone zarówno dla informatyków jak i dla specjalistów z innych dziedzin, którzy chcą stosować rozwiązania informacyjne wspomagające ich codzienną pracę zawodową w szczególności przy prowadzeniu projektów informatycznych. Idealni kandydaci to osoby posiadające podstawową wiedzę informatyczną, pewne doświadczenie z narzędziami informatycznymi i zamierzające uzupełnić swoją wiedzę o projektowanie i administrowanie bazami danych i tworzenie systemów informatycznych.

  Czas trwania: 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów (sobota–niedziela); przewidzianych jest łącznie 16 zjazdów; liczba godzin zajęć na zjeździe od 12 do 16 .
 • Tutuł uzyskany
  Ukończenie: świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (zgodny z przepisami MEN) po zdaniu egzaminów i zaliczeniu wszystkich zajęć przewidzianych w programie
 • Szczegółowe informacje
  Zakres tematyczny

  Komunikacja z bazami danych: język SQL i jego rozszerzenia w konkretnych systemach: SQLServer, Oracle i MySQL – 38 godz. – egz. (semestr 1)
  1. Model relacyjny baz danych
  2. Użycie modelu relacyjnego w systemie MS Access
  3. Środowiska uruchamiania aplikacji baz danych
  4. Proste zapytania SQL
  5. Wybieranie danych z kilku tabel
  6. Zapytania grupujące
  7. Podzapytania
  8. Podzapytania skorelowane
  9. DML - modyfikacja zawartości bazy danych (INSERT, UPDATE i DELETE)
  10. DDL - definiowanie schematu bazy danych
  11. Deklaratywne wiezy spójności
  12. Rozszerzenia SQL w konkretnych systemach: SQLServer, Oracle i MySQL

  Projektowanie aplikacji baz danych za pomocą narzędzi CASE - 36 godz. – projekt (semestr 1)
  1. Budowa systemów informacyjnych
  2. Prowadzenie prac projektowych
  3. Metodyka MSF
  4. Projektowanie bazy danych - diagramy związków encji. (MS Visio)
  5. Modelowanie danych
  6. Projektowanie bazy danych. Zależności funkcyjne. Normalizacja i postacie normalne
  7. Narzędzia CASE. Prezentacja Oracle Designer
  8. Modelowanie danych obiektowych. Diagramy typów i tabel obiektowych
  9. Obiektowe modelowanie i projektowanie: diagramy klas, diagramy przypadków użycia systemu, Unified Modeling Language (UML)

  Administrowanie bazą danych na przykladzie MS SQL Server – 50 godz. – egz. (semestr 1- 28 godz., semestr 2 – 22 godz.)
  1. Architektura SQL Servera
  2. Architektura baz danych w SQL Server
  3. Zabezpieczenie SQL Servera
  4. Przypomnienie podstawowych konstrukcji programistycznych (proste skrypty administracyjne)
  5. SQL Server agent. Typowe czynności administratora
  6. Tworzenie backupow
  7. Odtwarzanie baz danych
  8. Wprowadzenie do DTS (Data Transformation Services)
  9. Monitorowanie SQL Server'a
  10. Zarządzanie transakcjami
  11. SQL Server i bazy typu stand - by
  12. Replikacja w SQL Server
  13. Test samosprawdzający

  Hurtownie danych i aplikacje OLAP – 30 godz. – projekt (semestr 2)
  1. Znaczenie i użycie hurtowni danych
  2. Podstawy architektury hurtowni danych
  3. Integracja danych źródłowych
  4. Tworzenie modelu pojęciowego hurtowni danych
  5. Modele logiczne hurtowni danych
  6. Zagadnienia związane z odświeżaniem danych
  7. Wielowymiarowe modele danych, operacje OLAP
  8. Wspomaganie zadań eksploracji danych
  9. Czynniki jakości hurtowni danych i ich ocena
  10. Wykorzystanie hurtowni danych w zastosowaniach CRM

  Aplikacje internetowe – 52 godz. – projekt (semestr 2)
  1. HTML, XML i JavaScript
  2. Technologia ASP.NET
  3. PHP
  4. Serwery aplikacji internetowych: Apache, Internet Information Server, Oracle Application Server
  5* Wymiennie technologia Javy i J2EE

Inne informacje związane z bazy danych

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |