Home > Studia I Stopnia > Politologia > Zaoczne > Płock > Studia I Stopnia- Politologia - Płock - Mazowieckie

Studia I Stopnia- Politologia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Politologia - Zaoczne - Płock - Mazowieckie

 • Cele
  Celem kształcenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłemu absolwentowi do pełnienia wielu ról zawodowych w życiu społeczno – politycznym oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent legitymuje się umiejętnością analizowania i podejmowania decyzji politycznych, zbierania i hierarchizowania informacji, dokonywania pogłębionej analizy zjawisk oraz procesów zachodzących w życiu publicznym. Nabywa także umiejętność komunikowania się z otoczeniem, kierowania zespołami ludzkimi, wykonującymi zadania zlecone. Posiada również umiejętności praktyczne umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w organach partii politycznych, organizacji gospodarczych i społecznych, instytucji i organizacji międzynarodowych, w administracji państwowej i samorządowej, a także w mediach oraz w szkolnictwie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Politologia      

  specjalności:
  integracja europejska
  aktywizacja społeczności lokalnych
  marketing polityczny i komunikacja medialna


  Na kierunku Politologia prowadzone są:

  w formie stacjonarnej
  trzyletnie studia I stopnia (licencjackie)
  w formie niestacjonarnej
  trzyletnie studia I stopnia (licencjackie)

  Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunku Administracja, Pedagogika, Zarządzanie.

  Studia na kierunku Politologia w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu licencjata.

  Studia na kierunku Politologia przygotowują kadrę do pracy m.in. w urzędach państwowych, działach współpracy z zagranicą, instytucjach o charakterze europejskim, a także dziennikarzy lokalnych środków masowego przekazu, pracowników służb informacyjno - prasowych, rzeczników prasowych, specjalistów z zakresu public relations.
  W programie studiów realizowane są między innymi przedmioty z zakresu historii powszechnej XX wieku i najnowszej historii Polski, doktryn politycznych i ekonomicznych, polityki społecznej, prawa, ekonomii, logiki, geografii gospodarczej i politycznej, statystyki i demografii, komunikowania masowego, współczesnych mediów, psychologii, socjologii, negocjacji, międzynarodowych instytucji gospodarczych i politycznych, metod pracy socjalnej, polityki społecznej, public relations. Ważne miejsce w procesie edukacji zajmuje nauka podstaw informatyki oraz języków obcych.

  Studia I stopnia (licencjackie)

  Elementy prawa administracyjnego
  Elementy statystyki i demografii
  Encyklopedia prawa
  Geografia gospodarcza i polityczna
  Historia powszechna XX wieku
  Instytucje polityczne i ustrojowe RP
  Komunikowanie masowe
  Logika
  Metody i techniki badań społecznych
  Międzynarodowe organizacje polityczne i gospodarcze
  Najnowsza historia Polski
  Partie polityczne i organizacje społeczne
  Podstawy nauki o zarządzaniu podstawy filozofii
  Polityka zagraniczna Polski po 1918r.
  Problemy społeczne i polityka społeczna
  Public relations
  Socjologia
  Socjologia stosunków politycznych
  Współczesne doktryny ekonomiczne
  Współczesne media
  Współczesne systemy polityczne
  XX-wieczne doktryny polityczne

   


Inne informacje związane z Politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |