Studia I Stopnia - Politologia - e-learning

 • Centrum:
 • Typ:
 • rodzaj:
 • Cena:
 • Komentarz:
  Studia prowadzone są przez PUW-Polski Uniwersytet Wirtualny, który jest przedsięwzięciem Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Uniwersytetu Marii Cuire-Skłodowskiej w Łodzi. Poza zakończeniu studiów drogą internetową (w systemie e-learning), absolwent otrzymuje dyplom Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
 • Więcej informacji
Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Politologia - Online

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Aby zostać naszym studentem musisz mieć maturę oraz złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Musisz też posiadać dostęp do komputera i Internetu, bez tego nie będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach internetowych.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent otrzymuje dyplom Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi, stwierdzający ukończenie studiów na kierunku Politologia z tytułem licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek:
  Politologia


  Specjalizacje:
  · studia europejskie
  · cywilizacje pozaeuropejskie
  · administracja publiczna

  forma studiów: niestacjonarna
  okres nauki: 3 lata
  uzyskiwany tytuł: licencjat

  Zajęcia są prowadzone:
  a. w formie kursów internetowych na platformie PUW
  b. w trakcie zjazdów

  Specjalizacje

  Administracja publiczna
  Wybierając tą specjalizację, zgłębisz przede wszystkim tajniki prawa administracyjnego i konstytucyjnego, a także struktury i organizację urzędów administracji publicznej. Zrozumiesz także mechanizmy działania administracji i partii politycznych oraz systemu współczesnego państwa demokratycznego.

  Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować w:

      * urzędach państwowych
      * firmach
      * fundacjach
      * stowarzyszeniach
      * mediach
      * partiach politycznych

  Studia europejskie

  Mechanizmy jednoczącej się Europy, europejska tożsamość, działanie instytucji Starego Kontynentu, to zagadnienia fascynujące i interesujące naukowców, polityków i ekonomistów. Zastanów się, czy wiążesz swoją niezwykle zawodową przyszłość z pracą w strukturach unijnych. Jeśli tak — zdecyduj się na studia na kierunku europeistyka w WSHE. W czasie nauki dowiesz się, jak od wewnątrz funkcjonuje zjednoczona Europa, zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci we właściwy i zarazem swobodny sposób zawodowo realizować się w instytucjach Unii Europejskiej.

  Po uzyskaniu dyplomu możesz pracować w:

      * urzędach państwowych,
      * urzędach samorządowych,
      * organizacjach, fundacjach, instytucjach europejskich.

  Cywilizacje pozaeuropejskie

  Ta niewątpliwe interesująca propozycja zawiera bogatą ofertę, umożliwiającą bliższy kontakt z kulturowymi i politycznymi obszarami naszej rzeczywistości, które niejednokrotnie nie są odpowiednio rozpoznane w naszym kraju. Jak pokazują wydarzenia z bliskiej przeszłości i teraźniejszości, wiedza taka jest niezmiernie ważna. W trakcie realizacji programu tej specjalizacji będziesz mógł poznać złożoność świata islamu, Dalekiego Wschodu, Ameryk itd., zarówno w kontekście przeszłości, tradycji, kultury, jak też możliwych do realizacji scenariuszy na przyszłość. Ta wiedza i umiejętności mogą okazać się szczególnie przydatne tym, którzy chcą podjąć pracę w polskich służbach zagranicznych, objąć stanowiska związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwowym i oczywiście dziennikarstwem.

  Wykaz przedmiotów

      * Administracja publiczna
      * Demokracja: tradycje i perspektywy
      * Działania twórcze
      * Ekonomia
      * Etyka
      * Geografia polityczna i gospodarcza
      * Historia myśli politycznej
      * Historia polityczna Polski XXw.
      * Integracja europejska
      * J. Obcy
      * Logika
      * Marketing polityczny
      * Najnowsza historia polityczna świata
      * Nauka o państwie
      * Nauka o polityce
      * Nauka o prawie
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Organizacja i zarządzanie
      * Partie i systemy partyjne
      * Polityka społeczna i gospodarcza
      * Praca dyplomowa
      * Praktyki zawodowe
      * Projekt własnego przedsięwzięcia
      * Propedeutyka filozofii
      * Przedmioty specjalizacyjne
      * Retoryka i erystyka
      * Samorząd i polityka lokalna
      * Seminarium dyplomowe
      * Socjologia ogólna
      * Społeczeństwo innowacyjne
      * Statystyka i demografia
      * Stosunki międzynarodowe
      * System polityczny RP
      * Technologie informacyjne
      * Warsztat psychologiczny
      * Współczesna myśl polityczna
      * Współczesne systemy polityczne
      * Wykład monograficzny

   Wymagania sprzętowe

  Poniżej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące oprogramowania i sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki on-line.

     1. Czy muszę mieć dostęp do komputera?

        Tak, wymogiem uczestniczenia w zajęciach jest posiadanie dostępu do komputera. Nie musi            być to komputer własny. Można wykorzystywać komputer w miejscu pracy lub w szkole.
     2. Jaka jest minimalna zalecana konfiguracja komputera?

            * Komputer PC z procesorem 166 MHz
            * Pamięć operacyjna: 32 MB
            * Karta graficzna pracująca w rozdzielczości 800x600, 24 bit
            * Napęd CD-ROM
            * Karta dźwiękowa (w przypadku odtwarzania materiałów multimedialnych)
            * Głośniki i mikrofon lub słuchawki z mikrofonem
            * Możliwość podłączenia do Internetu (modem lub łącze stałe)

     3. Czy muszę posiadać łącze do Internetu? Jakie? Przepustowość?

        Wymogiem korzystania z kursów oferowanych przez Polski Uniwersytet Wirtualny jest dostęp       do Internetu. Dostęp może być realizowany przez dowolny z kanałów:
            * Modem lub łącze ISDN,
            * Sieć lokalna lub osiedlowa,
            * Przez telewizję kablową,

     4. Czy muszę posiadać konto poczty elektronicznej?

        Tak, posiadanie konta poczty elektronicznej jest konieczne do prowadzenia komunikacji z               Dziekanatem PUW-u i z administratorami platformy r5.
     5. Jakie oprogramowanie powinienem zainstalować na swoim komputerze? Skąd mogę je                    pobrać?

        Oprogramowanie niezbędne do uczestnictwa w kursach zdalnych na Polskim Uniwersytecie Wirtualnym jest dostarczane bezpłatnie wszystkim studentom na płycie CD-ROM.

        Są to następujące programy:
            * Przeglądarka internetowa (polecana Microsoft Internet Explorer 5.0+),
            * Oprogramowanie umożliwiające przeglądanie plików pakietu MS Office,
            * Program Adobe Reader - umożliwia odczytywanie dokumentów zapisanych w formacie PDF,           *Java Virtual Machine - oprogramowanie instalowane standardowo wraz z przeglądarką                  internetową lub systemem operacyjnym.
            * Macromedia Flash Player

        

        Do uruchomienia naszych kursów potrzebne jest tylko JRE (Java Runtime Environment, czyli Środowisko Uruchomieniowe Java). Nie ma potrzeby pobierania SDK (Software Development Kit). Z powyższych stron należy wybrać wersję właściwą dla systemu operacyjnego i języka. W przypadku Windows i języka polskiego będzie to opcja: Windows (all languages, including English).

     6. Polski Uniwersytet Wirtualny zastrzega sobie prawo do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania R5 Generation oraz kursów komputerowych NETg tylko w systemach operacyjnych Microsoft Windows 98 SE/2000/Me/XP/Vista oraz bezpłatnych przeglądarek Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox.

        Dokładamy wszelkich starań, aby użytkownicy pracujący w innych środowiskach systemowych       mogli prawidłowo korzystać z naszego oprogramowania.

Inne informacje związane z Politologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |