Home > Studia II Stopnia > Geografia i Kartografia > Zaoczne > Kutno > Studia II Stopnia (uzupełniające) - Geodezja i Kartografia - Kutno - Łódzkie

Studia II Stopnia (uzupełniające) - Geodezja i Kartografia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia (uzupełniające) - Geodezja i Kartografia - Zaoczne - Kutno - Łódzkie

 • Cele
  Program kształcenia na studiach drugiego stopnia kierunku geodezja i kartografia obejmuje przedmioty podstawowe i kierunkowe uzupełniane przedmiotami specjalizacyjnymi. Program studiów magisterskich na kierunku geodezja i kartografia przygotowany został dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W obu formach kształcenia studia trwają 3 semestry.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia przeznaczone są dla osób którzy ukończyli studia I stopnia i posiadają tytuł zawodowy inżyniera. Liczba punktów ECTS wynosi 90.II.
 • Tutuł uzyskany
  Studia Drugiego Stopnia (uzupełniające magisterskie) trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.
 • Szczegółowe informacje

  SYLWETKA ABSOLWENTA
  Absolwent studiów II stopnia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk technicznych oraz geodezji i kartografii. Posiada umiejętności: kierowania zespołami, wykazywania inicjatywy twórczej, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z podstawowymi problemami prawnymi i administracyjnymi jednostek gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do pracy: w przedsiębiorstwach geodezyjnych i kartograficznych , w przedsiębiorstwach pokrewnych, we własnej firmie geodezyjnej lub kartograficznej, w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie. Wyróżniający się absolwenci są przygotowywani do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) i podejmowania prac badawczych. Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie po kierunku Geodezja i Kartografia posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego i gospodarki nieruchomościami na poziomie stosownych studiów podyplomowych.III.

  Program:


  Semestr 1

  Matematyka II

  Fizyka II

  Systemy odniesienia i układy współrzędnych

  Geodezja fizyczna
  i grawimetria

  Techniki cyfrowego przetwarzania obrazów

  Elektroniczna technika pomiarowa

  Semestr 2

  Geodynamika

  Satelitarne techniki pomiarowe

  (R-k wyrównania) Zaawansowane metody opracowania obserwacji

  Systemy katastralne

  Taksacja nieruchomości

  Projektowanie urbanistyczne
  i planowanie przestrzenne

  Seminarium przeddyplomowe

  Semestr 3

  Pomiary przemieszczeń

  Gospodarka nieruchomościami

  Zarządzanie i marketing
  w geodezji

  Geodezja współczesna

  Seminarium dyplomowe

  Seminarium

  Praca dyplomowa


Inne informacje związane z Geografia i Kartografia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |