Home > Studia I Stopnia > Filologia > Łódź > Studia I Stopnia - Filologia Germańska - Łódź - Łódzkie

Studia I Stopnia - Filologia Germańska

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Filologia Germańska - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Charakterystyka: Celem uruchomienia studiów z zakresu Filologii Germańskiej jest przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze nauczycieli języka niemieckiego, a także do zawodu tłumacza: w zakresie tłumaczenia tekstów specjalistycznych, tłumaczy konferencyjnych, tłumaczy unijnych i – w zależności od zainteresowań, tłumaczy literatury pięknej. Absolwenci Filologii Germańskiej są też w pewnym zakresie przygotowywani do pracy w zawodzie dziennikarza, w dyplomacji, gospodarce i we wszystkich dziedzinach wymagających teoretycznej i praktycznej, bardzo dobrej znajomości języka, uzyskując podstawy wiedzy merytorycznej w wybranych dziedzinach nauki i praktyki. Studenci realizują praktyki zawodowe zgodnie z samodzielnie wybraną specjalizacją. W celu uzyskania uprawnień nauczycielskich niezbędne jest odbycie praktyk w szkole. Możliwe jest także – w przypadku innego rodzaju zainteresowań – odbycie praktyk w biurze tłumaczeń, przy tłumaczeniu dokumentów unijnych, w przedsiębiorstwach polskich, realizujących współpracę gospodarczą z firmami niemieckimi, a także niemieckich – m.in. w ramach programu Sokrates-Erasmus. Studia na tej specjalności dają zainteresowanym studentom również możliwość uzyskania umiejętności posługiwania się dwoma lub trzema językami europejskimi w stopniu umożliwiającym swobodne funkcjonowanie w wielu różnych dziedzinach życia publicznego i gospodarczego w skali europejskiej oraz różnych dziedzinach nauki.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Filologia Germańska

  Perspektywy zawodowe:
  Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą podejmować pracę w szkołach podstawowych i gimnazjach, a  po uzyskaniu dyplomu studiów drugiego stopnia – liceach, szkołach językowych. Ukończenie studiów tej specjalności umożliwia także pracę w biurach tłumaczeń, bankach, w instytucjach realizujących współprace międzynarodową, instytucjach unijnych, jako tłumacze unijni, wykonywanie wolnego zawodu tłumacza, a w przypadku zainteresowań pracą naukową -  w szkolnictwie wyższym (po zrealizowaniu drugiego stopnia studiów).

  Program nauczania:
  Przedmioty kształcenia ogólnego : technologie informacyjne, historia filozofii, drugi język obcy, język łaciński, wychowanie fizyczne.

  Przedmioty podstawowe:
  Praktyczna Nauka Języka Niemieckiego (fonetyka, rozumienie ze słuchu, niemiecki mówiony, rozumienie języka pisanego, nauka języka pisanego, tłumaczenia, stylistyka, gry językowe, konwersacje, język specjalistyczny).

  Przedmioty kierunkowe:
  wstęp do literaturoznawstwa, historia literatury niemieckojęzycznej, wiedza o krajach obszaru języka niemieckiego, wstęp do językoznawstwa, gramatyka opisowa, gramatyka historyczna, gramatyka kontrastywna.

  Przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe:
  Dydaktyka języka niemieckiego, psychologia, pedagogika, elementy funkcjonowania oświaty w zakresie prawnym i organizacyjnym, wykład seminaryjno-metodologiczny, wykłady monograficzne, seminaria dyplomowe (językoznawstwo, literatura niemiecka, tłumaczenia, metodyka), praktyki zawodowe.

  Atuty dodatkowe:
  Możliwość zdobycia umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z wybranej dziedziny, a w szczególności udział w kompleksie zajęć związanych z nauką języka ekonomicznego w skali makro- i mikroekonomicznej (,,Wirtschaftsdeutsch,,)- od funkcjonowania biura i zawierania transakcji, poprzez funkcjonowanie gospodarki narodowej do specjalistycznych zagadnień funkcjonowania przedsiębiorstw i poznania języka nauk ekonomicznych,   laboratorium językowe, cykliczne seminaria prowadzone przez niemieckich wykładowców i lektorów z obszaru języka niemieckiego, możliwość realizacji części studiów w Niemczech (w ramach programów międzynarodowych), możliwość udziału w wykładach gościnnych profesorów niemieckich i austriackich, prowadzonych na innych kierunkach studiów, możliwość nabycia umiejętności tłumaczenia w ramach dwóch lub trzech języków obcych, a także nauczania języka niemieckiego obcokrajowców z wybranego obszaru językowego.
        
   

Inne informacje związane z Filologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |