Home > Studia I Stopnia > Filologia > Dzienne > Skierniewice > Język polski z wiedzą o społeczeństwie - Skierniewice - Łódzkie

Język polski z wiedzą o społeczeństwie - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Język polski z wiedzą o społeczeństwie - Dzienne - Skierniewice - Łódzkie

 • Cele
  Celem tej specjalności jest gruntowne i wszechstronne przygotowanie do realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. Student zdobywa wiedzę z zakresu historii i teorii literatury oraz gramatyki języka polskiego, jak również psychologii i pedagogiki.
 • Szczegółowe informacje
  PRZEDMIOTY  KSZTAŁCENIA  PODSTAWOWEGO
  Język łaciński z elementami kultury antycznej
  Wiedza o kulturze
  Nauki pomocnicze filologii polskiej
  Historia Polski
  Historia filozofii
  PRZEDMIOTY   KIERUNKOWE
  Historia literatury polskiej – od średniowiecza do baroku
  Historia literatury polskiej – oświecenie
  Historia literatury polskiej – romantyzm
  Historia literatury polskiej – pozytywizm
  Historia literatury polskiej – młoda Polska
  Historia literatury polskiej - dwudziestolecie międzywojenne
  Historia literatury polskiej - literatura polska po 1939 r.
  Literatura powszechna
  Teoria literatury
  Poetyka
  Analiza dzieła literackiego
  Wiedza o historii języka polskiego. Najstarszy literacki język Słowian
  Wiedza o historii języka polskiego. Gramatyka historyczna języka polskiego
  Stylistyka historyczna
  Wiedza o historii języka polskiego. Gramatyka opisowa współczesnego języka polskiego
  Wiedza o współczesnym języku polskim. Leksykologia i leksykografia
  Regionalne odmiany polszczyzny
  Praktyczna stylistyka
  Kultura języka polskiego
  Teorie językoznawcze
  Elementy logiki i ogólnej metodologii nauk
  Seminarium dyplomowe
  Wykłady do wyboru
  PRZEDMIOTY  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
  Pedagogika z pedeutologią
  Psychologia
  Dydaktyka ogólna i media
  Metodyka nauczania jezyka polskiego
  Metodyka nauczania wiedzy o społeczeństwie
  Techniki pracy umysłowej
  SPECJALNOŚĆ  -   WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
  Etyka
  Wiedza o rodzinie
  Socjologia polityki z podstawami politologii
  Współczesne problemy społeczno-polityczne (Polski i świata)
  Wiedza o Unii Europejskiej
  Edukacja regionalna i historia regionu
  Powszechna historia państwa
  Samorząd i wspólnoty lokalne
  Podstawy przedsiębiorczości
  Podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
  Wstęp do socjologii
  PRZEDMIOTY DODATKOWE
  Język obcy
  Technologia informacyjna
  Ochrona własności intelektualnej
  Wychowanie fizyczne
  PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJACE (NAUCZYCIELSKIE)
  Emisja i higiena głosu
  Prawo oświatowe i system oświaty
  Zasady bezpieczeństwa, pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna
  Praktyki nauczycielskie
  Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej

Inne informacje związane z Filologia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |