Sudia I Stopnia - Europeistyka

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSSM-Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Sudia I Stopnia - Europeistyka - W ciągu tygodnia - Łódź - Łódzkie

 • Cele
  Jest to bardzo ciekawy kierunek studiów. Istotą studiów na kierunku "europeistyka" jest przygotowanie młodych Polaków do pracy na rynku europejskim. To wielki rynek obejmujący prawie 500mln ludzi. To dla Was wielka szansa zdobycia atrakcyjnego miejsca pracy w polityce, administracji, biznesie i środkach masowego przekazu, w Polsce i całej Europie.
 • Szczegółowe informacje
  Na ostatnim (trzecim) roku studiów należy wybrać swoją specjalność dyplomową z zakresu której należy napisać pracę licencjacką (ok. 80 stron maszynopisu).

  WSSM w Łodzi oferuje następujące specjalności dyplomowe:
   
  Turystyka Międzynarodowa i Hotelarstwo
  Obejmuje ona:
  • Turystykę międzynarodową
  • Turystykę biznesową
  • Organizację rekreacji i wypoczynku osób niepełnosprawnych
  • Organizację bazy turystyczno - rekreacyjnej (hotele)
  • Biura podróży
  • Agroturystykę
  Atrakcyjność Turystyki i Hotelarstwa wynika przede wszystkim z wielkiej i ciągle wzrastającej roli turystyki we współczesnym świecie. Rynek pracy potrzebować będzie coraz więcej osób wszechstronnie wykształconych w zakresie tematyki ekonomii, turystyki i wypoczynku.

  Turystyka i Hotelarstwo jako specjalizacja ma charakter studiów 2-stopniowych (3+2)
  3 lata - na studiach licencjackich
  2 lata - na magisterskich studiach uzupełniających

  W obydwu przypadkach student, który wybierze TURYSTYKĘ I HOTELARSTWO będzie zobowiązany do napisania pracy licencjackiej, bądź magisterskiej z tego zakresu.
  Atrakcyjne miejsca pracy:
  • Własne firmy turystyczne
  • Organizacje polskie i międzynarodowe odpowiadające za wypoczynek i rekreację
  • Agencje turystyczne i biura podróży
  • Kluby fitness
  • Pensjonaty i hotele
  Przedsiębiorczość i Marketing
  Jest to bardzo ciekawa specjalizacja dająca możliwość podjęcia pracy zawodowej po ukończeniu studiów licencjackich. Przygotowanie pracy licencjackiej z tego zakresu poprzedzone jest koniecznością zaliczenia przedmiotów specjalistycznych, takich jak:
  • podstawy handlu zagranicznego
  • innowacyjne zarządzanie firmą
  • rola marketingu w prowadzeniu biznesu
  Perspektywa pracy:
  • firmy polskie i międzynarodowe
  • biznes własny
  • administracja państwowa
  Dziennikarstwo i Media
  Jest to bardzo ciekawa specjalność. W XXI wieku rola mediów jest olbrzymia. Mówi się, że jest to "trzecia władza".  Absolwenci posiadający dyplom "europeistyki" ze specjalnością "dziennikarstwo i media" mogą podjąć pracę w różnych instytucjach polskich i międzynarodowych:
  • prasa, radio, telewizja
  • firmy - stanowisko rzecznika prasowego
  • partie polityczne

  Absolwenci
  "europeistyki" mają możliwość kontynuowania studiów w naszej uczelni na 2-letnich MAGISTERSKICH STUDIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH , na kierunku "STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE".Takie wykształcenie tzn. europeistyka (3 lata - licencjat) i stosunki międzynarodowe (2 lata - studia magisterskie) daje wielką szansę zdobycia atrakcyjnego miejsca pracy w POLSCE, EUROPIE i w ŚWIECIE!

Inne informacje związane z europeistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |