Idz do home > Osrodki szkoleniowe w Polska > Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Información


Rektor Uczelni powołany został w dniu 17 października 2005 roku. Pierwszy nabór studentów w roku akademickim 2005/2006 na kierunkach :Ekonomia i Socjologia trwał od 17 do 30 października 2005 i zakończył się przyjęciem 211 studentów dla obu kierunków. Uczelnia korzystała w tym okresie z pomieszczeń Centrum Kształcenia Ustawicznego w Skierniewicach przy Al. Niepodległości 4. Tam też miała swoją siedzibę.
Proces rekrutacji kandydatów na studia na rok akademicki 2006/2007 oraz 2007/2008 prowadzony był na czterech kierunkach: Ekonomii, Socjologii, Filologii Polskiej oraz Ogrodnictwie. Z końcem września br Uczelnia zmieniła swą siedzibę. W chwili obecnej zajęcia dydaktyczne prowadzone są w obiekcie głównym położonym w Skierniewicach przy ul. Batorego 64C. Znikoma część zajęć prowadzona jest w obiekcie CKU przy Al. Niepodległości 4, a specjalistyczne zajęcia laboratoryjne w gmachu SGGW przy ul. Sobieskiego 10.

Dla potrzeb naszej Uczelni przewidziana jest znaczna część kompleksu powojskowego położonego w Skierniewicach przy ul.Batorego 64. W ramach Indykatywnego Planu Inwestycyjnego Gmina Miasto Skierniewice otrzyma środki inwestycyjne konieczne do przystosowania do potrzeb Uczelni 4 kolejnych obiektów znajdujących się na terenie w/w kompleksu. W planach Uczelni na 2008 rok przewidziane jest rozpoczęcie prac projektowych mających na celu wybudowanie nowego gmachu laboratoryjnego na pozyskanej od Gminy Miasto Skierniewice działce gruntu znajdującego się na terenie kompleksu.
W wyniku wyborów Władz Uczelni, które miały miejsce w marcu 2007 roku funkcję Rektora objął prof. dr hab. Tadeusz Janusz, funkcję Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju –dr Daniel Stos, a Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki - prof. dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska.
W roku akademickim 2006/2007 studenci naszej Uczelni zorganizowali pierwsze w historii Miasta Skierniewice juwenalia, biorą aktywny udział w imprezach integracyjnych (fuksówki, połowinki), stworzyli Akademicki Klub Sportowy, czynnie uczestniczą w pracach organów centralnych Samorządu Studentów RP, oraz w życiu kulturalnym i społecznym Skierniewic
 

Podczas inauguracji roku akademickiego 2007/2008 odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.

Od roku akademickiego 2008/2009 Uczelnia uruchamia dwa nowe kierunki : Informatyka i Ekonometria oraz Finanse i rachunkowość.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |