Home > Studia I Stopnia > Komunikacja Społeczna > Dzienne > Skierniewice > Komunikacja społeczna i Media - Skierniewice - Łódzkie

Komunikacja społeczna i Media - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Komunikacja społeczna i Media - Dzienne - Skierniewice - Łódzkie

 • Cele
  elem kształcenia jest wprowadzenie w zagadnienia związane ze specyfiką komunikacji i rolą mediów na obszarach lokalnych, wykształcenie analityczno-krytycznej postawy oraz praktycznych umiejętności wykorzystywania środków komunikowania społecznego.
 • Szczegółowe informacje
  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  Podstawy  socjologii
  Ekonomia
  Antropologia kulturowa
  Historia myśli socjologicznej i myśli społecznej
  Psychologia społeczna
  Systemy, struktury i procesy społeczne w różnych perspektywach teoretycznych
  Dynamika zmian współczesnego społeczeństwa polskiego
  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  Statystyka
  Procesy ludnościowe
  Współczesne Teorie Socjologiczne
  Metody badań społecznych
  Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
  Etyczne problemy zawodu socjologa
   PRZEDMIOTY OGÓLNE I HUMANIZUJĄCE
  Psychologia ogólna
  Ochrona własności intelektualnej
  Technologia informacyjna
  Techniki pracy umysłowej
  Etyka społeczna
  Język obcy
  Wychowanie fizyczne
  PRZEDMIOTY DODATKOWE
  Socjologia stosunków politycznych
  Elementy teorii organizacji i zarządzania
  Socjologia kultury
  Socjologia mediów
  Mikrostruktury społeczne
  PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE
  Teorie komunikacji społecznej
  Podstawy nauki o mediach
  Tworzenie przekazów medialnych
  Rodzaje, style i techniki negocjacji
  Społeczne aspekty funkcjonowania mediów
  Internet i nowe formy komunikacji
  Media w społecznościach lokalnych
  Animacja inicjatyw lokalnych i samoorganizacja
  Animacja kultury w środowisku lokalnym - odniesienie do wzorów i doświadczeń krajów UE
  Edukacja jako czynnik rozwoju lokalnego
  Organizacje pozarządowe w społecznościach lokalnych
  Fundusze i programy UE. Zasady tworzenia wniosków.
  Public Relations
  Socjologia reklamy
  Hospitacje instytucji medialnych
  Badanie opinii publicznej
  Prawne ramy funkcjonowania mediów
  Elementy etyki w sferze publicznej
  Socjologiczne bazy danych i ich opracowanie
  Wprowadzenie do krytycznej analizy przekazów medialnych
  Wykłady do wyboru
  Seminarium dyplomowe
  Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej
  Praktyki zawodowe - 4 tygodnie

Inne informacje związane z Komunikacja Społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |