Zarządzanie i Komunikowanie Społeczne - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Zarządzanie i Komunikowanie Społeczne - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Kurs Zarządzanie i komunikowanie społeczne przedstawia zagadnienia i pojęcia z zakresu wszystkich odmian komunikowania: społecznego, masowego, interpersonalnego, pośredniego, bezpośredniego. Uczestnicy kursu zapoznają się z najważniejszymi schematami komunikowania, poznają analizę zasobów i możliwości języka naturalnego. Materiał obejmuje również prezentację koncepcji komunikowania werbalnego, a także problemy komunikacji pozajęzykowej. Opisano w nim też najważniejsze obszary życia społecznego objęte komunikowaniem - mass media, reklamę, public relations, komunikację w polityce i w ekonomii oraz komunikację w sieci.

  Cel kursu:
  Celem kursu jest:
  • poznanie elementów komunikowania niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu komunikacji,
  • zdobycie umiejętności określania składników poszczególnych modeli komunikacyjnych (interpersonalnych, masowych i innych),
  • zdobycie wiedzy z zakresu komunikowania werbalnego, niewerbalnego i parawerbalnego oraz nabycie umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce komunikacyjnej,
  • poznanie podstawowych funkcji komunikowania społecznego i umiejętność odróżniania manipulacji od perswazji,
  • identyfikowanie różnych odmian komunikowania społecznego (medialnej, reklamowej, public relations, ekonomicznej i politycznej).
  Zawartość kursu:
  1. Elementy procesu komunikacji.
  2. Schematy i modele komunikacyjne.
  3. Komunikacja werbalna.
  4. Komunikacja niewerbalna i parawerbalna.
  5. Funkcje komunikacji a życie społeczne. Informowanie, perswazja i manipulacja.
  6. Społeczne obrazy komunikowania.
    Czas trwania: maks. 8 tygodni

   

Inne informacje związane z komunikacja społeczna

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |