Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem - W ciągu tygodnia - Skierniewice - Łódzkie

 • Cele
  Podstawowym celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów ekonomiczno-organizacyjnych i finansowych w podmiotach gospodarczych, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, przeprowadzania zmian i restrukturyzacji oraz innowacji w przedsiębiorstwie. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w organizacjach i instytucjach współpracujących z przedsiębiorstwami, takimi jak banki, fundacje, agencje rozwoju lokalnego, firmy konsultingowe i urzędy. Wiedza i umiejętności zdobyte na tej specjalności przygotowują absolwenta do pełnienia samodzielnych funkcji w działach ekonomicznych i organizacyjnych podmiotów gospodarczych oraz instytucji otoczenia biznesu.
 • Szczegółowe informacje
  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  Język obcy
  Wychowanie fizyczne
  Technologia informacyjna
  Ochrona własności intelektualnej
  Socjologia
  Filozofia
  Psychologia

  PRZEDMIOTY PODSTAWOWE
  Matematyka
  Mikroekonomia
  Makroekonomia
  Prawo
  Rachunkowość
  Finanse
  MSG
  Zarządzanie
  Statystyka opisowa
  Ekonometria

  PRZEDMIOTY KIERUNKOWE
  Ekonomia integracji europejskiej
  Finanse publiczne i rynki finansowe
  Gospodarka regionalna
  Analiza ekonomiczna
  Polityka społeczna
  Polityka gospodarcza

  Seminarium dyplomowe
  Przygotowanie i obrona pracy licencjackiej
  Praktyki zawodowe - 4 tygodnie


  Zarządzanie strategiczne
  Rachunkowość podatkowa
  Kierowanie i zarządzanie jakością
  Internacjonalizacja przedsiębiorstwa
  Funkcjonowanie i finansowanie MSP
  Innowacje i transfer technologii
  Rachunkowość zarządcza
  Techniki pracy umysłowej
  Biznes plan
  Finanse przedsiębiorstw
  Marketing
  Zakładanie i prowadzenie małej firmy
  Gospodarka a środowisko
  Rachunkowość finansowa
  Korespondencja w biznesie w j. angielskim
  Wykłady do wyboru
  Wykłady w j. angielskim

Inne informacje związane z zarządzanie firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |