Zarządzanie MSP - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Zarządzanie MSP - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Zadaniem kursu Zarządzanie MSP jest zapoznanie słuchaczy z teoretycznymi, metodycznymi oraz praktycznymi podstawami przedsiębiorczości i procesu zarządzania rozwojem małego i średniego przedsiębiorstwa ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości i wyzwań, jakie stoją przed firmami MSP w XXI wieku. Materiał kursu zawiera przegląd najważniejszych koncepcji związanych z definiowaniem skali MSP oraz próbę usystematyzowania na poziomie podstawowym definicji i podejść do przedsiębiorczości. Praktyczna wiedza służyć też będzie poznaniu i zrozumieniu barier stojących przed MSP. Zwrócono również uwagę na związki pomiędzy rozwojem biznesu skali MSP a strategią opartą na zarządzaniu strategicznym. Wiele miejsca poświęcono miejscu i roli małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki unijnej i w odniesieniu do procesów globalizacji gospodarki światowej.

  Cel kursu:
  Po zakończeniu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu:
  • teoretycznych ujęć przedsiębiorcy i przedsiębiorczości oraz podstawowych pojęć z obszaru zarządzania MSP,
  • roli sektora MSP w gospodarce i procesach globalizacji,
  • związków rozwoju biznesu skali MSP ze strategią opartą na zarządzaniu strategicznym,
  • kompetencji przydatnych w zarządzaniu firmami sektora MSP,
  • barier i czynników rozwoju sektora MSP.
  Zawartość kursu:
  1. Podstawowe terminy związane z przedsiębiorcą i przedsiębiorczością.
  2. Bariery i czynniki wzrostu i rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
  3. Strategiczne uwarunkowania wzrostu i rozwoju firm sektora MSP.
  4. Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów globalizacji gospodarki światowej.

Inne informacje związane z zarządzanie firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |