Studia I Stopnia-Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im.prof. Szczepana A. Pieniążka

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Zarządzanie Przedsiębiorstwem - W ciągu tygodnia - Skierniewice - Łódzkie

 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów: * kwestionariusz osobowy WSEH, * świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis, duplikat, odpis poświadczony notarialnie), * 4 fotografie ( wymiary 37/52, bez nakrycia głowy, na jasnym tle), * kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu), * oryginał i kserokopia dowodu wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek- Zarządzanie
  Specjalność - Zarządzanie Przedsiębiorstwem

  Semestr I
  Mikroekonomia
  Nauka o organizacji
  Matematyka
  Statystyka
  Technologia informacyjna

  Język obcy
  Zajęcia fakultatywne
  Wychowanie fizyczne
  Techniki pracy umysłowej

  Semestr II
  Makroekonomia
  Podstawy zarządzania
  Matematyka
  Statystyka

  Język obcy
  Zajęcia fakultatywne
  Wychowanie fizyczne

  Semestr III
  Finanse
  Rachunkowość finansowa
  Zarządzanie kadrami
  Zachowania organizacyjne

  Język obcy
  Zajęcia fakultatywne 1
  Zajęcia fakultatywne 2
  Zajęcia fakultatywne 3

  Semestr IV
  Finanse przedsiębiorstwa
  Informatyka w zarządzaniu
  Prawo
  Marketing

  Język obcy
  Zajęcia fakultatywne 1
  Zajęcia fakultatywne 2
  Przedmiot
  Organizacja pracy menedżera
  Strategia finansowa spółki akcyjnej

  Semestr V
  Projektowanie organizacji
  Metody zarządzania
  "Podejmowanie decyzji
  w organizacjach"
  Instrumenty rynku finansowego
  Seminarium

  Semestr VI
  Zarządzanie małą firmą
  Zarządzanie zmianami
  Controlling finansowy
  Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
  Ocena opłacalności i ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych

  Seminarium


Inne informacje związane z zarządzanie firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |