Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Kryzysie (cz. II) - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Kryzysie (cz. II) - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Istotą kryzysu jest jego niejednoznaczność w oddziaływaniu na przedsiębiorstwo. Z jednej strony ma charakter zaburzenia, zakłócenia, patologii, z drugiej — stanowi szansę na sukces, poprzez dokonanie wymuszonych wprawdzie, ale rozwijających przedsiębiorstwo zmian. Zetknięcie z kryzysem, oprócz konieczności poszukiwania strategii i metod postępowania, przynosi frustrację i psychologiczną rysę na samoocenie menedżerskiej wartości. Stąd niezbędna jest wiedza z zakresu problematyki kryzysu w przedsiębiorstwie, jego istoty oraz diagnozowania sytuacji kryzysowej, wyboru strategii postępowania z kryzysem i kształcenie umiejętności właściwego stosowania metod i narzędzi walki z nim.

  W kursie omówiono strategie zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie i szczegółowo zanalizowano metody naprawcze, przedsięwzięcia restrukturyzacyjne, narzędzia oddłużania przedsiębiorstw. Wiele miejsca poświęcono strategiom likwidacji i upadłości firmy w warunkach kryzysu.

  Cel kursu:
  Uczestnik kursu pozna teoretyczne aspekty tematu oraz uzyska umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:
  • wykorzystywać metody ograniczania eskalacji kryzysu,
  • scharakteryzować dostępne opcje strategiczne zwalczania kryzysu,
  • stosować kryteria wyboru strategii postępowania z kryzysem,
  • wykorzystać proaktywne działania antykryzysowe,
  • zdefiniować pole strategicznego wyboru sposobu reagowania na kryzys w przedsiębiorstwie,
  • wykorzystywać narzędzia naprawy obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • zastosować przedsięwzięcia restrukturyzacyjne w warunkach kryzysu w przedsiębiorstwie,
  • rozpoznać systemowe narzędzia oddłużania przedsiębiorstw i procedury ich wykorzystania,
  • rozpoznać warunki przymusu zakończenia działalności przedsiębiorstwa,
  • ocenić kapitał realokacyjny,
  • wykorzystywać narzędzia transakcji wspomaganych długiem,
  • prawidłowo ocenić stan i konsekwencje niewypłacalności przedsiębiorcy,
  • scharakteryzować podstawy przymusu upadłościowego niewypłacalnego przedsiębiorcy.
  Zawartość kursu:
  1. Strategiczne zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie
  2. Metody strategii naprawy przedsiębiorstwa
  3. Likwidacja i upadłość przedsiębiorstwa jako skutek kryzysu

   

Inne informacje związane z zarządzanie firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |