Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Kryzysie (cz. I) - Kurs - e-learning

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polski Uniwersytet Wirtualny

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Kryzysie (cz. I) - Kurs - Online

 • Profil słuchacza / wymogi
  Wszyscy zainteresowani.
 • Szczegółowe informacje
  Istotą kryzysu jest jego niejednoznaczność w oddziaływaniu na przedsiębiorstwo. Z jednej strony ma charakter zaburzenia, zakłócenia, patologii, z drugiej — stanowi szansę na sukces, poprzez dokonanie wymuszonych wprawdzie, ale rozwijających przedsiębiorstwo zmian. Zetknięcie z kryzysem, oprócz konieczności poszukiwania strategii i metod postępowania, przynosi frustrację i psychologiczną rysę na samoocenie menedżerskiej wartości. Stąd niezbędna jest wiedza z zakresu problematyki kryzysu w przedsiębiorstwie, jego istoty oraz diagnozowania sytuacji kryzysowej, wyboru strategii postępowania z kryzysem i kształcenie umiejętności właściwego stosowania metod i narzędzi walki z nim.

  W kursie omówiono rolę kryzysu w rozwoju i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, zanalizowano szczegółowo sytuację kryzysową oraz przedstawiono narzędzia diagnostyki i identyfikacji kryzysu w organizacji.

  Cel kursu:
  Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił:
  • scharakteryzować mechanizm występowania kryzysu w przedsiębiorstwie,
  • opisać kryzysogenną interakcję cyklu koniunkturalnego i działalności przedsiębiorstw,
  • określić podatność przedsiębiorcy na wprowadzanie zmian adaptacyjnych i antycypacyjnych,
  • określić prawidła i konsekwencje fazowości funkcjonowania przedsiębiorstwa,
  • rozpoznać rodzaje kryzysu w przedsiębiorstwie,
  • rozpoznać objawy sytuacji kryzysowej,
  • stosować prawidła oceny nasilenia zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
  • określić system identyfikacji kryzysu w przedsiębiorstwie,
  • wykorzystać metodykę diagnostyki stanu ekonomiczno-technicznego przedsiębiorstwa dla identyfikacji obszarów zagrożeń,
  • wykorzystać metody klasycznej analizy finansowej dla potrzeb rozpoznania kryzysu w przedsiębiorstwie,
  • stosować narzędzia analizy strategicznej dla oceny zagrożeń kryzysowych,
  • stosować modele scoringowe i wielokryterialne oceny zagrożeń bankructwem przedsiębiorstw,
  • stosować modele wykorzystania sztucznej inteligencji w prognozowaniu upadłości.
  Zawartość kursu:
  1. Podłoże makrogospodarcze i organizacyjne sytuacji kryzysowych w przedsiębiorstwie
  2. Podatność firmy na kryzys
  3. Diagnostyka kryzysu w przedsiębiorstwie
  Czas trwania: 8 tygodni

Inne informacje związane z zarządzanie firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |