Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Praktyki
  Studia I stopnia - licencjackie stacjonarne są wyodrębnionym organizacyjnie i programowo pierwszym etapem studiów wyższych i mają charakter akademicki. Kończą się one nadaniem tytułu zawodowego licencjata. W SGH studia licencjackie trwają 6 semestrów i odpowiadają 180 punktom ECTS.
  Celem kształcenia jest przekazanie gruntownej wiedzy ogólnoekonomicznej i podstawowego zakresu wiedzy kierunkowej oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych absolwentom do podjęcia studiów magisterskich, bądź też do podjęcia pracy zawodowej lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Studia I stopnia dają absolwentowi dobre uniwersyteckie podstawy teoretyczne i metodyczne z zakresu ekonomii i polityki gospodarczej, matematyki i metod ilościowych, finansów i rachunkowości, zarządzania, prawa oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, jak i podstawową wiedzę specjalistyczną. Studia te poszerzają też wiedzę o podstawowych instytucjach społecznych i kulturze.
 • Szczegółowe informacje
  Absolwent tego kierunku studiów powinien opanować wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, nauk prawnych i politycznych, umożliwiającą mu poznanie i zrozumienie charakteru i mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien także zdobyć´ umiejętność´ analizy problemów krajowych z uwzględnieniem perspektywy międzynarodowej.

  Studia I stopnia przygotowują do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, a także w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych.

  W ramach kierunku Stosunki międzynarodowe student może wybrać jedną z następujących specjalności:
  • Dyplomacja i polityka międzynarodowa
  • Gospodarka krajów Europy Środkowej i Wschodniej
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Inne informacje związane z stosunki międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |