Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Stosunki Międzynarodowe - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

  • Szczegółowe informacje
    Na kierunku Stosunki Międzynarodowe prowadzone są 3,5 letnie studia licencjackie w trybie stacjonarnym oraz zaocznym. Studia kształcą specjalistów przygotowanych do podejmowania pracy w administracji Unii Europejskiej, dyplomacji, administracji rządowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach rozwijających współpracę międzynarodową oraz placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu.

    Najważniejszymi kierunkami działalności naukowo-badawczej realizowanej na Wydziale Stosunków Międzynarodowych są zagadnienia międzynarodowych stosunków gospodarczych i administracji europejskiej. Wydział kształci obecnie około 400 studentów. Studentom oferujemy nowoczesne i wszechstronne wykształcenie w zakresie stosunków międzynarodowych z priorytetem wykorzystania technik komputerowych oraz znajomością co najmniej dwóch języków obcych.

    Podstawowymi kierunkami kształcenia są zagadnienia handlu zagranicznego, administracji europejskiej, międzynarodowego obrotu nieruchomościami, logistyki, komunikacji międzyludzkiej, negocjacji międzynarodowych. Studenci mają do wyboru jedną z dwóch specjalizacji: administrację europejską oraz handel zagraniczny .

Inne informacje związane z Stosunki Międzynarodowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |