Home > Studia I Stopnia > Finanse - ogólne > Warszawa > Studia I Stopnia- Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia- Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
   Charakterystyka

  Studia mają na celu przekazanie aktualnego stanu wiedzy oraz dostarczenie umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw. Uczą nowoczesnego i profesjonalnego podejścia do zarządzania finansami oraz sprawnego posługiwania się instrumentami finansowymi. Studenci realizujący program nauczania uzyskują wszechstronne wykształcenie w zakresie szeroko pojętych finansów i zostaną dobrze przygotowani do samodzielnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa.
  Perspektywy zawodowe

  Absolwent specjalności "Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa" posiadać będzie wysokie kwalifikacje menedżerskie związane z zarządzaniem finansami firmy. Uzyska możliwość zatrudnienia w komórkach ekonomiczno-księgowych małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Przygotowany będzie także do pracy w działach finansowych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz jednostek budżetowych.
  Program nauczania

  Przedmioty specjalnościowe

      - finanse przedsiębiorstwa
      - rynki finansowe
      - matematyka finansowa
      - analiza finansowa
      - controlling
      - wycena przedsiębiorstw
      - zarządzanie i planowanie marketingowe
      - zarządzanie ryzykiem
      - plan finansowy i biznesplan
      - prognozowanie procesów gospodarczych
      - sprawozdawczość finansowa
      - ubezpieczenia gospodarcze i społeczne
      - podstawy rachunku kosztów
      - podstawy rachunkowości zarządczej

  Informacje dodatkowe

  Studia z zakresu Zarządzania finansami przedsiębiorstwa prowadzone są w ramach kierunku studiów "finanse i rachunkowość". Studia prowadzone są w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

  Wybór kierunku kształcenia dokonuje się po zaliczeniu 3-ego semestru poprzez złożenie w wyznaczonym czasie właściwej deklaracji. Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na wybranej specjalności jest zgłoszenie się na nią co najmniej 50 studentów.

  Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na 2-letnich studiach magisterskich uzupełniających, na kierunku "finanse i rachunkowość" lub "zarządzanie" w dowolnej specjalności, wybranej według obowiązujących zasad.

Inne informacje związane z Finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |