Home > Studia I Stopnia > Finanse - ogólne > Warszawa > Studia I Stopnia-Giełda i Rynki Finansowe - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia-Giełda i Rynki Finansowe

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem OLYMPUS Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Giełda i Rynki Finansowe - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Przygotowanie studenta do wykonywania zawodu: * Dealera Rynku Międzybankowego * Analityka Rynków Finansowych * Doradcy Finansowego Klienta * Maklera Papierów Wartościowych * Doradcy Inwestycyjnego * Samodzielnego Inwestora na Rynku Finansowym * Pracownika Pionu Finansowego Przedsiębiorstwa
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Wydział Ekonomiczno-Społeczny
  Giełda i Rynki Finansowe


  Idea specjalności:
  Studia na specjalności Giełda i Rynki Finansowe zapewniają wykształcenie studenta w zakresie rynków finansowych, ich podziału i specyfiki, ewolucji i dzisiejszej roli w gospodarce, zasad funkcjonowania i mechanizmów nimi sterującymi, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów finansowych i ich zastosowań w zarządzaniu poszczególnymi kategoriami ryzyka.

   
  Oznacza to jednocześnie, że specjalność Giełda i Rynki Finansowe jest tak skonstruowana, aby stanowiła pierwszy etap przygotowań studenta do specjalistycznych egzaminów, na przykład na:

  *Maklera Papierów Wartościowych
  * Doradcę Inwestycyjnego
  * Członka Rady Nadzorczej
  * ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) http://www.accaglobal.com/
  * CFA (Chartered Financial Analyst) http://www.cfainstitute.org/

  Przykładowe przedmioty: emisja papierów wartościowych przez przedsiębiorstwa, venture capital, zarządzanie ryzykiem, gry biznesowe, fuzje i przejęcia, finansowanie przedsięwzięć z funduszy UE, prognozowanie i symulacje.
   
  Specjalność ta realizowana jest dwustopniowo. Poziom licencjacki należy traktować jako wprowadzenie do specjalności Giełda i Rynki Finansowe, rozszerzonej potem na uzupełniających studiach magisterskich. W ciągu pierwszych dwóch lat studenci otrzymują solidne podstawy wiedzy ekonomicznej oraz przygotowanie narzędziowe. W naszej Uczelni duży nacisk położony jest na połączenie wiedzy teoretycznej z aplikacjami, szczególnie z przedmiotów  matematyczno-statystycznych. Zdając sobie sprawę z trudności przedmiotu, a zarazem jego ważności w wykształceniu, realizujemy idee harmonijnego i łagodnego, ale konsekwentnego wprowadzania matematyki do zastosowań ekonomicznych.

  Od studentów USM wymagamy znajomości podstaw ekonomii. Licencjaci z innej specjalności na pierwszym semestrze będą mogli wyrównać różnice korzystając z prowadzonych stacjonarnych i e-learningowych kursów. Studenci i absolwenci naszej Uczelni mogą nieodpłatnie skorzystać z kursów e-learningowych dostępnych na naszej platformie e-learningowej.

  1.Fundusze inwestycyjne    
  2.Venture capital    
  3.Historia pieniądza i spekulacji    
  4.Fuzje i przejęcia    
  5.Analiza strategiczna przedsiębiorstwa    
  6.Gry biznesowe    
  7.Emisja papierów wartościowych przez przedsiębiorstwa    
  8.Narzędzia informatyczne w finansach    
  9.Wycena instrumentów finansowych    
  10.Analiza techniczna    
  11.Marketing usług finansowych    
  12.Ład korporacyjny (corporate governance)    
  13.Rachunkowość instytucji finansowych  
   
  14.Działania twórcze    
  15.Seminarium dyplomowe   

Inne informacje związane z Finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |