Home > Magisterskie (jednolite) > Ekonomia > Warszawa > Studia podyplomowe z zakresu Ekonomii - Warszawa - Mazowieckie

Studia podyplomowe z zakresu Ekonomii

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia podyplomowe z zakresu Ekonomii - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Program studiów

  Program studiów doktoranckich przewiduje realizację programu badań naukowych, w szczególności:

      - wygłoszenie w katedrze prowadzącej referatu State of Art (przedstawiającego na podstawie studiów literatur owych tematykę badawczą, zawierającego sformułowanie rozwiązywanego zagadnienia naukowego, programu badań naukowych oraz tematu rozprawy doktorskiej) nie później niż w drugim semestrze,
      - wygłoszenie w katedrze prowadzącej referatu State of Research (przedstawiającego wyniki analizy zagadnienia naukowego) nie później niż w piątym semestrze,
      - złożenie egzaminów doktorskich z nowożytnego języka obcego oraz dyscypliny podstawowej nie później niż w siódmym semestrze,
      - złożenie rozprawy doktorskiej,
      - złożenie egzaminów z wszystkich przewidzianych w programie studiów doktoranckich przedmiotów,
      - realizacja zajęć dydaktycznych na wydziałach ekonomicznych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie w wymiarze od 60 do 90 godzin obliczeniowych rocznie.

  Program 3-letnich studiów doktoranckich obejmuje następujące zagadnienia:

      - międzynarodowe rynki finansowe
      - zarządzanie finansami przedsiębiorstw
      - ryzyko na rynkach finansowych
      - rynki towarowe
      - rynki finansowe
      - metody ilościowe w badaniach ekonomicznych
      - Unia Europejska i globalizacja
      - metodyka przygotowania rozprawy doktorskiej
      - informatyczne wspomaganie badań naukowych
      - warsztaty metodyczne
      - wykłady monograficzne

Inne informacje związane z Ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |