Home > Studia I Stopnia > Dziennikarstwo - ogólne > Warszawa > Studia I Stopnia- Dziennikarstwo - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia- Dziennikarstwo

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Dziennikarstwo - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Charakterystyka

  Media masowe to współcześnie jeden z najważniejszych czynników oddziaływania na rzeczywistość społeczną i polityczną. Wielu teoretyków mediów twierdzi wręcz, iż opiniotwórcze środki masowego przekazu kreują rzeczywistość współczesnych odbiorców przekazów medialnych. Wysoki status społeczny mass mediów wymaga od dziennikarzy nie tylko odpowiedzialności i społecznego oraz etycznego zaangażowania płynących z wewnętrznej potrzeby pisania, lecz również - w coraz większym stopniu - profesjonalizmu ugruntowanego przez wiedzę i umiejętności dostrzegania, analizowania i komentowania doniosłych wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych.

  Specjalność pozwoli zrozumieć mechanizmy i zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. Dzięki profesjonalnej kadrze naukowo-dydaktycznej, związanej zawodowo z najważniejszymi, najbardziej opiniotwórczymi mediami w Polsce oraz profesjonalistami zaangażowanymi w życie polityczne Polski i Unii Europejskiej studenci poznają najważniejsze sposoby konstruowania przekazu medialnego, doskonalenia warsztatu dziennikarskiego, udoskonalania kompetencji komunikacyjnych i umiejętności interpersonalnych oraz prezentacji, a także poznają mechanizmy, które kreują przestrzeń polityczną Unii Europejskiej.
  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci będą doskonale przygotowani do pracy na różnych stanowiskach w środkach masowego przekazu: telewizji, prasie, radiu, mediach elektronicznych, biurach prasowych, na stanowiskach rzeczników prasowych, pracowników instytucji życia politycznego: partiach politycznych, biurach poselskich, ośrodkach badania opinii publicznej, biurach komunikacji społecznej, agencjach public relations, reklamie, promocji, instytucjach prowadzących edukację medialną, sferze lobbingu, a także otworzy się przed nimi perspektywa zatrudnienia na atrakcyjnych stanowiskach w mediach zaangażowanych w analizę i ocenę wydarzeń zachodzących w przestrzeni politycznej Unii Europejskiej.
  Program nauczania

  Przedmioty specjalnościowe

      - nauki o komunikowaniu
      - społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów
      - metody badań medioznawczych
      - historia prasy i mediów w Polsce i na świecie
      - współczesne media
      - stylistyka i kultura języka
      - retoryka dziennikarska
      - gatunki dziennikarskie
      - kształtowanie opinii publicznej
      - elementy prawa
      - seminaria warsztatowe
      - logika z semiotyką

  Informacje dodatkowe

  Studia z zakresu Dziennikarstwa prowadzone są w ramach kierunku studiów "politologia". Studia prowadzone są w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

  Wybór kierunku kształcenia dokonuje się po zaliczeniu 3-ego semestru poprzez złożenie w wyznaczonym czasie właściwej deklaracji. Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na wybranej specjalności jest zgłoszenie się na nią co najmniej 50 studentów.

Inne informacje związane z Dziennikarstwo - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |