Studia I Stopnia- Audyt i kontrola finansowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Audyt i kontrola finansowa - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Charakterystyka

  Audyt wewnętrzny jest ogółem działań, dzięki którym kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, użyteczności, a także przejrzystości. Poprawia on efektywność zarządzania i sprzyja podejmowaniu właściwych decyzji. Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności:

      - badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
      - ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
      - ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.

  Perspektywy zawodowe

  Audyt wewnętrzny ma bardzo szerokie zastosowanie i dotyczy niemal każdego przedsiębiorstwa. Ma zastosowanie obligatoryjne w administracji rządowej i samorządowej w różnych jednostkach budżetowych m.in. w ministerstwach, kancelariach i centrach rządowych, urzędach wojewódzkich, urzędach celnych i skarbowych, funduszach celowych, zakładach ubezpieczeń, jednostkach organizacyjnych służby więziennej, jednostkach samorządu terytorialnego. Ponadto audyt wewnętrzny z powodzeniem stosowany jest w sektorze prywatnym.
  Program nauczania

  Przedmioty specjalnościowe

      - finanse publiczne
      - analiza finansowa
      - audyt wewnętrzny
      - system podatkowy
      - sprawozdawczość finansowa
      - administracja finansowa i kontrola skarbowa
      - controlling
      - rachunkowość budżetowa
      - zarządzanie ryzykiem
      - zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
      - zamówienia publiczne

  Informacje dodatkowe

  Studia z zakresu Audyt i kontrola finansowa prowadzone są w ramach kierunku studiów "finanse i rachunkowość". Studia prowadzone są w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

  Wybór kierunku kształcenia dokonuje się po zaliczeniu 3-ego semestru poprzez złożenie w wyznaczonym czasie właściwej deklaracji. Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na wybranej specjalności jest zgłoszenie się na nią co najmniej 50 studentów.

  Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na 2-letnich studiach magisterskich uzupełniających, na kierunku "finanse i rachunkowość" lub "zarządzanie" w dowolnej specjalności, wybranej według obowiązujących zasad.

Inne informacje związane z audyt finansowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |