Home > Podyplomowe > Administracja Przedsiębiorstw > Zaoczne > Warszawa > Studia podyplomowe Zamówień publicznych - Warszawa - Mazowieckie

Studia podyplomowe Zamówień publicznych - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia podyplomowe Zamówień publicznych - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Charakterystyka

  Studia są przeznaczone głównie dla pracowników przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć szansę rozwoju na rynku europejskim. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej postawiło nowe wyzwania przed polskimi przedsiębiorcami. Przyjęte rozwiązania otworzyły rynek zamówień publicznych na równych prawach dla Wykonawców z obszaru całej Wspólnoty. Jednocześnie podmioty krajowe uzyskały dostęp do zamówień publicznych w państwach członkowskich. Wprowadzone zmiany stwarzają dla polskich przedsiębiorstw możliwości ekspansji, głównie w związku z oferowanymi przez nie konkurencyjnymi cenami robót budowlanych, dostaw i usług.

  Aktywny udział w tym rynku wymaga dobrego przygotowania ze strony kadry zarządzającej, tak by interesy przedsiębiorstwa były umiejętnie reprezentowane w toku całego postępowania. Pracownicy, którzy znają szczegóły procedur udzielania zamówień, potrafią dokładnie określić i zaplanować kolejne etapy działań a następnie konsekwentnie je realizować starając się o zamówienie publiczne. Studia mają na celu podniesienie kwalifikacji pracowników firm, przekazanie im wiedzy niezbędnej do aktywnego i skutecznego uczestnictwa w procedurach przetargowych, zarówno na rynku krajowym jak i unijnym. Program studiów obejmuje zarówno problematykę zamówień publicznych jak też związanych z nim dziedzin prawa, dzięki czemu uczestnicy studiów uzyskają kompleksową wiedzę niezbędną do swobodnego poruszania się na rynku zamówień publicznych.
  Program nauczania

      - Zamówienia publiczne w polskim systemie prawa
      - Zasady udzielania zamówień
      - Wewnętrzna regulacja udzielania zamówień
      - Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy
      - Przygotowanie postępowania
      - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
      - Przygotowanie i złożenie oferty
      - Tryby udzielania zamówień
      - Ocena oferty
      - Dokumentowanie postępowań o zamówienie
      - Zamówienia sektorowe
      - Przepisy szczególne
      - Specyfika zamówień na roboty budowlane
      - Zamówienia w procedurze uproszczonej i w procedurze zaostrzonej
      - Środki odwoławcze
      - Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
      - Umowy w sprawach zamówień publicznych
      - Prawo zamówień publicznych w UE

  Wykładowcy

  Zajęcia poprowadzi wykwalifikowana i doświadczona kadra: teoretycy i praktycy, którzy od lat zajmują się tematyką zamówień publicznych (m.in. pracownicy Urzędu Zamówień Publicznych, arbitrzy z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Inne informacje związane z Administracja Przedsiębiorstw

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |