Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Zaoczne > Józefów (powiat otwocki) > Studia I Stopnia - Zarządzanie - Józefów (powiat otwocki) - Mazowieckie

Studia I Stopnia - Zarządzanie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie - Zaoczne - Józefów (powiat otwocki) - Mazowieckie

 • Cele
  Absolwent powinien posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa. Powinien posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Powinien być przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami (przedsięwzięciami) w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu zarządzania w tym języku. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menadżera/kierownika średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach lub kierownika/dowódcy zespołu w strukturach bezpieczeństwa państwa, a także do prowadzenia własnej działalności. Absolwent powinien posiadać umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 • Praktyki
  4 tygodnie
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty: a. Świadectwo dojrzałości w oryginale b. Świadectwo ukończenia szkoły średniej c. Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do nauki d. 4 zdjęcia legitymacyjne 3,5x4,5 cm e. Ksero dowodu osobistego (na miejscu) f. Formularz zgłoszeniowy, zawierający podanie o przyjęcie na studia na określony kierunek. Możesz go wypełnić na miejscu lub pobrać go z naszej strony internetowej g. Dowód wpłaty wpisowego, opłaty rekrytacyjnej i opłaty za pierwszy miesiąc (można wpłacić na miejscu)
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Informacje ogólne
  Kierunek „zarządzanie”
  (wyższe studia pierwszego stopnia) prowadzony jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Studia na tym kierunku trwają 6 semestrów (trzy lata). 3 letnie studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem przez absolwenta dyplomu licencjata  zarządzania  w zakresie wybranej specjalności
  (podane nizej grupa D).

  Program studiów jest realizowany w 6-semestralnym cyklu nauki i składa się z 4 grup przedmiotów - ogólnych, podstawowych, kierunkowych  i specjalnościowych,  oraz 6 tygodniowych praktyk zawodowych.

  Ogólny wymiar godzin w planie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na wyższych studiach pierwszego stopnia trwających 6 semestrów wynosi:
  -  2010 godzin na studiach stacjonarnych,
  -  1650 na studiach niestacjonarnych,
  -  189 punktów ECTS.

  Perspektywy zawodowe:
  Absolwenci będą przygotowani do  zatrudnienia m.in.
  -  w działach personalnych różnego rodzaju firm, gdzie zajmować się będą zatrudnianiem nowych     pracowników, analizą efektywności struktur firmy, budowaniem systemów motywacyjnych dla         pracowników i doradzaniem w bieżącym zarządzaniu menedżerom średniego i najwyższego         szczebla,
  -    w firmach międzynarodowych, zajmując się zarządzaniem w wielokulturowych zespołach ludzi ,
  -    w agencjach konsultingowych, doradzając, jak optymalnie wykorzystać potencjał                              zatrudnionych w firmie pracowników oraz analizując trendy na rynku pracy,
  -    w biurach pracy, doradzając osobom szukającym pracy czy chcącym się przekwalifikować,
  -    w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych na stanowiskach konsultanta do      spraw personalnych,
  -    w związkach zawodowych jako doradca prowadzący negocjacje z pracodawcami, opiniujący          decyzje zarządów firm.

  Plan studiów
  ZARZĄDZANIE

  A GRUPA TREŚCI OGÓLNYCH
  1. Języki obce
  2. Ochrona własności intelektualnej  
  3. Przedmiot ogólnospołeczny do wyboru (psychologia, socjologia)
  5 Technologia informacyja
  6 Wychowanie fizyczne

  B GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH
  1. Mikroekonomia
  2. Makroekonomia
  3. Nauka  o organizacji
  4. Matematyka
  5. Statystyka opisowa
  6. Podstawy zarządzania
  7. Finanse
  8. Prawo

  C GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH
  1. Zachowania organizacyjne
  2. Zarządzanie projektami
  3. Badania marketingowe
  4. Operacje i techniki operacyjne  
  5. Rachunkowość finansowa
  6. Zarządzanie jakością  
  7. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  8. Dowodzenie
  9. Finanse przedsiębiorstwa
  10 Marketing
  11 Informatyka w zarządzaniu  
  12 Bezpieczeństwo publiczne
  13 Procesy informacyjne w zarządzaniu

  D PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE I FAKULTATYWNE

  Specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi
  1. Marketing bankowy (fakultet)
  2. Etyka w biznesie (fakultet)
  3. Handel (fakultet)
  4. Finanse instytucji ubezpieczeniowych (fakultet)
  5. Reklama
  6 Proseminarium
  7 Seminarium dyplomowe
  8 Public relations  
  9 Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
  10 Rekrutacja i selekcja zawodowa
  11 Ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i emerytalne pracowników
  12 Doradztwo personalne
  13 Ocena i motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie  
  14 Rozwój zasobów ludzkich
  15 Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  16 Handel zagraniczny

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |