Home > Podyplomowe > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Zarządzanie dla twórców, Artystów i animatorów kultury - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie dla twórców, Artystów i animatorów kultury - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie dla twórców, Artystów i animatorów kultury - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  - zdobycie profesjonalnych kwalifikacji zawodowych menedżerskich;

  - przygotowanie twórców do uruchomienia własnej działalności gospodarczej (impresariatu artystycznego, fundacji, stowarzyszenia, wydawnictwa);
  - przekazanie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć kulturalnych;
  - skonstruowanie biznesplanu własnej firmy;
  - podniesienie kultury samoprezentacji i upowszechnianie wiedzy o doniosłości roli, jaką one odgrywają w kontaktach międzyludzkich.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty:

  * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  * kwestionariusz osobowy
  * kserokopia dowodu osobistego
  * 3 fotografie o formacie 37 x 52 mm
  * deklaracja płatności

  Rekrutacja odbywa sie na podstawie kolejności zgłoszeń.
 • Szczegółowe informacje
  Atuty studiów:

  -  świadectwo ukończenia studiów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - największej polskiej uczelni o światowej renomie; świadectwo uprawnia do zajmowania kierowniczych stanowisk w instytucjach kulturalnych i artystycznych obecnie i w Unii Europejskiej; wzór świadectwa jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych i jest dokumentem wydawanym zgodnie z prawem, w momencie ukończenia studiów podyplomowych; Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. nr 103 z dnia 12.10.1993 roku, str. 1773, poz.472;
  - doskonała kadra wykładowców z Wydziału Zarządzania UW, Wydziału Prawa i Administracji UW, osobistości ze świata kultury, sztuki, nauki, przedstawiciele ogólnopolskich i międzynarodowych organizacji twórczych oraz dziennikarze;
  - program studiów nowatorski - ponad 180 godzin;
  - zajęcia co drugą sobotę miesiąca od godz. 10.00 do godz. 18.00
  - studia roczne (2 semestry);
  - gratisowe materiały szkoleniowe - ponad 650 stron;
  - doskonałe warunki lokalowe: nowoczesne aule, księgarnia, biblioteka, czytelnia, internet, kawiarnia, restauracja, nowoczesna sala sportowa; parking strzeżony;
  - spotkania okolicznościowe;
  - zajęcia studyjne (uczestnictwo w różnych przedsięwzięciach kulturalnych: koncertach, wernisażach, konferencjach itp.)
  - bezpłatne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych równolegle na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;
  - obsługa studiów miła i profesjonalna.


  SPIS WYKŁADOWCÓW I PRZEDMIOTÓW:
  Rada Programowa studiów:

     1. prof. dr hab. Alojzy Z.Nowak,
     2. prof. dr hab. Kazimierz Ryć,
     3. prof. dr hab. Jerzy Wierzbiński
     4. prof. dr hab. Witold Chmielarz
     5. prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz,
     6. prof. dr hab. Jan Błeszyński (CISAC),
     7. doc. dr Stanisław Kownacki - kierownik studiów,
     8. mgr Jacek Kiryło
     9. mgr Edward Pałłasz
    10. mgr Maria Kujcys - Sołobodowska.

  Prawo autorskie

  - ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
  - organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
        i prawami pokrewnymi
        prof. dr hab. Jan Błeszyński (CISAC), prof. dr hab. Mieczysław Poniewski (KOPIPOL)
        prof. Cezary Bocheński (KOPIPOL), mec. Marek Staszewski (ZPAV), mgr Witold Kołodziejski (ZAiKS), mgr Adam Pacuski,
        mgr Jerzy Badowski (ZAiKS), mgr Wojciech Dziomdziora (MK), Zdzisław Korpolewski (ZASP)
  - ustawa o instytucjach kulturalnych i działalności kulturalnej,
        ustawa o muzeach, ustawa o kinematografii, ustawa
        o radiofonii i telewizji
        ustawa o ochronie baz danych, ustawa o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektoniczną
        mgr Wojciech Dziomdziora (MK)
        mec. Barbara Makowska - Lubańska (TVP SA)
  - ustawa o prawie prasowym i karta etyczna mediów
        prof. dr hab. Bogdan Michalski (UW), mgr Magdalena Bajer (Komisja Etyki Mediów TVP), mgr Wanda Nadobnik (TVP SA), dr Ryszard Miazek (SDP), mgr Krzysztof Miklas  Kultura artystyczna i historia UW - prof. dr hab. Jerzy Miziołek
  Prawo pracy - prof. dr hab. Andrzej Patulski
  Zarządzanie personelem - doc. dr Stanisław Kownacki
  Techniki organizatorskie - doc. dr Stanisław Kownacki
  Finanse - dr Andrzej Rutkowski
  Negocjacje - dr hab. Robert Rządca
  Prawo handlowe - dr Robert Pietrusiński
  Prawo podatkowe - dr Piotr Sokół i mgr Joanna Dębska
  Warsztaty dziennikarskie - dr Grażyna Majkowska, mgr Michał Mońko
  Projekt. działalności kulturalnej - mgr Maria Kujcys-Sołobodowska
  Biznesplan dla instytucji kultury- mgr Lucyna Krupa
  Fundusze strukturalne i finansowanie kultury w Polsce -
  mgr Lucyna Krupa - Prezes Tarnowskiej Fundacji Kultury
  Marketing i sponsoring - mgr Krzysztof Podstawka
  Sztuka komunikacji i mediacje - mgr Stefan Przybyła
  Savoir-vivre i etykieta menedżera - mgr Zofia Kosińska
  Jak założyć impresariat artystyczny? - mgr Maria Kujcys - Sołobodowska
  Kompetencje językowe - mgr Maciej Bargiełowski (Teatr Roma)
  Zarządzanie instytucjami artystycznymi - dr Wergiliusz Gołąbek-(WSiZ)
  Zarządzanie Oświatą - Minister Irena Dzierzgowska
  Public Relations - mgr Piotr Lignar

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |