Home > Podyplomowe > Logistyka > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Logistycznym Łańcuchem Dostaw - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Logistycznym Łańcuchem Dostaw - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Logistycznym Łańcuchem Dostaw - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  CEL STUDIÓW Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej, profesjonalnej wiedzy z zakresu zarządzania łańcuchami dostaw, opartej na doświadczeniach zachodnich, z uwzględnieniem realiów gospodarki polskiej i rozwinięcie umiejętności analizy przypadków logistycznych. Umożliwienie osobom o różnych kierunkach wykształcenia, a także zainteresowaniach zawodowych osiągnięcie wyższych kwalifikacji przydatnych do rozwiązywania problemów logistycznych w firmie. Podczas studiów prezentowana będzie wiedza dotycząca: * logistyki w wymiarze strategicznym, * systemowych rozwiązaniach logistycznych na poziomie operacyjnym, * zarządzania logistycznego, * zarządzania łańcuchami dostaw, z uwzględnieniem przepływów rzeczowych, pieniężnych i informacyjnych, * instytucjonalnego i infrastrukturalnego otoczenia logistycznego firmy, * analizy przypadków logistycznych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  ADRESACI STUDIÓW Oferta programowa Podyplomowych Studiów "Zarządzanie Logistycznym Łańcuchem Dostaw" adresowana jest do kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla zarządzania z przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz transportowo-spedycyjnych, pracowników komórek logistycznych i innych jednostek organizacyjnych firm kierujących systemem logistycznym. O przyjęcie na Studia Podyplomowe i MBA mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub inżynierskich. Wyjątkiem od tej zasady są studenci ostatniego roku studiów (licencjackich, magisterskich lub zawodowych), którzy również mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe. W takich przypadkach świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie im wydane z chwilą przedstawienia dyplomu ukończenia studiów (magisterskich, licencjackich, zawodowych). Przy zapisie na studia MBA dodatkowo jest wymagane minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i dokonanie opłaty. Słuchacze studiów jednosemestralnych dokonują opłaty jednorazowej, w przypadku studiów obejmujących większą liczbę semestrów przy zapisie wnoszą opłatę minimum za pierwszy semestr. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegółowe informacje
  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

  Tematyka zajęć

  Koncepcje i zasady współczesnej logistyki
  Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw
  Zarządzanie łańcuchem dostaw jako element strategii logistycznej firmy
  Łańcuchy zaopatrzeniowe
  Zarządzanie przepływami w produkcji i dystrybucji
  Zarządzanie transportem w łańcuchu dostaw
  Zarządzanie gospodarką magazynową
  Sterowanie zapasami w łańcuchach dostaw
  Strategie obsługi klientów w łańcuchach dostaw
  Eurologistyka
  Rachunek kosztów logistyki
  Współczesne technologie teleinformatyczne w zarządzaniu łańcuchami dostaw
  Analiza przypadków logistycznych

  Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń według zagadnień określonych w sylabusach przedmiotowych nauczycieli akademickich.

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Studia trwają 2 semestry. Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie na szesnastogodzinnych sesjach zajęciowych (8 godzin w soboty i 8 godzin w niedziele).

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |