Información

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego rozpoczęła działalność w roku 1993.

Podstawę prawną utworzenia Prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej stanowiło zezwolenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 czerwca 1993 r. - nr DNS 3-0145/TBM 18/93. 13 lipca 1993 r. została wpisana pod numerem 22 do rejestru szkół niepaństwowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa. Pierwsza siedziba uczelni mieściła się przy ulicy Chłodnej 9. W maju 1996 r. rozpoczęła budowę własnego campusu. Pierwsze zajęcia odbyły się rok później.

W 1997 r. wraz z uzyskaniem pozwolenia na otworzenie Wydziału Prawa szkoła zmieniła nazwę na Wyższą Szkołę Handlu i Prawa. Po śmierci Założyciela i Rektora w dowód uznania Jego osiągnięć decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 5 czerwca 2000 r. nosi Jego imię - Łazarski. W czerwcu 2000 r. został zakończony III etap budowy szkoły. Jest to czteropiętrowy gmach, w którym mieszczą się rektorat, dziekanaty, biblioteka, wydawnictwa, sale wykładowe, komputerowe i konferencyjne. Ostatni etap budowy - 11 kondygnacyjny nowoczesny budynek został oddany w październiku 2002 r.

Pierwszym rektorem uczelni był Założyciel Ryszard Łazarski. W 1994 r. na stanowisko rektora powołano prof. dra hab. Stefana Kurowskiego. 28 marca 1995 r. nowym rektorem PWSH został prof. zw. dr hab. Zbigniew M. Klepacki. 1 września 1995 r. stanowisko rektora ponownie objął dr Ryszard Łazarski. 4 kwietnia 2000 r. na to stanowisko powołano dra Krzysztofa Łazarskiego. Od 5 czerwca 2000 r. rektorem Uczelni był dr hab. prof. nadzw. Lech Falandysz. Od 15 maja 2003 do 15 września 2005 r. stanowisko rektora piastował prof. dr hab. Dariusz Rosati. Od 15 września 2005 r. pełnienie obowiązków rektora Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego powierzono dr hab. prof. nadzw. Teresie Gardockiej. Uczelnia jako pierwsze uruchomiła studia na kierunku EKONOMIA. 15 listopada 1994 r. utworzono dwa wydziały: Handlu Zagranicznego i Menedżerski. Powstało również 7 katedr oraz Studium Języków Obcych, Biblioteka i Laboratorium Komputerowe.

3 lipca 1996 r. Minister Edukacji Narodowej na wniosek Założyciela i Rektora wydał decyzję uprawniającą uczelnię do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku EKONOMIA - nr DNS-1-0145/138/TBM/96. Rok później - 30 marca 1997r. szkoła otrzymała decyzję MEN uprawniającą uczelnię do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku PRAWO oraz zezwolenie na przekształcenie Prywatnej Wyższej Szkoły Handlowej w Wyższą Szkołę Handlu i Prawa. Na Wydziale Prawa rozpoczęło studia 207 studentów. W tym samym roku 1 sierpnia utworzono nowy Wydział Ekonomiki Turystyki, który 23 marca 2001 r. został przekształcony w Wydział Gospodarki Światowej. 17 marca 2003 r. poszerzono ofertę o studia licencjackie na kierunku ADMINISTRACJA. Szkoła przygotowała wniosek o zgodę na prowadzenie studiów na kierunku administracja na poziomie magisterskim. W kwietniu 2003 r. uzyskano prawo do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku INFORMATYKA. W 2004 r. uczelnia uzyskała kolejne uprawnienia do prowadzenia studiów licencjackich na kierunkach: ZARZĄDZANIE I MARKETING, FINANSE I BANKOWOŚĆ, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE.

W związku z rozszerzeniem oferty oraz koniecznością usprawnienia obsługi studentów nastąpiło połączenie wydziałów Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej i ich przekształcenie w Wydział Ekonomii i Zarządzania. Na Wydziale Ekonomii i Zarządzania mieszczą się kierunki: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość, informatyka oraz stosunki międzynarodowe. Na Wydziale Prawa są dwa kierunki: prawo i administracja. Od listopada 2004 r. Uczelnia Łazarskiego oferuje również studia podyplomowe, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród absolwentów wyższych uczelni. Od początku istnienia uczelni jednym z jej największych atutów jest kadra dydaktyczna. Większość wykładowców to wybitni dydaktycy i doświadczeni praktycy. Dziś, kiedy na uczelni studiuje ponad 6,5 tys. studentów, wykłada ponad 350 nauczycieli akademickich.

Uczelnia Łazarskiego cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem i popularnością wśród młodzieży. Władze uczelni dbają o ciągły rozwój szkoły, uatrakcyjnianie oferty edukacyjnej, wprowadzanie nowych rynkowych kierunków i specjalności, kontakty z zachodnimi uczelniami.

Celem Uczelni jest stworzenie zorientowanej na studenta wielokulturowej szkoły międzynarodowej, kształcącej polityków, dyplomatów, prawników, administratorów, ekonomistów, finansistów i biznesmenów.

Uczelnia Łazarskiego zapewnia najwyższy poziom kształcenia akademickiego, wspartego zajęciami praktycznymi, prowadzonego w atmosferze tolerancji, wzajemnego szacunku i wszechstronnej pomocy studentom. Tworzy również warunki do rozwoju intelektualnych zainteresowań, rozbudza potrzebę kształcenia się przez całe życie i uczy młodzież umiejętności samodzielnego myślenia.

Absolwenci Uczelni Łazarskiego są przygotowani do uczciwej rywalizacji o sukcesy na globalnym rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym.

Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego od lat zdobywa wysokie noty w rankingach obejmujących szkoły wyższe, opracowywanych przez media i organizacje zajmujące się szkolnictwem wyższym, m.in.: tygodniki Newsweek, Wprost, Polityka, dziennik Gazeta Prawna, dziennik Rzeczpospolita wspólnie z miesięcznikiem Perspektywy, magazyn studencki Dlaczego?, miesięcznik Home&Market, Akademickie Centrum Informacyjne, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.

Uczelnia Łazarskiego jest niekwestionowanym liderem w rankingach wydziałów prawa wśród uczelni niepaństwowych i z roku na rok jej pozycja w rankingach się umacnia. Bardzo dobrze oceniany jest również wydział ekonomii i zarządzania Uczelni Łazarskiego, który z reguły znajduje się w dziesiątce najlepszych w Polsce.

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |