Home > Podyplomowe > Kierowanie Projektami > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Projektami Unijnymi - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Projektami Unijnymi - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Projektami Unijnymi - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów podyplomowy jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości projektów z funduszy unijnych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  ADRESACI STUDIÓW Adresatem studiów są przedsiębiorcy, pracownicy służb finansowo-księgowych, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć gospodarczych oraz zajmujące się doradztwem unijnym. O przyjęcie na Studia Podyplomowe i MBA mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub inżynierskich. Wyjątkiem od tej zasady są studenci ostatniego roku studiów (licencjackich, magisterskich lub zawodowych), którzy również mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe. W takich przypadkach świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie im wydane z chwilą przedstawienia dyplomu ukończenia studiów (magisterskich, licencjackich, zawodowych). Przy zapisie na studia MBA dodatkowo jest wymagane minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i dokonanie opłaty. Słuchacze studiów jednosemestralnych dokonują opłaty jednorazowej, w przypadku studiów obejmujących większą liczbę semestrów przy zapisie wnoszą opłatę minimum za pierwszy semestr. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegółowe informacje
  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

      Zajęcia    Konwersatoria    Warsztaty    L. godz.

  1.    Polityka strukturalna i regionalna Polski i UE    X        12
  2.    Podstawy prawne i instytucjonalne funkcjonowania UE    X        8
  3.    Fundusze strukturalne UE na lata 2007-2013    X        12
                  
  4.    Podatkowe aspekty funduszy UE    X        6
  5.    Metodyka zarządzania projektami miękkimi w EFS    X        14
  6.    Rachunkowość budżetowa    X    X    6+6
  7.    Rachunkowość funduszy UE w jednostkach gospodarczych        X    16
  8.    Rachunkowość funduszy UE w jednostkach samorządu terytorialnego        X    16
  9.    Projekty dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego w Programie Operacyjnym w latach 2007-2013          X        8
  10.    Projekty dotyczące branży turystycznej w Regionalnym Programie Operacyjnym w latach                 2007- 2013    X        8
  11.    Projekty dotyczące branży usług medycznych w Regionalnym Programie Operacyjnym w                  latach 2007- 20013    X        8
  12.    Projekty badawczo- rozwojowe w Programie Operacyjnym w latach 2007 – 2013    X        8
  13.    Ewaluacja projektów unijnych. Jak skutecznie pozyskać dotacje i zarządzać projektem    X        12
  14.    Warsztaty pisania projektów unijnych        X    16
                  
  15.    Cykl życia projektu unijnego. Jak skutecznie rozliczyć dotacje    X        8
  16.    Warsztaty rozliczania projektów UE        X    4
  17.    Sprawozdawczość projektów unijnych    X        8
  18.    Kontrola i audyt projektu z udziałem Instytucji Wdrażającej    X        6
  19.    Controlling projektów – metody i narzędzia audytowania projektu    X        10
  20.    Prawo zamówień publicznych    X        8

  RAZEM                200  KADRA
  Trenerzy z doświadczeniem szkoleniowym i doradczym, biegli rewidenci, praktycy zaangażowani w programowanie, wdrażanie i ewaluację projektów, w ramach których wykorzystywane są środki z funduszy strukturalnych.

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Studium trwa 2 semestry i jest uruchamiane w semestrze zimowym 2008 r.

  Zajęcia będą odbywały się dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele w godzinach 8.00-17.00 w budynku WSHIP im. R. Łazarskiego w Warszawie.

  WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW
  Obowiązki uczestników studiów:

      * uczestnictwo w zajęciach,
      * uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów,
      * napisanie pracy (projektu) w ramach warsztatów pisania projektów,
      * złożenie egzaminu końcowego (dyplomowego).

  Forma ukończenia studiów: napisanie pracy oraz egzamin dyplomowy.
  Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Inne informacje związane z Kierowanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |