Zarządzanie Projektami - Przygotowanie do Certyfikatu CompTIA Project+ - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o.

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Projektami - Przygotowanie do Certyfikatu CompTIA Project+ - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Kraków - Małopolskie

  • Cele
    Głównym celem kursu jest profesjonalne przygotowanie osób uczestniczących w realizacji projektów w organizacji, a w szczególności kadry kierowniczej i project managerów do prowadzenia projektów zgodnie z międzynarodowymi standardami.
    Szkolenie w całości oparte jest o studia przypadków (case study), prowadzone jest w formie wykładu oraz moderowanej dyskusji z ćwiczeniami praktycznymi.
    Kurs przygotowuje ponadto do egzaminu certyfikującego CompTIA Project+.
  • Szczegółowe informacje
    Konspekt
    1. Definicje pojęć, specyfika zarządzania projektami. Projekt a proces. Cykl  życia projektu
    2. Faza inicjacji projektu, definiowanie założeń i zakresu projektu
      • określanie wstępnej koncepcji projektu, identyfikowanie potrzeb, definiowanie celów, uzasadnienie ekonomiczne, identyfikacja sponsorów
      • określenie i zestawienie uczestników (udziałowców) projektu
      • określenie sposobu ustalenia wymagań projektu oraz jego zakresu
      • lokalizacja projektu w organizacjach, których dotyczy; środowisko projektu
      • metody uzyskiwania akceptacji sponsorów oraz innych kluczowych uczestników projektu. Obszary, zakresy oraz procedury
      • wymagania projektu - zasoby, budżet; czynniki krytyczne, ryzyko
      • wymiarowanie projektów; szacunki (estymacje)
      • kryteria (i sposoby pomiaru) sukcesu (niepowodzenia) projektu oraz jego kompletności,  wartościowanie kryteriów (priorytety), scenariusze najgorszych przypadków
      • studium wykonalności projektu
      • uczestnicy projektu - ich wzajemne relacje, rola kierownika projektu, struktury zespołu projektowego
      • statut projektu oraz inne dokumenty zamykające fazę inicjacji; SOW - wykaz prac do wykonania.
    3. Faza planowania projektu
      • tworzenie planu zarządzania projektem
      • analizy wymagań - na podstawie szczegółowego opisu projektu i jego zakresu. Uzgodnienia
      • tworzenie terminarza projektu - faz, zadań (czas wykonania, powiązania, czas rozpoczęcia i wykonania)
      • specyfikacja zasobów oraz sposobów ich zapewnienia. Formaty - Gantt, PERT, milestone chart, kalendarze. WBS (SPP) - struktura podziału pracy. Punkty krytyczne a “kamienie milowe”. Kryteria i sposoby pomiaru
      • plan zarządzania budżetem (kosztami) w oparciu o szacunki .Budżet „top down” a „bottom up”. Mechanizm kontroli (śledzenia) kosztów. Estymacje (szacunki) na różnych poziomach i różnych zasobów
      • plan zarządzania jakością
      • scenariusz budowy zespołu projektowego. Kryteria selekcji członków zespołu. Metody skutecznego motywowania. Konflikty.
      • plan zarządzania konfiguracją
      • plan zarządzania ryzykiem
      • plan zarządzania komunikacją - informacja w projekcie
      • przygotowanie planu projektu i zakończenie fazy planowania. Wykaz składników planu wraz z ich funkcjami. Dokumentacja. Formalne zatwierdzenie
    4. Faza wykonania projektu
      • bieżące zarządzanie projektem. Określanie statusu zadań („in scope” a „out of scope”). Analizy odchyleń - “aktualny” a “oczekiwany” stan zasobu, wykonania zadania itd. Analizy przyczyn i skutków. Wdrażanie odpowiednich procedur. Raportowanie
      • bieżące zarządzanie: budżetem, zmianami, konfiguracją, ryzykiem, jakością. „Case studies”
      • metoda “wartości wypracowanej”
      • rola kierownika projektu. Pozycja wewnątrz i na zewnątrz zespołu. Style zarządzania oraz ich dobór w zależności od sytuacji
    5. Faza zamknięcia projektu
      • zamknięcie wszystkich faz oraz zadań projektu. Określenie jego sukcesu (lub klęski). Procedury. Dokumentacja. Raporty.
    6. Omówienie wymagań certyfikatu CompTIA Project +

    Wymagania
    Znajomość podstawowych zagadnień z teorii zarządzania oraz silna motywacja. Przydatna jest znajomość pakietu biurowego, w szczególności arkusza kalkulacyjnego.

Inne informacje związane z Kierowanie Projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |