Studia Podyplomowe - Zarządzanie Projektami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Projektami - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom umiejętność sprawnej i efektywnej realizacji przedsięwzięć. Ale także "filozofii" zarządzania opartej na przeświadczeniu, iż rozwój instytucji dokonuje się poprzez wdrażanie zróżnicowanych, zamkniętych w czasie projektów mających przynieść konkretne cele, w sposób unikalny organizując zaangażowane zasoby ludzkie, materialne oraz finansowe. Takie podejście do zarządzania da słuchaczom szansę na innowacyjność i konkurencyjność organizacji!
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studia adresowane są do średniej i wyższej kadry menadżerskiej przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, pracowników firm konsultingowych, a także urzędników odpowiedzialnych za przygotowanie, monitorowanie oraz zarządzanie projektami unijnymi.
  Zaproszenie kierujemy również do przedstawicieli organizacji pozarządowych, zaangażowanych w realizację przedsięwzięć.
 • Szczegółowe informacje
  Atuty kierunku:
  • Bardzo dobre przygotowanie studentów do samodzielnego ubiegania się o certyfikaty IPMA/SPMP.
  • 230 godzin zajęć, w tym 160 godzin ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów.
  • Wykładowcy – głównie praktycy z certyfikatami IPMA/SPMP.
  • Bardzo dobrze oceniany przez absolwentów poprzednich edycji studiów program stworzony według wytycznych National Competence Baseline, co potwierdza autoryzacja programu przez Stowarzyszenie Project Management Polska (SPMP) i bardzo wysoka zdawalność egzaminów certyfikacyjnych IPMA/SPMP.
  • Praca dyplomowa ma formę projektu z wykorzystaniem programu wspomagającego planowanie projektów (np. MS Project).
  UMIEJĘTNOŚCI, KWALIFIKACJE, UPRAWNIENIA ZAWODOWE JAKIE UZYSKA OSOBA KOŃCZĄCA STUDIA PODYPLOMOWE

  Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności w zakresie: 
  • skutecznego zarządzania projektami, w szczególności w zakresie: przygotowania projektu, realizacji przedsięwzięcia, monitoringu działań oraz zarządzania ryzykiem w projektach,
  • zarządzania projektami dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej,
  • samodzielnego ubiegania się o certyfikaty International Project Management Association (IPMA).
  Certyfikat IPMA:
  • potwierdza kompetencje i umiejętności Project Managera, jest gwarancją profesjonalizmu,
  • wpis do księgi IPMA Yearbook zawierającej listę wszystkich project managerów certyfikowanych według standardów IPMA,
  • publikacja nazwiska na stronach internetowych IPMA oraz Stowarzyszenia Project Management Polska (SPMP), a także w materiałach wydawniczych Stowarzyszenia,
  • project manager posiadający certyfikat B może ubiegać się o tytuł asesora.
  Certyfikat IPMA to również wymierne korzyści dla Pracodawcy słuchacza:
  • wzrost prestiżu instytucji funkcjonującej w oparciu o działania profesjonalnych project managerów,
  • zarządzanie zorientowane na realizację projektów podnosi skuteczność i wydajność, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności organizacji,
  • spełnienie warunków stawianych przy składaniu wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych.

  Program studiów
  Podstawy zarządzania projektami
  • projekt i zarządzanie projektami,
  • geneza Project Management (PM),
  • międzynarodowe organizacje PM,
  • system certyfikacji International Project Management Association (IPMA) PM w organizacji
  Przygotowanie projektu
  • środowisko projektu,
  • cele projektu,
  • etapy cyklu życia projektu,
  • struktura projektu,
  • planowanie projektu,
  • marketing w projektach,
  • zarządzanie ryzykiem w projektach.
  Realizacja projektu
  • organizacja projektu,
  • monitorowanie przebiegu realizacji projektu,
  • kierowanie projektem
  Zarządzanie zespołami
  • zarządzanie personelem,
  • praca zespołowa,
  • przywództwo,
  • komunikacja w projektach,
  • negocjacje
  Jakość w projektach
  • systemy jakości,
  • zarządzanie jakością w projektach
  Elementy prawa
  • umowy w projektach,
  • zarządzanie roszczeniami,
  • odpowiedzialność lidera oraz członków zespołu realizującego projekt,
  • zarządzanie ryzykiem w projektach
  Zarządzanie finansami w projektach
  • planowanie finansów,
  • monitorowanie przebiegu realizacji projektów,
  • rozliczenie projektów,
  • metody oceny efektywności finansowej projektów
  Zarządzanie projektami dofinansowanymi z funduszy UE
  • metodologia przygotowania wniosku o dofinansowanie (myślenie projektowe, matryca logiczna projektu, harmonogram działań, kosztorys projektu),
  • specyfika zarządzania projektami unijnymi,
  • metodologia przygotowania raportów z przebiegu realizacji projektu oraz raportu końcowego (w tym wskaźniki produktu, rezultatu, oddziaływania)
  Praktyczna realizacja projektu

  Techniki kreatywnego myślenia

  Zarządzanie ryzykiem w projektach
  Seminarium dyplomowe - konsultacje
  Praca dyplomowa w formie projektu opracowanego z wykorzystaniem technik komputerowych, spełniającego wymogi SPMP/IPMA stawiane projektom transferowym (certyfikacja na poziomie C).

Inne informacje związane z kierowanie projektami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |