Studia Podyplomowe - Zarządzanie projektami - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiB- Wyższa Szkoła Zarządzania i Biznesu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie projektami - Zaoczne - Kraków - Małopolskie

 • Cele
  Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie oraz Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów Studium Podyplomowe "Zarządzanie Projektami" (Project Menagement) realizowane jest w formie warsztatowej, gdzie uczestnicy stosują techniki i narzędzia pracy w projektach na przykładach szkoleniowych - w formie zadań indywidualnych i zespołowych Uczestnik nabędzie praktyczną wiedzę z zakresu: * Zrozumienia integralności grup procesów w ramach Zarządzania projektem * Właściwego działania w ramach systemu zarządzania projektami istniejącego w firmie * Wykorzystania kluczowych osób zaangażowanych w projekt w najbardziej efektywny sposób * Skutecznego stosowania technik i narzędzi zarządzania projektami * Zapewnienia efektywnego informowania osób zaangażowanych w projekt * Stworzenia planu bazowego projektu będącego punktem odniesienia dla pomiaru zaawansowania oraz kontroli projektu * Bycia liderem w projekcie * Działań związanych z aktywnym budowaniem zespołu * Angażowania i motywowania członków zespołu projektowego i wykonawców zadań * Umiejętnego radzenia sobie z konfliktami * Prowadzenia spotkań i prezentacji wyników prac projektowych * Generowania rozwiązań * Zrozumienia zastosowania SIX SIGMA w zarządzaniu projektami * Analizowania opłacalności projektu * Tworzenia budżetu projektu * Przyspieszania realizacji zadań projektowych * Identyfikowania, analizowania i reagowania na zmiany w projekcie * Zamknięcia projektu w sposób zapewniający, że ważne i użyteczne informacje nie są stracone * Właściwego wykorzystania programu komputerowego MS Project do zarządzania projektami
 • Szczegółowe informacje
  MODUŁ I - Wstęp do Zarządzania Projektami; Komunikacja w projekcie
  Czas trwania: 3 dni
  Zakres:

      * Definicja projektu i zarządzania projektami
      * Typy projektów i cykl życia projektów
      * Główne procesy w ramach zarządzania projektami
      * System zarządzania projektem w firmie
      * Relacje komunikacyjne w projekcie
      * Komunikacyjne narzędzia zarządzania zespołem projektowym
      * Sztuka budowania czytelnych komunikatów
      * Psychologia wpływu na członków zespołu
      * Asertywność w pracy kierownika projektu

  MODUŁ II - Techniki pracy w projekcie
  Czas trwania: 2 dni
  Zakres:

      * Przygotowanie i prowadzenie efektywnych spotkań zespołu projektowego
      * Prezentowanie wyników prac projektowych
      * Wykorzystywanie metod wizualizacji
      * Wykorzystywanie technik komunikacji w trakcie spotkań i prezentacji
      * Podejmowanie decyzji
      * Kreatywne generowanie rozwiązań w zarządzaniu projektami

  MODUŁ III - Metodyka zarządzania Projektami
  Czas trwania: 3 dni
  Zakres:

      * Metodyka Zarządzania Projektami wg Project Menagement Institute
      * Skuteczne inicjowanie projektów
            o Metoda WBS
            o Przydzielanie zasobów
            o Metoda Ścieżki Krytycznej
            o Analiza ryzyka
            o Tworzenie harmonogramu
      * Realizacja i kontrola projektów
            o Techniki kontroli prac projektowych
            o Analizowanie i wprowadzanie zmian do projektów
      * Efektywne zamknięcie projektów

  MODUŁ IV - Zarządzanie projektami w systemie jakości SIX SIGMA
  Czas trwania: 2 dni
  Zakres:

      * Pojęcie SIX SIGMA i charakterystyka systemu zarządzania jakością SIX SIGMA;
      * orientacja pro klientowska i pro procesowa, orientacja na projekty, mierniki wydolności projektów.
      * Rodzaje projektów w systemie SIX SIGMA; projekty usprawniające (DMAIC projects), projekty nowych procesów / produktów (DFSS-DMADOV projects).
      * Zasady organizacji projektów w systemie SIX SIGMA
      * Organizacja i realizacja projektów typu DMAIC (identyfikacja i charakterystyka procesów do usprawnienia w oparciu o miarę SIX SIGMA i narzędzia analityczne, techniki stosowane przy usprawnieniu procesów, monitorowanie realizacji projektu)
      * Organizacja i realizacja projektów typu DFSS-DMADOV

  Moduł V - Przywództwo w Zarządzaniu Projektami; Zarządzanie konfliktami w projektach; Negocjacje w projekcie
  Czas trwania: 3 dni
  Zakres:

      * Lider a kierownik
      * Budowanie autorytetu lidera
      * Rodzaje konfliktów w zespołach projektowych (konflikty konstruktywne i destruktywne)
      * Geneza konfliktów (podłoże funkcjonalno - organizacyjne, podłoże psychologiczne)
      * Zapobieganie konfliktom
      * Techniki łagodzenia / likwidacji konfliktów - rola przywódcy projektu
      * Rodzaje negocjacji w procesie organizacji i realizacji projektu
      * Uwarunkowania sukcesu w negocjacjach
      * Strategie i taktyki skutecznych negocjacji

  Moduł VI - Budowanie zespołu projektowego; Motywowanie
  Czas trwania: 2 dni
  Zakres:

      * Zespół projektowy (zachowania konstruktywne i destruktywne)
      * Skład zespołu - preferowane role w zespole
      * Etapy budowy zespołu projektowego
      * Style kierowania a poziom dojrzałości członka zespołu projektowego
      * Wpływ hierarchii potrzeb na zaangażowania członków zespołu
      * Czynniki higieniczne i motywujące do pracy

  MODUŁ VII - Finansowanie, analiza i budżetowanie projektów
  Czas trwania: 2 dni
  Zakres:

      * Finansowe elementy budowy modelu projektu
      * Zasady projekcji i prezentacji wyników finansowych generowanych przez projekt (strumienie przychodów i kosztów; strumienie wpływów i wydatków)
      * Plan realizacji projektu z uwzględnieniem źródeł finansowania
      * Analiza wyników realizacji projektu w długim okresie czasu (projektowanie i analiza rentowności projektu; projektowanie i analiza płynności)
      * Budżetowanie projektu - analiza odchyleń
      * Narzędzia oceny efektywności finansowej (analiza strumieni korzyści i nakładów; wartość bieżąca netto - NPV; wewnętrzna stopa zwrotu - IRR)
      * Analiza wrażliwości
      * Źródła finansowania projektu

  MODUŁ VIII - MS Project - program komputerowy wspomagający Zarządzanie Projektami
  Czas trwania: 3 dni
  Zakres:

      * Planowanie projektu
            o Przydzielanie zasobów
            o Poprawna sieć powiązań między zadaniami projektowymi
            o Ścieżka Krytyczna
            o Tworzenie harmonogramu - wykres Gantta
      * Realizacja i kontrola projektu
            o Metody kontroli prac projektowych
            o Wykorzystanie źródeł informacji o projekcie (raporty, tabele, itp.)
            o Wprowadzanie zmian do projektu
      * Symulacja planowania i realizacji projektów

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |