Home > Podyplomowe > Dziennikarstwo Publiczne i Korporacyjne > Zaoczne > Warszawa > Podyplomowe Studia Dziennikarstwa o Specjalizacji Rzecznik Prasowy - Warszawa - Mazowieckie

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa o Specjalizacji Rzecznik Prasowy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe Studia Dziennikarstwa o Specjalizacji Rzecznik Prasowy - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  PODYPLOMOWE STUDIA DZIENNIKARSTWA O SPECJALIZACJI RZECZNIK PRASOWY Podyplomowe Studia adresowane są przede wszystkim do pracowników: służb informacyjnych, biur rzeczników prasowych jednostek administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli oraz pełniących takie funkcje pracowników: organów wymiaru sprawiedliwości, fundacji, stowarzyszeń oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Organizatorzy Studiów zdają sobie sprawę jak ważną rolę pełni osoba czy biuro rzecznika każdej instytucji, firmy czy urzędu. Dzisiaj to nie tylko mechaniczne przekazywanie wiadomości ale istotny element tworzenia polityki miejscowej władzy, konkretnej firmy, to pas transmisyjny między organami państwowymi, samorządowi czy przedsiębiorcami a społeczeństwem. Dobry rzecznik to polityk mediów: lojalny wobec szefów, właściwie odczytujący nastroje społeczne, współtworzący obraz tej władzy. CEL STUDIÓW Celem studiów jest dostarczenie jego słuchaczom narzędzi, solidnych podstaw do prowadzenia profesjonalnie działających biur prasowych, jako instytucji niezastąpionych w budowaniu wizerunku i prestiżu reprezentowanych instytucji. Służyć temu będą zajęcia zgrupowane w modułach-spotkaniach tematycznych, każde poświęcone innej grupie zagadnień m.in.. socjotechnice komunikowania, podstawom prawnym funkcjonowania instytucji rzecznika, gatunkom dziennikarskim uprawianych przez rzeczników, podstawom nowoczesnego PR-u, czy działaniom podejmowanym w sytuacjach kryzysowych. WYKŁADOWCY Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy akademiccy, a także praktycy znani z życia publicznego, dziennikarze, publicyści, rzecznicy prasowi
 • Profil słuchacza / Wymogi
  ZASADY REKRUTACJI Słuchaczami Studiów będą mogli zostać absolwenci wszystkich kierunków studiów licencjackich i magisterskich. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych dla rzeczników prasowych. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz wniesienie opłaty za studia jest równoznaczne z przyjęciem na studia. O przyjęcie na Studia Podyplomowe i MBA mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub inżynierskich. Wyjątkiem od tej zasady są studenci ostatniego roku studiów (licencjackich, magisterskich lub zawodowych), którzy również mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe. W takich przypadkach świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie im wydane z chwilą przedstawienia dyplomu ukończenia studiów (magisterskich, licencjackich, zawodowych). Przy zapisie na studia MBA dodatkowo jest wymagane minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i dokonanie opłaty. Słuchacze studiów jednosemestralnych dokonują opłaty jednorazowej, w przypadku studiów obejmujących większą liczbę semestrów przy zapisie wnoszą opłatę minimum za pierwszy semestr. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegółowe informacje
  Ramowy Program Zajęć Dziennikarstwo o Specjalizacji Rzecznik Prasowy

  Nazwa przedmiotu

  Metody i techniki badań opinii społecznej
  Socjotechnika w komunikowaniu masowym
  Społeczne i psychologiczne mechanizmy kierujące postępowaniem ludzi w momentach zagrożenia, działania w sytuacji kryzysowej.
  Stylistyka i kultura języka polskiego.
  Język wypowiedzi publicznej, język polityki i mediów.
  Media i gatunki dziennikarskie w rozwoju historycznym i współcześnie
  Dostęp do informacji publicznej a prawa i obowiązki dziennikarzy (podstawy prawa prasowego, autorskiego)
  Ochrona dóbr osobistych
  Prawne aspekty działalności rzecznika prasowego Rzecznik prasowy w administracji publicznej
  Rzecznik prasowy jako źródło informacji o zadaniach, działaniach i problemach danej instytucji. Organizacja konferencji prasowych
  Warsztat dziennikarza telewizyjnego
  Warsztat dziennikarza radiowego
  Podstawy public relations.
  Strategie wystąpień publicznych
  Dyplomata jako rzecznik interesu Państwa wobec podmiotów zagranicznych, rola attache prasowego na placówce dyplomatycznej
  Konwersatoria dziennikarskie-Instytucja rzecznika prasowego w III Rzeczypospolitej
  Werbalne i niewerbalne środki przekazu
  Media a etyka dziennikarska
  Media relations w sytuacjach kryzysowych
  Prawo w public relations
  Techniki logopedyczne. Ekspresja wypowiedzi, operowanie głosem. Zróżnicowanie wypowiedzi w zależności od sytuacji i adresata. (warsztaty)
  Łącznie godzin: 181.


Inne informacje związane z Dziennikarstwo Publiczne i Korporacyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |